Share Focus Mode

Kryžiažodžių ciklas „Iš istorijos mūsų...“ Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai!

1234567891011121314
Across
 1. 2. Valstybės savarankiškumą reiškiantis terminas, kurį atkūrė Kovo 11-osios aktas.
 2. 3. Kuri vakarų valstybė 1991 m. vasario 11 d. pirmoji pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomybę?
 3. 6. Kuriame mieste buvo pasirašytas Kovo 11-osios aktas?
 4. 8. Respublikos rūšis, įsigaliojusi po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.
 5. 11. Kaip vadinosi Seimas, pasirašęs Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą?
 6. 12. Kuriame Lietuvos mieste yra Kovo 11-osios gimnazija?
 7. 13. Kiek teisiškai būtų užtekę parašų ant 1990 m. kovo 11 d. pasirašyto LR Aukščiausiosios Tarybos Akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“, vietoj 124?
 8. 14. Kurį mėnesį 1992 m. įvyko referendumas Lietuvos Konstitucijai priimti? Ši diena minima kaip Konstitucijos diena.
Down
 1. 1. Atkūrus nepriklausomybę, ji tapo pirmąja nepriklausomos Lietuvos Ministre Pirmininke ir pareigas ėjo iki 1991 m. sausio 10 d. Kas ji? (Įrašykite pavardę).
 2. 4. Valstybės pagrindinis įstatymas.
 3. 5. Kaip vadinama 1985–1991 m. SSKP vykdyta tam tikrų ekonominių, socialinių ir politinių reformų programa?
 4. 6. Kuris Lietuvos miestas 1386 m. kovo 11 d. gavo miesto teises?
 5. 7. Kuri SSRS sudėtyje esanti valstybė pirmoji pripažino Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą 1990 m. gegužės 31 d.?
 6. 9. Kas buvo išrinktas Aukščiausiosios Tarybos Pirmininku?
 7. 10. Kokia pirmojo prezidento, išrinkto po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, pavardė?