Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

MATEMATISKA BEGREPP

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Across
 1. 1. plus
 2. 4. betyder 100
 3. 6. göra något större
 4. 9. minus
 5. 11. tiondel
 6. 13. ett mått på hur stor ytan är på ett bestämt område
 7. 14. 1 000 kilogram
 8. 15. göra något mindre
 9. 18. längden runt ett område
 10. 20. t.ex. ental, tiotal och hundratal
 11. 21. gånger
 12. 27. sträcka genom cirkelns medelpunkt
 13. 28. slutar på siffran 1, 3, 5, 7 eller 9
 14. 30. kortaste sidan på en rektangel
 15. 34. tusendel.
 16. 35. mindre än 90°
 17. 38. mellan tal som har samma värde
 18. 40. tal i multiplikation
 19. 42. påverkas inte av tidigare utfall.
 20. 43. Punkten där axlarna skär varandra
 21. 44. fyrhörning, motstående sidor lika långa.
 22. 45. 90°
 23. 47. hur mycket något är på ett ungefär
 24. 50. fyrhörning där två sidor är parallella
 25. 52. figur med tre hörn eller fler
 26. 53. hundradel
 27. 54. fyrhörning, alla sidor är lika långa
 28. 55. fyrhörning där motstående sidor är lika långa
 29. 56. beskriver ett förhållande mellan två värden
Down
 1. 2. tal vi inte känner till.
 2. 3. vågrät i ett koordinatsystem
 3. 5. hur många sätt olika saker kan kombineras
 4. 7. två linjer jäms med varandra
 5. 8. tal som är mindre än 0
 6. 9. resultat av en undersökning
 7. 10. resultatet i en division
 8. 12. antal
 9. 16. större än 90°
 10. 17. svaret i en multiplikation
 11. 19. hur mycket något rymmer
 12. 22. tal i addition och subtraktion
 13. 23. betyder hundradel
 14. 24. summan av värdena dividerat med antalet värden
 15. 25. halva sträckan genom cirkeln
 16. 26. mönster kan vridas, få tillbaka samma mönster
 17. 29. längden på en sträcka från en punkt till en annan
 18. 31. svaret i en addition
 19. 32. svaret i en subtraktion
 20. 33. något delat i två delar, varandras spegelbild
 21. 36. det vanligaste värdet
 22. 37. betyder 1 000.
 23. 39. räknar ut ungefärlig kostnad
 24. 41. en punkts läge i ett koordinatsystem
 25. 46. lodrät i ett koordinatsystem
 26. 48. lite mer än en viss mängd
 27. 49. siffror som står till höger om decimaltecknet
 28. 51. slutar på siffran 0, 2, 4, 6 eller 8
 29. 52. skriv värdena i storleksordning
 30. 57. sammanställer uppgifter i en undersökning