Međunarodni dan žena

12345678910
Across
  1. 2. Majka modernog pokreta za ljudska prava.
  2. 6. Prva dobitnica Nobelove nagrade.
  3. 7. Tvornica u kojoj je 1911. godine u požaru stradalo 140 žena.
  4. 9. Slijepa i gluha spisateljica.
  5. 10. Država u kojoj je obilježen prvi Dan žena.
Down
  1. 1. Prosvjedni hod koji se povodom Dana žena održava u Zagrebu.
  2. 3. Cvijet, simbol Dana žena u Italiji.
  3. 4. Grad u kojem je održana prva ženska konferencija.
  4. 5. Društveni pokret, zalaže se za unaprjeđenje položaja žena.
  5. 8. Državnik koji je Dan žena proglasio državnim praznikom.