Share Focus Mode

Nederlands landschap

12345678910111213
Across
 1. 4. door de wind opgeblazen zandheuvels
 2. 6. fijn sediment afgezet door langzaam stromende rivieren
 3. 9. aangeslibd land tussen de vertakte monding van een rivier
 4. 10. gletsjer die delen van het vaste land bedekt
 5. 12. gedroogd veen
 6. 13. veen gevormd uit waterplanten die leven van grondwater
Down
 1. 1. ingepolderd door zee aangeslibd stuk land
 2. 2. door landijs opgestuwde heuvelrug
 3. 3. grondsoort bestaande uit dode plantenresten
 4. 5. hoogteverschil tussen twee punten in een rivier
 5. 7. mergel
 6. 8. opgehoogde woonheuvel in het zeekleigebied
 7. 11. grof zand, door de wind meegevoerd als een deken neegelegd