Novele "Nāves ēnā"

123456789101112131415
Across
 1. 4. "Lielā nelaimē cilvēks kaunas tāpat kā lielā ..."
 2. 7. Ūdens transportlīdzeklis, kas ieradās palīgā.
 3. 9. Simbols, kas apzīmēja palikšanu uz ledus.
 4. 10. Priekšmets, uz kura gulēja vīri.
 5. 11. Apģērba gabals, kas tika pacelts mastā karoga vietā.
 6. 12. Aksesuārs, kur vīri gatavoja zivis.
 7. 14. Skaits, kas atzīmē brīvo vietu skaitu glābšanas transportlīdzeklī.
 8. 15. Īpašība, kas piemita vīram, kurš nedalījās ar zivīm.
Down
 1. 1. Rakstāmpiederums, ar kuru tika rakstītas lozes.
 2. 2. Cilvēku skaits, kas atradās uz ledus gabala, kurš atdalījās no lielā ledus gabala.
 3. 3. Jaunākā puiša, kurš atradās uz ledus, vārds.
 4. 5. Vīrs, kam bija vezums ar zivīm.
 5. 6. Cilvēku skaits, kas atradās uz ledus noveles sākumā.
 6. 8. Jaunākajam zēnam vistuvākais cilvēks, kas atradās uz ledus gabala.
 7. 13. Dzīvnieks, kas atradās uz ledus gabala kopā ar vīriem.