Novele "Nāves ēnā"

1234567891011121314
Across
 1. 2. Cilvēku skaits, kas atradās uz ledus gabala, kurš atdalījās no lielā ledus gabala.
 2. 4. Rakstāmpiederums, ar kuru tika rakstītas lozes.
 3. 6. Ūdens transportlīdzeklis, kas ieradās palīgā.
 4. 7. Simbols, kas apzīmēja palikšanu uz ledus.
 5. 10. "Lielā nelaimē cilvēks kaunas tāpat kā lielā ..."
 6. 11. Apģērba gabals, kas tika pacelts mastā karoga vietā.
 7. 12. Aksesuārs, kur vīri gatavoja zivis.
 8. 13. Dzīvnieks, kas atradās uz ledus gabala kopā ar vīriem.
 9. 14. Jaunākajam zēnam vistuvākais cilvēks, kas atradās uz ledus gabala.
Down
 1. 1. Skaits, kas atzīmē brīvo vietu skaitu glābšanas transportlīdzeklī.
 2. 3. Priekšmets, uz kura gulēja vīri.
 3. 4. Vīrs, kam bija vezums ar zivīm.
 4. 5. Jaunākā puiša, kurš atradās uz ledus, vārds.
 5. 8. Īpašība, kas piemita vīram, kurš nedalījās ar zivīm.
 6. 9. Cilvēku skaits, kas atradās uz ledus noveles sākumā.