Onderzoek en statistiek

12345678910111213141516171819202122
Across
 1. 2. Eigenschap van de verzameling van de waarnemingen waarbij het gem,iddelde niet in het midden ligt.
 2. 6. De eigenschap zoals bedoeld wordt gemeten.
 3. 8. Elk element uit de populatie heeft even veel kans om in de steekproef terecht te komen.
 4. 10. Samenhang tussen twee metrische variabelen.
 5. 13. Een toetsresultaat met een beduidend verschil.
 6. 17. Eigenschappen van de populatie zitten in de steekproef.
 7. 18. Spreidingsmaatstaf is het verschil tussen het derde en het eerste kwartiel.
 8. 19. Verschil tussen maximun en minimum
 9. 21. Respondenten die wel starten met de vragenlijst, maar die niet afronden.
 10. 22. Een variabele die geb aseerd is op een gebeurtenis dat van toeval afhankelijk is.
Down
 1. 1. Een set van gegevens, die doordat het bijeengebracht is, betekenis krijgt.
 2. 3. Een niet-toevallige fout in de steekproeftrekking.
 3. 4. Verstoring bij een regressiemodel.
 4. 5. Het zichtbaar zijn van waarnemingsuitkomsten die verspreid ziojn rondom een maat van het centrum.
 5. 6. Als het onderzoek herhaald wordt, is de kans groot dat dezelfde conclusie getrokken wordt.
 6. 7. Elementen van de verzameling bezitten allemaal dezelfde eigenschappen.
 7. 9. Samenhang tussen twee categorale variabelen.
 8. 11. Het onderzoek geeft relevante resultaten.
 9. 12. Variabele met uitsluitend twee mogelijke uitkomsten.
 10. 14. Voorspellingsmodel.
 11. 15. Een niet bewezen stelling.
 12. 16. De fout die ontstaat doordat de onderzoeker toevallig andere elementen in de steekproef heeft.
 13. 20. Een elektronische verzameling geordende gegevens.