PDF Word Share

Pojam i sastavnice računovodstva - ponavljanje

                                                               
                                                             
                                                             
                                                     
                                                         
                                     
                                                       
                                                       
                                                         
                                                         
                   
                                                       
                                     
                                                         
                           
                                                           
                                                         
                                                         
           
                                                         
                                                         
                                           
                                                         
                                                         
                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                               
                                                               
Across
 1. 3. kako glasi ame.skraćenica za Američki institut ovlaštenih javnih računovođa
 2. 6. proces kojim se šire granica i omogućava kretanja roba i ljudi
 3. 8. suvremeni koncept odgovara na pitanje
 4. 10. kako se zove vještina evidentiranja, klasificiranja i zbrajanja u novcu izraženih poslovnih transakcija
 5. 11. tradicionalni koncept odgovara na pitanje
 6. 13. pokazuje informacije koje su rezultat procesa planiranja
 7. 14. računovodstvo je umijeće, tehnika i .......
 8. 15. računovodstvo koje pruža informacije unutarnjim korisnicima
 9. 16. tradicionalna strukutra računovodstva ima (napiši brojem koliko sastavnica)
Down
 1. 1. sastavnica tradicionalne strukture računovodstva
 2. 2. računovodstvo je dio upravljačkog informacijskog .......
 3. 4. sastavnica računovodstva okrenuta budućnosti
 4. 5. računovodstvo usmjereno prvenstveno vanjskim korisnicima
 5. 7. pokazuje odstupanja od postavljenih ciljeva i ostvarenih rezultata
 6. 9. obuhvaća dio upravljačkog i dio finan.računovodstva
 7. 12. razlikujemo tradicionalni koncept strukture računovodstva i ......