PROMET

123456789101112131415
Across
 1. 8. Okrogli znaki so običajno znaki za _________.
 2. 9. Narejena je iz dveh vzporednih tirnic, običajno iz jekla in lesenih ali betonskih pragov.
 3. 12. Znaki, ki so običajno trikotni, so znaki za _________.
 4. 14. Promet, ki je počasnejši a prepeljemo zelo velike količine tovora, velikokrat nafto, premog, železovo rudo ... to je _______ promet.
 5. 15. Promet, ki omogoča dostop od vrat do vrat, a je velik onesnaževalec. To je ___________ promet.
Down
 1. 1. Objekt na robu morja namenjen sprejemu ladij, tovora, ljudi.
 2. 2. Promet, s katerim lahko naenkrat prepeljemo velike količine tovora. To je ____________ promet.
 3. 3. Površina namenjena za pristajanje in vzletanje letal (zrakoplovov).
 4. 4. Promet, ki poteka najhitreje, celo brezžično. To je promet __________.
 5. 5. Cesta, kjer se lahko voziš najhitreje (130km/h).
 6. 6. Prostor, kjer avto parkiramo.
 7. 7. Signalna naprava, ki s svetlobnimi znaki usmerja promet.
 8. 8. Dejavnost, ki je namenjena prevozu ljudi, tovora in prenosu informacij.
 9. 10. Promet, ki omogoča dostop do krajev, ki so zelo oddaljeni in težko dostopni. To je _________ promet.
 10. 11. Pravokotni/kvadratni znaki so običajno znaki za _________.
 11. 13. Prometno sredstvo, ki se pomika po tirih.