Share Focus Mode

Razlistaj se!

123456789
Across
  1. 3. - ime šegrta u priči I.B.Mažuranić
  2. 4. - zbirka pjesama Tina Ujevića
  3. 6. - V. Hugo predstavnik je kojeg razdoblja
  4. 7. - Pisac romana Rat i mir?
  5. 9. - naš poznati književnik rodom iz Vukovara?
Down
  1. 1. - naziv pjesme A.G.Matoša?
  2. 2. - kako se zove glavni lik romana Kiklop?
  3. 5. - naziv družine iz romana Hrvoja Hitreca
  4. 8. - Gdje je rođen C. Baudelaire?