Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

Retorika

123456789101112
Across
 1. 4. A beszéd vége, itt zárja és foglalja össze gondolatait.
 2. 6. szónoklattan, ékesszólástan vagy retorika (görögül rhétoriké, latinul ars oratoria) a szónoklat tudománya
 3. 8. megállapításból vonjuk le a következtetést
 4. 9. egy gondolat ami egy téma mellett okvetés
 5. 10. a másik véleményének hamisságának felszínre hozatala
 6. 11. az emberek akik a beszédet hallgatják
 7. 12. a véleményed és érveid igazolása
Down
 1. 1. Amerikai néger szabadság és egyenlőségharcos.
 2. 2. egyes elemekből általános következtetés
 3. 3. az első része egy beszédnek, itt tudjuk meg a témát
 4. 5. A szöveg valamely kisebb egységének (pl. bekezdésnek) legfontosabb gondolatát tartalmazó mondat.
 5. 7. egy témáról a véleményed, ami mellett érvelsz