ROBORISTSÕNA

1234567
Across
  1. 2. robot sinu ees laua peal, tema abil saame kodus robootikat õppida
  2. 4. väike robot, kes värviliselt vilgub ja laulab
  3. 5. ylemaailmne arvutivõrk, osadesse arvutitesse/tahvlitesse tuleb juhtmega, osades on wifi
  4. 7. robotile käskude, juhendite andmine
Down
  1. 1. kuidas sul sel aastal robootika tunnis läks
  2. 3. robotite uurimise ja ehitamise tund, selles tunnis ehitame LEGOdega ja mängime robotitega
  3. 6. mingil kindlal eesmärgil loodud masin