Romanika. Gotika.

12345678910
Across
  1. 5. Pirmoji po antikos meno epocha?
  2. 7. Kaip vadinasi sienas stiprinantis inžinerijos elementas?
  3. 9. Vaizduojant žmogų nebuvo laikomasi realių kūno...
  4. 10. Kaip vadinasi pirmas iš trijų gotikos etapas?
Down
  1. 1. Kokioje meno epochoje pradėjo plėtotis altorių tapyba?
  2. 2. Lietuvos vitražo pradininkas? (pavardė)
  3. 3. Kaip vadinamas įėjimas į pastatą?
  4. 4. Koks bokštas yra geras romaninis pavizdys?
  5. 6. Kaip vadinasi heraldikos kūrėjai ir žinovai?
  6. 8. Ką sudarė stulpai, nerviūras, kontraforsai ir arkbutanai?