Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

Sagutin ang mga sumusunod na palaisipan na makikita sa ibaba.

12345678910111213141516171819
Across
 1. 3. awit sa panliligaw o kasalan
 2. 6. awit sa pag-ibig
 3. 7. awit sa tagumpay
 4. 8. inaawit sa pagkuha ng bahay-pukyutan
 5. 10. mga awiting panlansangan.
 6. 12. awit sa sama-samang paggawa
 7. 13. pinakamantandang awit ng dalangin sa Birhen
 8. 15. awit sa pakikipagkaibigan
 9. 18. awit sa paggaod ng bangka
 10. 19. awit tungkol sa pagdiriwang ng pista
Down
 1. 1. awit sa lunday
 2. 2. mga awit sa pag-iinuman
 3. 3. awit na nagpapahayag na kalungkutan
 4. 4. awit sa pagsamba o pananampalataya
 5. 5. awit sa pakikidigma (battle songs)
 6. 9. inaawt sa tuwing may bayuhan ng palay
 7. 11. isang awit na panggabi ng mga Igorote
 8. 14. awit sa paghehele sa sanggol
 9. 16. inaawit sa pagkabyaw ng tubo
 10. 17. awit sa paglilibing