School

12345678910111213141516171819
Across
 1. 1. suugaku
 2. 3. tsumaranai
 3. 5. kagaku
 4. 6. ichiban sukina
 5. 9. kateika
 6. 13. taiiku
 7. 15. nihongo
 8. 16. kibishii
 9. 17. rekishi
 10. 19. muzukashii
Down
 1. 1. ongaku
 2. 2. kamoku
 3. 4. gijutsu
 4. 7. tanoshii
 5. 8. chiri
 6. 10. omoshiroi
 7. 11. shakai
 8. 12. eigo
 9. 14. bijutsu
 10. 18. gakkou