Subačiaus kraštas

12345678910111213141516
Across
 1. 2. Žinomas fotografas, ant kurio nuotraukų būdavo dedamas anspaudas. 1922 m. gyvenęs Subačiuje, 1974 m. palaidotas Stračnių kapinėse.
 2. 6. Lietuvos archeologas, 1950 m. gimęs Subačiuje. Darbo Mokslinėje metodinėje taryboje metais tyrinėjo Kupiškio bei gretimo Panevėžio rajono archeologines vietas.
 3. 8. Gudgalio kaime (Subačiaus seniūnija) gimęs žinomas kalbininkas, keleto žodynų autorius.
 4. 13. Kokia romano, išleisto 2020 m. autorės pavardė? Išvertus iš esperanto kalbos, romano pavadinimas reiškia kelionę. Knygoje autorė aprašo senelio Juozo Gaiguko likimą, kuris iš Subačiaus miestelio Kupiškio rajone, priverstinių darbų išvežtas į Vokietiją.
 5. 15. Tapytoja, karpytoja, keramikė. LTS narė nuo 1987 m. LTKA narė nuo 2005 m. Respublikinių ir tarptautinių tautodailės parodų, konkursų, kūrybinių seminarų dalyvė. Respublikinio konkurso K. Šimoniui atminti laureatė (1999).
 6. 16. Ilgametis Subačiaus gydytojas (1904 – 1965), kurio vardu pavadinta gatvė Subačiuje.
Down
 1. 1. Iš Subačiaus miestelio kilusi praeityje garsi operos dainininkė, gimusi 1901 m.
 2. 3. Subačiaus miestelyje 1899 m. gimęs praeityje žinomas kalbininkas. Studijuodamas Lietuvos universitete buvo J. Jablonskio raštininkas. Nuo 1930 m. Kauno universiteto dėstytojas, docentas, profesorius. Humanitarinių mokslų fakultete dėstė istorinius lietuvių kalbos dalykus – istorinę gramatiką, kalbos istoriją, taip pat dialektologiją, prūsų kalbą.
 3. 4. Aktyvus visuomenininkas, kraštotyrininkas, kultūrinės veiklos organizatorius, fotografavęs tarpukario ir pokario Subačiaus gyventojų ir apylinkių vaizdus.
 4. 5. 1910 m. Asiūklynės kaime gimęs (dabar Asiūklynės gatvė) mokėsi Subačiaus pradžios mokykloje. Rinkinio „Skudučiai“ ir „Mylimai sesei“ eilėraščio autorius.
 5. 7. 1942 m. Subačiuje gimęs lietuvių fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius.
 6. 9. XIX a. savitas romantizmo formų akmens mūro statinys Subačiuje, Kupiškio rajone. Vertingas istoriniu – etnografiniu ir architektūriniu aspektu.
 7. 10. Knygos „Nemigos lieptu – praeitin“ autorius. Asiūklynės gatvėje stovinčios koplytėlės šeimos relikvija.
 8. 11. 1928 m. gimęs tautodailininkas, kurio skulptūra yra prie Subačiaus ambulatorijos, „Laukianti motina“ prie gimnazijos, „Rūpintojėlis partizanams“ – Stračnių kaimo kapinėse.
 9. 12. Rašytoja, 1920 m. netoli Subačiaus miestelio gimusi, 1927 m. lankiusi Subačiaus pradžios mokyklą, 1944 m. pasitraukusi į Vokietiją, 1950 m. apsigyvenusi Australijoje ir 1970 m. išleidusi pirmą novelių knygą „Kalnų velnias“.
 10. 14. Garsus sportininkas, dukart pasaulio čempionas. Gimė Terpeikiuose, mokėsi Subačiaus vidurinėje mokykloje, nuo 2016 m. seimo narys.