Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

TARİH BULMACA

123456789101112131415161718192021222324252627282930
Across
 1. 2. Osmanlı Devleti'nde ilk matbaayı kimler kullanmıştır?
 2. 3. Güneş sistemini keşfeden bilim insanı kimdir?
 3. 6. Batıda en geniş sınırlara ulaşmamızı sağlayan antlaşma hangisidir?
 4. 7. Osmanlı Devleti'nin Kanun-i Esasiyi ilan ettiği konferans hangisidir?
 5. 9. Yavuz Sultan Selim döneminde Tokat civarında başlayan isyanların adı nedir?
 6. 14. Abdülaziz döneminde kurulan mahkemelerin adı nedir?
 7. 16. I.Abdülhamit döneminde açılan okulun adı nedir?
 8. 17. Bir şahsın devlete ait herhangi bir vergi gelirini belirli bir yıllık bedel karşılığında toplama görevini üstenmesine ne denir?
 9. 19. Açık arttırmayla iltizam hakkını alan kişiye ne denir?
 10. 21. 1830 yılında Fransa nereyi işgal etmiştir?
 11. 22. Gerileme dönemi ile etkimliği artan sınıf hangisidir?
 12. 24. Osmanlı Devleti'nde 16.yüzyılın sonlarında ihtiyaç halinde toplanan ancak savaşların uzaması ve gelir kaynaklarının azalmasıyla düzenli olarak hem müslüman hem de gayrimüslimlerden alınan verginin adı nedir?
 13. 26. Avusturya ve Rusya arasında Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmak amacıyla hazırlanan projenin adı nedir?
 14. 27. Aklın doğru düşünmeyi sağlayacak tek kaynak olduğunu savunan görüş hangisidir?
 15. 29. Ali Suavi hangi baskın ile II.Abdülhamit'i tahttan indirmek istedi?
Down
 1. 1. Avusturya Fransız İhtilalinin getirdiği hangi akımdan endişe duymaktaydı?
 2. 4. Bağımsız bir Yunan devletinin kurulacağının bildirildiği protokolün adı nedir?
 3. 5. Slav asıllı bütün halkları aynı yönetim altında toplama amacı güden politİK akım nedir?
 4. 8. Meşrutiyetin ilanı ile bağımsızlığını ilan eden ülke hangisidir?
 5. 10. Hangi padişah döneminde ilk altın para basılmıştır?
 6. 11. Aydınlanma düşüncesini felsefi düşüncelere oturtan Alman filozof kimdir
 7. 12. 1580'de Osmanlı Devleti'nin verdiği kapitülasyonlardan yararlanmaya başlayan ülke hangisidir?
 8. 13. Osmanlı Devleti'nin Denge Politikasını temel politika olarak kullanmaya başladığı savaş hangisidir?
 9. 15. Osmanlı Devleti ile Rus Çarlğı arasında imzalanan ilk antlaşma hangisidir?
 10. 18. 1770 yılında Rusya'nın yaptığı donanma baskınının adı nedir?
 11. 20. Avrupa'ya yeniden düzen getirmeyi planlayan bazı Avrupa ülkeleri 1815'te hangi kongreyi düzenlemiştir?
 12. 23. Yunan bağımsızlık hareketi ve Fransız İhtilali ile yayılan ulusçuluk akımı sonucu ortaya çıkan isyan hangisidir?
 13. 25. Kırımın Rus toprağı olduğu kabul edilen antlaşma hangisidir?
 14. 28. Lale Devri'nin en önemli minyatür sanatçısı kimdir?
 15. 30. ''Yeniden doğuş''anlamına gelen XV.yüzyılın sonunda İtalya'da başlayan akım hangisidir?