Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

1234567891011121314151617181920
Across
 1. 3. Selçuklu döneminde Türklerin kullandığı takvimdir
 2. 8. Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimini inceler.
 3. 9. Olayları neden-sonuç belgeler ve bulgularla açıklayan bilim dalıdır.
 4. 10. HZ. Ömer döneminde oluşturulan takvimdir.
 5. 11. Tarih araştırmaları yapan kişidir
 6. 13. 1931 yılında kurulmuştur.
 7. 14. Kitabeleri inceler.
 8. 15. Dillerin tarihi gelişimini ve değişimini araştırır.
 9. 16. Hikayeci tarih yazıcılığını başlatandır.
 10. 17. Kazı yoluyla toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır.
 11. 19. Zaman mekan ve konuya göre sınıflandırmadır.
 12. 20. Tarih kelimesi Arapçada ....... anlamına gelir
Down
 1. 1. Tarih içinde basılan paraları inceler.
 2. 2. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar
 3. 4. Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler
 4. 5. Türk adının geçtiği ilk yazılı metinler.
 5. 6. Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır.
 6. 7. İnsanoğlunun meydana getirdiği faaliyetler değişimler ve eserlerdir.
 7. 12. Tarih araştırmasının son aşamasıdır.
 8. 18. Tarih konusu merkezinde ......... yer alır.