Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

1234567891011121314151617181920
Across
 1. 2. Selçuklu döneminde Türklerin kullandığı takvimdir
 2. 6. bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklinde tanımlanmaktadır.
 3. 8. Hikayeci tarih yazıcılığını başlatandır.
 4. 10. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar
 5. 11. Tarih içinde basılan paraları inceler.
 6. 15. Tarih ile ilgili bilgilere ve kaynaklara ulaşmalıdır
 7. 16. Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimini inceler.
 8. 17. Dillerin tarihi gelişimini ve değişimini araştırır.
 9. 18. HZ. Ömer döneminde oluşturulan takvimdir.
 10. 19. Kitabelerin okunuşunu ilk çözen Danimarkalı Dil Bilimcidir.
 11. 20. Olayları neden-sonuç belgeler ve bulgularla açıklayan bilim dalıdır.
Down
 1. 1. Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler
 2. 3. Tarih konusu merkezinde ......... yer alır.
 3. 4. İnsanoğlunun meydana getirdiği faaliyetler değişimler ve eserlerdir.
 4. 5. Kazı yoluyla toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır.
 5. 7. Kitabeleri inceler.
 6. 9. Bazı toplumlar takvimlerini ........ esasına göre oluşturmuştur.
 7. 12. Tarih kelimesi Arapçada ....... anlamına gelir
 8. 13. Zaman mekan ve konuya göre sınıflandırmadır.
 9. 14. Tarih araştırmaları yapan kişidir
 10. 15. Tarih araştırmasının son aşamasıdır.