TTS PAI BAB 4 ARI RISTIAN X-1

12345678910
Across
  1. 5. koprasi islam
  2. 7. orang yg berhutang
  3. 8. perbuatan yg takpatut ditiru
  4. 10. hukum meminjam
Down
  1. 1. asuransi Islam
  2. 2. koprasi yg di anjurkan Islam
  3. 3. hukum asuransi syariah
  4. 4. bank Islam
  5. 6. orang yang berpiutang
  6. 9. perbuatan yg dibenci Allah