PDF Word Share

Tusentals unga flyktingar har försvunnit

                           
                               
                             
                             
             
                           
               
               
                             
                       
                         
                           
Across
 1. 1. uhri
 2. 6. rikollisuus
 3. 8. käyttää hyväkseen
 4. 9. todiste
 5. 10. nästan samma som en grupp
 6. 11. motsats till gamla
 7. 12. att försöka hitta något
 8. 13. när man inte har något sällskap
Down
 1. 2. någon som måste lämna sitt hemland, t.ex. på grund av ett krig
 2. 3. säännöllisesti
 3. 4. mer än hundratals
 4. 5. kadota
 5. 7. ett land i Sydeuropa, man äter mycket pasta där