Ugljikovodici

1234567891011121314151617181920212223242526
Across
 1. 5. ugljikovodik, pospješuje sazrijevanje plodova
 2. 8. ugljikovodici s trostrukom kovalentnom vezom
 3. 10. frakcija nafte, sastojak svijeća
 4. 13. frakcija nafte, za izolaciju od vlage
 5. 15. naziv supstituenta građenog od 3 ugljikova atoma
 6. 16. alkan s 5 ugljikovih atoma
 7. 17. ugljikov spoj, krvni otrov
 8. 19. imenovanje organskih spojeva
 9. 22. prvi u nizu alkina
 10. 23. naziv supstituenta građenog od 1 ugljikova atoma
 11. 24. formula, prikazuje broj i vrstu atoma u molekuli
 12. 26. reakcija oksidacije ugljikovodika
Down
 1. 1. reakcija halogeniranja alkana
 2. 2. reakcija karakteristična za alkene i alkine
 3. 3. alkan s 4 ugljikova atoma
 4. 4. prvi u nizu alkana
 5. 6. valencija ugljika u organskim spojevima
 6. 7. drugi u nizu alkena
 7. 9. selo u Međimurju s najstarijim naftnim poljem
 8. 11. ugljikovodici koji sadrže trostruku vezu
 9. 12. Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju
 10. 14. alkan s 7 ugljikovih atoma
 11. 18. odvajanje sast. nafte zbog različitih vrelišta
 12. 19. crno zlato
 13. 20. ugljikovodici s dvostrukom kovalentnom vezom
 14. 21. ugljikovodici,uzrokuju ozonske rupe
 15. 25. močvarni plin