Share Focus Mode

Ulaganja- križaljka

1234567891011121314
Across
 1. 5. nematerijalna imovina (duhovna vrijednost)
 2. 7. cijena posuđenog novca
 3. 8. zamisao čime će se poduzetnik baviti
 4. 9. jedan dugogodišnji nasad
 5. 12. jedno osnovno stado (životinja)
 6. 13. ulaganja u dugotrajnu imovinu
 7. 14. isključivo pravo korištenja vlastitim izumom
Down
 1. 1. otkupljeno pravo korištenja tuđim izumom
 2. 2. drugi naziv za dugotrajnu imovina
 3. 3. novo otkriće
 4. 4. ugovorni odnos između davatelja i primatelja najma
 5. 6. tuđa imovina za poduzetnika
 6. 10. drugi naziv za kratkotrajnu imovinu
 7. 11. imovina koju ne možemo opipati, nevidljiva