UNE-kryssord 1

1234567891011
Across
 1. 3. Hvis du ikke er norsk og vil bo i Norge, må du...
 2. 5. Lov UNE bruker
 3. 6. Når personer med familiemedlemmer i Norge søker om oppholdstillatelse heter det...
 4. 7. Forkortelsen til Utlendingsnemnda
 5. 8. I landet du er født i er du...
 6. 9. En som søker beskyttelse kalles en...
 7. 10. UNE kan ikke fortelle vennene dine om saken din fordi de har...
 8. 11. Hvis du har fått nei på søknaden, og er uenig kan du...
Down
 1. 1. Flyktningers rettigheter finnes her
 2. 2. Beskyttelse
 3. 4. Forkortelsen til Politiets utlendingsenhet
 4. 8. Jenta i filmene «Hvem får bo i Norge» og «Når mamma eller pappa ikke får bo i Norge» heter…