ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ

1234567
Across
  1. 1. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΒΕΛΓΙΟΥ
  2. 2. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  3. 4. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΓΑΛΛΙΑΣ
  4. 5. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
  5. 7. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Down
  1. 1. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  2. 3. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
  3. 6. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΙΤΑΛΙΑΣ