PDF Word Share

Мовні зернятка

                       
                     
             
                   
             
                   
   
                   
   
                     
Across
  1. 3. Умовні знаки, за допомогою яких на письмі передаються звуки.
  2. 6. Розділовий знак
  3. 7. Розділ науки про мову, що вивчає стійкі сполучення слів
  4. 8. Кількість голосних звуків
  5. 9. Частина слова, що поєднує спільнокореневі слова
Down
  1. 1. Вивчає частини мови
  2. 2. Найменша одиниця мовлення
  3. 4. Вимова одного із складів з більшою силою.
  4. 5. Графічна позначка між частинами складного слова.