ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΓΝΩΣΕΩΝ

12345678
Across
  1. 3. Πόσοι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο;
  2. 5. Το Ρούρ είναι η πιο σημαντική βιομηχανική περιοχή ολόκληρης της Ευρώπης. Σε ποιο κράτος βρίσκεται;
  3. 7. Ποια είναι η μακρύτερη οροσειρά της Γής;
  4. 8. Η Καστοριά βρίσκεται ως προς την Κοζάνη:
Down
  1. 1. Πού έζησε ο Καβάφης;
  2. 2. Ποιό δικαστήριο είναι αρμόδιο για την αξιόποινη πράξη της κλοπής;
  3. 4. Ποια είναι η μεγαλύτερη σε έκταση λίμνη της Γής;
  4. 6. Ποιος από τους παρακάτω πήρε μέρος στη μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ.;