Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

Räknesätt

12345678910111213
Across
 1. 2. svaret i multiplikation
 2. 5. det överstatalet i division eller bråk
 3. 7. räknesättet37
 4. 8. ränesättet 5+5
 5. 9. linjen mellan talen 35
 6. 10. svaret i division
 7. 11. det nedre talet i divison eller bråk
 8. 12. svaret i subtraktionn
Down
 1. 1. räknesättet 1255
 2. 3. + - / är exempel på detta
 3. 4. räknesättet 10 - 3
 4. 5. talen i subtraktion och addition
 5. 6. talen i multiplikation
 6. 13. svaret i addition