Λεξικό οικονομικών όρων

1234567
Across
  1. 1. Ειδικοί κρατικοί φόροι που επιβάλλονται σε εμπορεύματα είτε κατά την εισαγωγή τους είτε κατά την εξαγωγή τους.
  2. 2. Εξαιτίας της οι ανάγκες είναι απεριόριστες.
  3. 3. Όταν τα έσοδα είναι περισσότερα από τα έξοδα έχουμε.
  4. 5. Αποτελείται από άτομα που αποφασίζουν από κοινού για τα οικονομικά θέματα.
  5. 6. Ένας από τους συντελεστές της παραγωγής.
  6. 7. Ένα από τα μόνιμα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι η...
Down
  1. 1. Το Κράτος φροντίζει για την παραγωγή αυτών των αγαθών.
  2. 3. Το Α.Ε.Π. είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο.
  3. 4. Μέρος του εισοδήματος δεν καταναλώνεται, αυτό ονομάζεται.
  4. 7. Τα μέσα που ικανοποιούν τις ανάγκες ονομάζονται.