ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

12345678910111213141516171819
Across
 1. 1. Ονομάστηκε έτσι,γιατί χρησιμοποιήθηκε παλιότερα για τον φωτισμό των δρόμων.
 2. 2. Τέτοια έχει πολλά η καλή βενζίνη που βάζουμε στο αυτοκίνητο.
 3. 7. Εκεί γίνεται η επεξεργασία του πετρελαίου.
 4. 8. Είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας αλλά δημιουργεί ρύπους.
 5. 10. Έτσι ονομάζονται τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο.
 6. 13. Είναι δύσκολη η... των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 7. 14. Κατασκευάζονται τεχνητά με τη θέρμανση.
 8. 16. Σημαντικό μειονέκτημα των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 9. 17. Εργάζονται στα βάθη της γης προκειμένου να εξορύξουντον άνθρακα.
 10. 18. Τα παίρνουμε με τη διαδικασία διαχωρισμού των μορίων των χημικών ενώσεων του πετρελαίου.
Down
 1. 1. Τέτοιοι μετατροπείς μετατρέπουν την ενέργεια του Ήλιου σε ηλεκτρική.
 2. 3. Μεταφέρει το υγροποιημένο φυσικό αέριο.
 3. 4. Η εξόρυξη ορυκτού άνθρακα δεν είναι μόνο δύσκολη από τα μεγάλα βάθη αλλά και...
 4. 5. Είναι ... σε σχέση με τον αέρα το φυσικό αέριο.
 5. 6. Είναι πολύτιμο αλλά δεν παύει να είναι ένας άνθρακας κι αυτό...
 6. 9. Λέγονται αλλιώς οι ορυκτοί άνθρακες.
 7. 11. Σύμφωνα με την εκτίμηση του οργανισμού, τα αποθέματα του πετρελαίου επαρκούν παγκοσμίως για 80 χρόνια.
 8. 12. Είναι πετροχημικά προϊόντα και αυτά.
 9. 15. Αποτελούν την πιο συνηθισμένη μορφή ανθράκων.
 10. 19. Με αυτούς μεταφέρεται και διανέμεται το φυσικό αέριο.