Iš kryžiažodžių ciklo „Iš istorijos mūsų...“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

12345678910111213141516
Across
 1. 3. Kiek signatarų 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą?
 2. 6. Kelinta buvo Lietuva tarp TSRS respublikų, paskelbusių nepriklausomybę?
 3. 7. Kuriame Europos mieste buvo viešbutis, ypač pamėgtas Lietuvos Tarybos narių?
 4. 9. Kas atrado Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalą?
 5. 12. Kuriame mieste veikia Signatarų namai?
 6. 13. Pabaikite laikraščio pavadinimą, „Lietuvos...“ kuriame buvo atspausdintas ir slapta išplatintas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas?
 7. 14. Kokią religiją išpažino didžioji dauguma signatarų, pasirašę Lietuvos Nepriklausomybės Aktą?
 8. 15. Kuriame mieste yra Laisvės paminklas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui paminėti?
 9. 16. Kuris pirmasis signataras pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą 1918 metais?
Down
 1. 1. Kurios valstybės pavadinimas nėra minimas Lietuvos Nepriklausomybės Akte?
 2. 2. Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos prezidentas?
 3. 4. Kuria kalba pirmą kartą viešai buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas?
 4. 5. Kokia valdymo forma buvo numatyta pasirašant Lietuvos Nepriklausomybės Aktą?
 5. 8. Kurį kraštą prarado Lietuva po Nepriklausomybės akto pasirašymo?
 6. 10. Kas 1898 m. parašė Lietuvos himną „Tautiška giesmė“?
 7. 11. Koks yra pirmasis Lietuvos Nepriklausomybės Akto žodis?