Share Focus Mode

Visi keliai veda į Biržus

12345678910111213141516171819202122232425262728
Across
 1. 4. Žurnalo pavadinimas, kuriame Vladas Jonas Jakubėnas reiškėsi kaip muzikos kritikas.
 2. 8. LR Seimas 2021 metus paskelbė atmintinais vieno Tautos Dvasinio autoriteto metais. Kas jis?
 3. 9. „Biržų žinių“ steigėjas, žurnalistas.
 4. 10. Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės generolas, gimęs Rinkuškiuose.
 5. 11. Bendravimo klubo „Senjorų arbatėlė“ prezidento pavardė.
 6. 15. Kaip senais laikais buvo vadinamas Gulbinų kaimas?
 7. 20. Buvęs Biržų kraštotyros muziejaus direktorius, gimęs prieš 110 metų, Klausučiuose.
 8. 21. Apaščios ir Nemunėlio Vienybės draugijos, kurios vienas iš organizatorių buvo Jonas Čerka (Čerkauskas), leidinio pavadinimas.
 9. 22. Žymus kunigas, 2001 m. – Vilniaus miesto garbės pilietis, 2011 m. (po mirties) jam suteiktas Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas.
 10. 25. Etnografinio ansamblio pavadinimas, kuriam vadovavo Stasė Grubinskaitė-Čiuikina, ilgametė Vabalninko kultūros namų direktorė.
 11. 26. Apaščios dešinysis intakas.
 12. 28. Kaimo pavadinimas, kuriame gimė Nepriklausomos Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas Martynas Yčas.
Down
 1. 1. Kokios profesijos žmogus aprašytas K. Snarskio-Žvaigždulio eilėraštyje: „Ei, 28-tas numeri, kurs sėdi ant ožių...“
 2. 2. Knygnešys iš Svilių kaimo.
 3. 3. Vabalninkas turi savo garsų krepšininką, kokia jo pavardė?
 4. 5. Dvaro pavadinimas, kurį mini V.Dagys savo eilėraštyje „Tos pačios akmeninės sienos, alėjų žaluma...“
 5. 6. Fotografas, kino mėgėjas, Biržų krašto metraštininkas, garsaus fotografo tėvas, gimęs prieš 100 metų.
 6. 7. Biržietis poetas, vertėjas, dirbo Biržų rajono laikraščio redakcijoje, vidurinėje mokykloje mokė lietuvių kalbos. Dirbdamas bibliotekoje rinko medžiagą jos istorijai, domėjosi kraštotyra. Viena iš paskutiniųjų aistrų - šachmatai.
 7. 12. Biržų literatų klubo „Versmė“ pirmininkės Virginijos Virkutienės knygos pavadinimas.
 8. 13. Kokias svarbias pareigas užėmė Povilas Klybas?
 9. 14. Biržuose gimęs TV laidų vedėjas, prodiuseris.
 10. 16. Lietuvos visuomenės veikėja, ateitininkė, pedagogė, publicistė, gimusi Vabalninke.
 11. 17. Nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministras (1923-1926 m.), gimęs Natiškiuose.
 12. 18. Aldona Genovaitė Karaliūtė-Černiauskienė dažnai pasirašydavo su atgimimu gimusia pravarde, kokia ji?
 13. 19. Biržų rajono savivaldybės garbės pilietis, literatas, mėgėjiško kino kūrėjas, fotografas.
 14. 23. Baibokuose gimusio biologo, genetiko, habilituoto biologijos mokslų daktaro Sruogos vardas.
 15. 24. Kas pasakė šiuos žodžius: „Aš ne angelas, o griešnas žmogus. Per savo ilgą gyvenimą aš gal dvi statines degtinės esu išgėrus...O sriubos jau 70 metų nevalgau. Ir gyva...“
 16. 27. 1911 m. rinkinio „Lietuvių dainos ir giesmės šiaurytinėje Lietuvoje“ autorius.