Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

Vukovar

12345678910
Across
 1. 1. Rijeka po kojoj je Vukovar dobio ime.
 2. 5. Kako se zvala bomba koja je pala u središte vukovarske bolnice?
 3. 6. Kako se još naziva Vukovar?
 4. 7. Hrvatski grad koji je najviše stradao u Domovinskom ratu.
 5. 9. Koji je najpoznatiji vukovarski simbol koji je pronađen arheološkim iskopavanjem?
 6. 10. Europska rijeka koja teče kroz Vukovar.
Down
 1. 1. Kako se zove simbol otpora u Vukovaru (toranj)?
 2. 2. Kada se održava Dan sjećanja na Vukovar?
 3. 3. Kada je bila najžešća bitka u Vukovaru?
 4. 4. Naziv države u koju su u logore odvedeni vukovarski zarobljenici.
 5. 8. U kojoj je županiji smješten Vukovar?