Share Focus Mode

Wat is chemie?

1234567891011121314
Across
 1. 3. Bestaat uit één stof
 2. 4. Mengsel waarbij je de bestanddelen kunt onderscheiden met het blote oog
 3. 6. Mengsel waarbij je de bestanddelen niet kunt onderscheiden met het blote oog
 4. 7. bestaat uit fijne vloeistofdeeltjes in een andere vloeistof
 5. 8. Traject van stijgende temperatuur bij mengsels tijdens het koken
 6. 10. Proces waarbij de samenstelling van de materie wijzigt
 7. 13. Temperatuur waarop een enkelvoudige stof begint te koken
 8. 14. Bestaat uit fijne vaste deeltjes in een vloeistof
Down
 1. 1. Proces waarbij de samenstelling van de materie niet veranderd
 2. 2. Homogeen mengsel van twee of meerdere metalen
 3. 5. Bestaat uit een vloeistof, vaste stof of een gas opgelost in een vloeistof
 4. 9. Bestaat uit verschillende stoffen
 5. 11. Traject van dalende temperatuur bij mengsels tijdens het smelten
 6. 12. Temperatuur waarop een enkelvoudige stof begint te smelten