PDF Word Share

ZDRAVLJE

                           
                                 
                         
                               
                     
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                             
               
                             
                       
                             
                             
                             
                                 
Across
 1. 1. SPAJA UDOVE I GLAVU
 2. 3. HITNA
 3. 5. DJECA ČESTO OBOLJEVAJU
 4. 6. NA TRUPU
 5. 9. SUPROTNO OD DJEČAKA
 6. 10. NA DNU TRUPA
Down
 1. 2. RUKE I NOGE
 2. 4. DONOSIMO KOD LIJEČNIKA
 3. 7. LIJEČE NAS SPECIJALISTI
 4. 8. OSOBA KOJOJ IDEMO KAD SMO BOLESNI
 5. 9. SUPROTNO OD DJEVOJČICE