All Crossword Puzzles

πυρκαγιά αιτίες 2022-01-18

πυρκαγιά αιτίες crossword puzzle
Across
 1. Οι περισσότερες πυρκαγιές στα δάση προέρχονται από..... δραστηριότητες.
 2. Καθάρισμα..... (κάψιμο καλαμιών, χόρτων κ.λπ.).
 3. κοντά στις πόλεις και στα τουριστικά μέρη οι αγροτικές εκτάσεις θεωρούνται.....
 4. έτσι λέγεται το μέρος όπου βόσκουν ζώα.
 5. στα δάση, κατά τις υλοτομικές εργασίες, δεν συγκεντρώνονται και δεν χρησιμοποιούνται τα όπως παλαιότερα αλλά αφήνονται επιτόπου.
Down
 1. προκαλούνται από τα μηχανήματα.
 2. εκεί που συγκεντρώνονται τα σκουπίδια και.
 3. αυτά δεν καίμε ποτέ το καλοκαίρι.
 4. προσέχουμε να μην ανάβουμε στο δάσος.
 5. ....αναμμένων τσιγάρων και σπίρτων

10 Clues: προκαλούνται από τα μηχανήματα.αυτά δεν καίμε ποτέ το καλοκαίρι.....αναμμένων τσιγάρων και σπίρτωνπροσέχουμε να μην ανάβουμε στο δάσος.έτσι λέγεται το μέρος όπου βόσκουν ζώα.εκεί που συγκεντρώνονται τα σκουπίδια και.Καθάρισμα..... (κάψιμο καλαμιών, χόρτων κ.λπ.).Οι περισσότερες πυρκαγιές στα δάση προέρχονται από..... δραστηριότητες....

Pocahontas! 2022-01-18

Pocahontas! crossword puzzle
Across
 1. She was inspired by...
 2. Where she lived.
Down
 1. Her job.
 2. Who she helped.

4 Clues: Her job.Who she helped.Where she lived.She was inspired by...

life trivia 2022-01-18

life trivia crossword puzzle
Across
 1. website that you can watch videos
 2. she is _____ friend
 3. he is our president
 4. weird place
 5. super nice than A_D_i_o_
 6. nice kid
 7. better then TV
 8. he is really nice
Down
 1. helps you type
 2. even nicer
 3. nice screen
 4. really weird kid
 5. dumb sickness
 6. hit movie sires
 7. big brain

15 Clues: nice kidbig braineven nicernice screenweird placehelps you typedumb sicknessbetter then TVhit movie sireshe is really nicereally weird kidshe is _____ friendhe is our presidentsuper nice than A_D_i_o_website that you can watch videos

Matura-Voc Part 1 2022-01-18

Matura-Voc Part 1 crossword puzzle
Across
 1. contrived by art rather than nature
 2. in a clumsy manner
 3. every year
 4. the state of being very annoyed
 5. a positive feeling of liking
 6. take in a liquid
 7. have an influence upon
 8. the formal act of giving agreement or permission
 9. clearly revealed to the mind
 10. take into one's family
 11. weapons
 12. make different
 13. take to be the case or to be true
Down
 1. come into the possession of something
 2. in a sufficient mnner
 3. forsake
 4. a feeling of delighted approval and liking
 5. a vguely specified socil event
 6. in a terrible manner
 7. having or showing knowledge or understnding or realization
 8. not quite exact
 9. blame for
 10. an unpleasant emotion in anticipation of a misfortune
 11. cruel or inhumne treatment

24 Clues: forsakeweaponsblame forevery yearmake differentnot quite exacttake in a liquidin a clumsy mannerin a terrible mannerin a sufficient mnnerhave an influence upontake into one's familycruel or inhumne treatmenta positive feeling of likingclearly revealed to the minda vguely specified socil eventthe state of being very annoyed...

¿Dónde están? 2022-01-18

¿Dónde están? crossword puzzle
Across
 1. Mis tías ganaron (won) la lotería y están _________.
 2. Estamos en _______ para jugar básquetbol.
 3. Nuestro (our) perro está muy enfermo y nosotros estamos muy ________.
 4. Cuando estoy en la playa, tomando el sol, estoy muy _______.
 5. Estudiantes escriben ensayos y leen literatura en __________.
Down
 1. La clase está en _______ para aprender a jugar el tenis.
 2. Unos estudiantes no están bien. Están _______.
 3. Mi familia y yo estamos en _______ para ver una obra de teatro.
 4. Muchos estudiantes están en _______ para hablar con los amigos y para caminar a clase.
 5. Las clases de educación física están en ________ para jugar juegos.
 6. Estoy en _______ para hablar con el asistente del director, Sr. Mercado.
 7. Mi novia tiene mucho trabajo y está _______.

12 Clues: Estamos en _______ para jugar básquetbol.Mi novia tiene mucho trabajo y está _______.Unos estudiantes no están bien. Están _______.Mis tías ganaron (won) la lotería y están _________.La clase está en _______ para aprender a jugar el tenis.Cuando estoy en la playa, tomando el sol, estoy muy _______....

ANIMAIS 2022-01-18

ANIMAIS crossword puzzle
Across
 1. ELE TEM UMA TROMBA
 2. MELHOR AMIGO DO HOMEM
Down
 1. GOSTA DE COMER BANANA
 2. ELE TEM UMA JUBA

4 Clues: ELE TEM UMA JUBAELE TEM UMA TROMBAGOSTA DE COMER BANANAMELHOR AMIGO DO HOMEM

Muscular System 2022-01-18

Muscular System crossword puzzle
Across
 1. state of partial contraction
 2. tightening or shortening of muscle
 3. moving in circle at joint
 4. smooth muscle
 5. bending foot towards the knee
 6. function without conscious thought
 7. end that does not move
 8. turning a body part around its own axis
 9. away from midline
 10. tough, sheetlike membrane
 11. inherited disease leading to atrophy
 12. end that moves when muscle contracts
 13. turning a body part downward
 14. connective tissue cord connecting muscle to bone
 15. toward the midline
 16. muscle can return to original shape
 17. overstretching of or injury to muscle
Down
 1. nerve inpulses not properly transmitted
 2. muscle that attaches to bone
 3. muscle fibers stimulated by nerves
 4. decreasing the angle; bending body part
 5. ability to be stretched
 6. chronic, widespread musculoskeletal pain
 7. increasing angle between 2 body parts
 8. flexion bending the foot away from the knee
 9. person has control over muscle's action
 10. becomes short and thick
 11. irritability
 12. turning a body part upward
 13. muscle cramp
 14. muscle type that forms heart

31 Clues: irritabilitymuscle crampsmooth muscleaway from midlinetoward the midlineend that does not moveability to be stretchedbecomes short and thickmoving in circle at jointtough, sheetlike membraneturning a body part upwardmuscle that attaches to bonestate of partial contractionmuscle type that forms heartturning a body part downward...

maddie bailey 2022-01-18

maddie bailey crossword puzzle
Across
 1. sport shoes i like to wear
 2. my coach is coach glenn
 3. clear liquid i drink to stay hydrated
Down
 1. like to wear these all the time even when i´m not going to sleep
 2. the color of the sky
 3. go to this school 5 days a week

6 Clues: the color of the skymy coach is coach glennsport shoes i like to weargo to this school 5 days a weekclear liquid i drink to stay hydratedlike to wear these all the time even when i´m not going to sleep

krustvārdu mīkla 2022-01-18

krustvārdu mīkla crossword puzzle
Across
 1. yeah lol
 2. yeah lol this a test
Down
 1. hahahahah

3 Clues: yeah lolhahahahahyeah lol this a test

coles cross word 2022-01-18

coles cross word crossword puzzle
Across
 1. my coach is coach sedeno what sport do i play
 2. my coach is coach wilson what sport do i play
 3. clear liquid i drink to stay hydrated
 4. i sleep in theses clothes
Down
 1. the clothes brand i wear everyday
 2. i go to this school

6 Clues: i go to this schooli sleep in theses clothesthe clothes brand i wear everydayclear liquid i drink to stay hydratedmy coach is coach sedeno what sport do i playmy coach is coach wilson what sport do i play

Us constitution 2022-01-18

Us constitution crossword puzzle
Across
 1. Sovereignty Domestic Interstate commerce Separation of Power
 2. Branch Judicial Branch Federalism Judicial Review
Down
 1. Court Constitution Bill of Rights President
 2. Majority rule Congress Amendment
 3. and Balances Popular Sovereignty Legislative Branch Impeach

5 Clues: Majority rule Congress AmendmentCourt Constitution Bill of Rights PresidentBranch Judicial Branch Federalism Judicial Reviewand Balances Popular Sovereignty Legislative Branch ImpeachSovereignty Domestic Interstate commerce Separation of Power

Verbs 2022-01-18

Verbs crossword puzzle
Across
 1. denken
 2. geben
 3. machen
 4. werfen
 5. finden
Down
 1. wollen
 2. schauen
 3. haben
 4. trinken
 5. essen
 6. rennen

11 Clues: habengebenessenwollendenkenmachenwerfenrennenfindenschauentrinken

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 2022-01-18

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ crossword puzzle
Across
 1. Είναι ο μεγαλύτερος παράλληλος ο οποίος χωρίζει τη γη σε δυο ημισφαίρια
 2. Με τη βοήθεια τους προσδιορίζεται το γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου
 3. Ο... του Αιγόκερω και του Καρκίνου
 4. Έτσι λέγεται ο χάρτης που παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο θέμα
Down
 1. Ημικύκλια νοητά που εκτείνονται από τον έναν πόλο στον άλλο
 2. Συνήθως βρίσκεται μέσα σε πλαίσιο. Εκεί εξηγούνται τα χαρτογραφικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον χάρτη
 3. Είναι ένα κλάσμα που μας δείχνει πόσες φορές έχουν σμικρυνθεί οι πραγματικές αποστάσεις ώστε να δημιουργηθεί ο χάρτης
 4. Αυτός ο μεσημβρινός περνάει από το αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς κι έχει τιμή 0 μοίρες
 5. Η Ελλάδα βρίσκεται στο... ημισφαίριο
 6. Οι χάρτες που απεικονίζουν μεγάλες περιοχές με λιγότερες λεπτομέρειες έχουν ... κλίμακα

10 Clues: Ο... του Αιγόκερω και του ΚαρκίνουΗ Ελλάδα βρίσκεται στο... ημισφαίριοΗμικύκλια νοητά που εκτείνονται από τον έναν πόλο στον άλλοΈτσι λέγεται ο χάρτης που παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο θέμαΜε τη βοήθεια τους προσδιορίζεται το γεωγραφικό πλάτος ενός τόπουΕίναι ο μεγαλύτερος παράλληλος ο οποίος χωρίζει τη γη σε δυο ημισφαίρια...

Johannes Aavik 2022-01-18

Johannes Aavik crossword puzzle
Across
 1. Large marsupial
 2. Flying mammal
Down
 1. Has a trunk
 2. Likes to chase mice
 3. Man's best friend

5 Clues: Has a trunkFlying mammalLarge marsupialMan's best friendLikes to chase mice

Los quehaceres 2022-01-18

Los quehaceres crossword puzzle
Across
 1. dusting
 2. i cut the grass
 3. my bedroom
 4. my mom cooks
 5. la cama, make the bed
 6. the dog
 7. the trash
 8. the vaccumm
Down
 1. the table
 2. sweep the house
 3. the kitchen table take out
 4. feed the pets
 5. dishes
 6. we fold the clothes
 7. clothing

15 Clues: dishesdustingthe dogclothingthe tablethe trashmy bedroomthe vaccummmy mom cooksfeed the petssweep the housei cut the grasswe fold the clothesla cama, make the bedthe kitchen table take out

Spelling 2022-01-18

Spelling crossword puzzle
Across
 1. Singular of geese
 2. Use them to solve a mystery
 3. Where you might sit at a diner
 4. Antonym for false
 5. A kindergarten sight word
 6. My library book is ____
 7. Impolite
 8. Sad
Down
 1. You write in it
 2. Use it with a spoon
 3. A cow does this to cud
 4. Rhymes with should and would
 5. He ______ with fear
 6. What toothpaste comes in
 7. Seventh month

15 Clues: SadImpoliteSeventh monthYou write in itSingular of geeseAntonym for falseUse it with a spoonHe ______ with fearA cow does this to cudMy library book is ____What toothpaste comes inA kindergarten sight wordUse them to solve a mysteryRhymes with should and wouldWhere you might sit at a diner

Los quehaceres 2022-01-18

Los quehaceres crossword puzzle
Across
 1. dusting
 2. i cut the grass
 3. my bedroom
 4. my mom cooks
 5. la cama, make the bed
 6. the dog
 7. the trash
 8. the vaccumm
Down
 1. the table
 2. sweep the house
 3. the kitchen table take out
 4. feed the pets
 5. dishes
 6. we fold the clothes
 7. clothing

15 Clues: dishesdustingthe dogclothingthe tablethe trashmy bedroomthe vaccummmy mom cooksfeed the petssweep the housei cut the grasswe fold the clothesla cama, make the bedthe kitchen table take out

China Peter Troxell 2022-01-18

China Peter Troxell crossword puzzle
Across
 1. God gives them their right to rule
 2. Kings,nobles,and peasants are a form of
 3. First empire or family to rule china
 4. Routes that spread from west to east china
 5. When one removes themselves and merges with nature is called
 6. Philosopher that believed in five rules
 7. China thinks they are the best because they are
 8. Someone who are even greater than a king
 9. The natural force that two spirits control one's body
 10. Animal bones priest write on
 11. What china called themselves
Down
 1. Ruler that built roads and canals to supply them
 2. People that used bronze for tools and jewelry
 3. Paying respect for dead ancestors
 4. What did the emperor Ch'in order to be burned
 5. Philosopher that believed natural order was important
 6. What spreads from India into China
 7. The only type of books to be spared
 8. Philosophy that believed a highly important self
 9. replaced bronze
 10. Period of peace

21 Clues: replaced bronzePeriod of peaceAnimal bones priest write onWhat china called themselvesPaying respect for dead ancestorsGod gives them their right to ruleWhat spreads from India into ChinaThe only type of books to be sparedFirst empire or family to rule chinaKings,nobles,and peasants are a form ofPhilosopher that believed in five rules...

China Peter Troxell 2022-01-18

China Peter Troxell crossword puzzle
Across
 1. God gives them their right to rule
 2. Kings,nobles,and peasants are a form of
 3. First empire or family to rule china
 4. Routes that spread from west to east china
 5. When one removes themselves and merges with nature is called
 6. Philosopher that believed in five rules
 7. China thinks they are the best because they are
 8. Someone who are even greater than a king
 9. The natural force that two spirits control one's body
 10. Animal bones priest write on
 11. What china called themselves
Down
 1. Ruler that built roads and canals to supply them
 2. People that used bronze for tools and jewelry
 3. Paying respect for dead ancestors
 4. What did the emperor Ch'in order to be burned
 5. Philosopher that believed natural order was important
 6. What spreads from India into China
 7. The only type of books to be spared
 8. Philosophy that believed a highly important self
 9. replaced bronze
 10. Period of peace

21 Clues: replaced bronzePeriod of peaceAnimal bones priest write onWhat china called themselvesPaying respect for dead ancestorsGod gives them their right to ruleWhat spreads from India into ChinaThe only type of books to be sparedFirst empire or family to rule chinaKings,nobles,and peasants are a form ofPhilosopher that believed in five rules...

Explorers Crossword (words are together) 2022-01-18

Explorers Crossword (words are together) crossword puzzle
Across
 1. Vespucci explored the coast of
 2. Crew that traveled around world
 3. The Incas lived in _
 4. first to step in North America
 5. Soldiers who led expeditions
 6. Sail around the world
 7. Conquered Aztecs
 8. Soldiers unknowingly introduced
 9. First European to cross Isthmus
 10. Crossed Mississipi River
 11. The Americas were named after _
 12. The Aztec capital
Down
 1. Conquistador conquered Incas
 2. Leader of the Incas
 3. Pizarro _ the leader of Incas
 4. Traveled up modern Hudson River
 5. Conquistadors tried finding
 6. Cabot and Hudson tried to find
 7. Leader of the Aztecs
 8. The advantage Spanish had
 9. Aztec Capital modern day city

21 Clues: Conquered AztecsThe Aztec capitalLeader of the IncasThe Incas lived in _Leader of the AztecsSail around the worldCrossed Mississipi RiverThe advantage Spanish hadConquistadors tried findingConquistador conquered IncasSoldiers who led expeditionsPizarro _ the leader of IncasAztec Capital modern day cityVespucci explored the coast of...

SASH Drugs Crossword 2022-01-18

SASH Drugs Crossword crossword puzzle
Across
 1. This company acquired a 35% stake in a popular e-cigarette brand to increase attraction to combat the drop in cigarette sales
 2. An evidence based resource for teens struggling with drug use
 3. A 12-ounce beer, a ____-ounce glass of wine and a 1.5 ounce shot of liquor all contain the same amount of alcohol.
 4. gap in memory when alcohol interferes with hippocampus functions
 5. average age at which human brains develop fully
 6. body and brain both rely on a drug. Person cannot stop using despite harmful consequences
 7. Addictive substance in e-cigarette and other tobacco products
 8. A concentration of 0.08% of this renders people legally unable to drive; abbr.
 9. Body physically relies on a drug to function normally. Requires more of the drug each time to achieve similar effects
 10. teens can go here for help; person
Down
 1. consistent cannabis use can worsen this in teens
 2. As of 2021, 2,339 lawsuits were filed against this e-cigarette retailer that targeted teens; abbr.
 3. Cb1 and Cb2 receptors; type
 4. brain cortex that is most affected by early drug use
 5. Synthetic opioid that is responsible for several overdoses in the country.
 6. Family deemed responsible for fueling the U.S. opioid epidemic
 7. an activity people mistakenly think is safe after cannabis use
 8. psychoactive compound found in Cannabis
 9. ingest cannabis; product
 10. Ingesting 4-5 alcoholic drinks in one setting
 11. Location to discard unused prescription medication safely; abbr.
 12. Organs most affected by vaping/ smoking drugs

22 Clues: ingest cannabis; productCb1 and Cb2 receptors; typeteens can go here for help; personpsychoactive compound found in CannabisIngesting 4-5 alcoholic drinks in one settingOrgans most affected by vaping/ smoking drugsaverage age at which human brains develop fullyconsistent cannabis use can worsen this in teens...

SASH Drugs Crossword 2022-01-18

SASH Drugs Crossword crossword puzzle
Across
 1. gap in memory when alcohol interferes with hippocampus functions
 2. ingest cannabis; product
 3. An evidence based resource for teens struggling with drug use
 4. brain cortex that is most affected by early drug use
 5. Synthetic opioid that is responsible for several overdoses in the country.
 6. This company acquired a 35% stake in a popular e-cigarette brand to increase attraction to combat the drop in cigarette sales
 7. A 12-ounce beer, a ____-ounce glass of wine and a 1.5 ounce shot of liquor all contain the same amount of alcohol.
 8. A concentration of 0.08% of this renders people legally unable to drive; abbr.
 9. Family deemed responsible for fueling the U.S. opioid epidemic
 10. Addictive substance in e-cigarette and other tobacco products
 11. Cb1 and Cb2 receptors; type
Down
 1. consistent cannabis use can worsen this in teens
 2. average age at which human brains develop fully
 3. Ingesting 4-5 alcoholic drinks in one setting
 4. Body physically relies on a drug to function normally. Requires more of the drug each time to achieve similar effects
 5. teens can go here for help; person
 6. As of 2021, 2,339 lawsuits were filed against this e-cigarette retailer that targeted teens; abbr.
 7. an activity people mistakenly think is safe after cannabis use
 8. psychoactive compound found in Cannabis
 9. body and brain both rely on a drug. Person cannot stop using despite harmful consequences
 10. Organs most affected by vaping/ smoking drugs
 11. Location to discard unused prescription medication safely; abbr.

22 Clues: ingest cannabis; productCb1 and Cb2 receptors; typeteens can go here for help; personpsychoactive compound found in CannabisIngesting 4-5 alcoholic drinks in one settingOrgans most affected by vaping/ smoking drugsaverage age at which human brains develop fullyconsistent cannabis use can worsen this in teens...

CLOTHING 2022-01-18

CLOTHING crossword puzzle
Across
 1. It protects your head from the sun
 2. You wear it to go into the ocean
 3. You put them on your feet before your shoes
Down
 1. You wear them on your feet during sports lessons
 2. You wear them on your feet in cold weather
 3. You wear it around your neck to keep warm

6 Clues: You wear it to go into the oceanIt protects your head from the sunYou wear it around your neck to keep warmYou wear them on your feet in cold weatherYou put them on your feet before your shoesYou wear them on your feet during sports lessons

PRIKUPLJANJE I ANALIZA PODUZETNIČKIH IDEJA/PODUZETNIČKI POTHVAT 2022-01-18

PRIKUPLJANJE I ANALIZA PODUZETNIČKIH IDEJA/PODUZETNIČKI POTHVAT crossword puzzle
Across
 1. Analiza koja podrazumijeva odabir pravnog oblika osnivanja
 2. Analiza koja podrazumijeva određivanje inputa potrebnih za proizvodnju
 3. Inovatori, investitori, konzultanti, menadžeri, zaposlenici, država, potporne institucije, državne institucije, drugi poduzetnici
 4. Analiza kojom se određuje kupovna moć i životni standard kupaca, broj i veličina konkurenata
 5. Motivacija, prikupljanje ideja, vrednovanje ideja, odabir ideje, stvaranje poduzetničkog tima, ulazak u posao, poslovanje
 6. tko je razvio Majaro metodu?
Down
 1. složena metoda koja se temelji na matrici koja se sastoji od devet polja
 2. analiza kojom se određuju izvori financiranja
 3. Analiza kojom se definiraju snage, slabosti, prilike i prijetnje
 4. Transformira poduzetničku ideju koja je poslovna prilika u realnost kroz odabir odgovarajućeg pravnog oblika korištenjem potrebnih rasursa s ciljem da se zadovolje potrebe kupaca, ali i ostvari dobit

10 Clues: tko je razvio Majaro metodu?analiza kojom se određuju izvori financiranjaAnaliza koja podrazumijeva odabir pravnog oblika osnivanjaAnaliza kojom se definiraju snage, slabosti, prilike i prijetnjeAnaliza koja podrazumijeva određivanje inputa potrebnih za proizvodnjusložena metoda koja se temelji na matrici koja se sastoji od devet polja...

Spanish hw 2022-01-18

Spanish hw crossword puzzle
Across
 1. clase
Down
 1. clase

2 Clues: claseclase

SASH Drugs Crossword 2022-01-18

SASH Drugs Crossword crossword puzzle
Across
 1. This company acquired a 35% stake in a popular e-cigarette brand to increase attraction to combat the drop in cigarette sales
 2. Location to discard unused prescription medication safely; abbr.
 3. an activity people mistakenly think is safe after cannabis use
 4. Organs most affected by vaping/ smoking drugs
 5. Family deemed responsible for fueling the U.S. opioid epidemic
 6. A concentration of 0.08% of this renders people legally unable to drive; abbr.
 7. An evidence based resource for teens struggling with drug use
 8. A 12-ounce beer, a ____-ounce glass of wine and a 1.5 ounce shot of liquor all contain the same amount of alcohol.
 9. Ingesting 4-5 alcoholic drinks in one setting
 10. Cb1 and Cb2 receptors; type
 11. average age at which human brains develop fully
 12. As of 2021, 2,339 lawsuits were filed against this e-cigarette retailer that targeted teens; abbr.
 13. gap in memory when alcohol interferes with hippocampus functions
Down
 1. body and brain both rely on a drug. Person cannot stop using despite harmful consequences
 2. teens can go here for help; person
 3. psychoactive compound found in Cannabis
 4. Addictive substance in e-cigarette and other tobacco products
 5. Body physically relies on a drug to function normally. Requires more of the drug each time to achieve similar effects
 6. brain cortex that is most affected by early drug use
 7. Synthetic opioid that is responsible for several overdoses in the country.
 8. consistent cannabis use can worsen this in teens
 9. ingest cannabis; product

22 Clues: ingest cannabis; productCb1 and Cb2 receptors; typeteens can go here for help; personpsychoactive compound found in CannabisOrgans most affected by vaping/ smoking drugsIngesting 4-5 alcoholic drinks in one settingaverage age at which human brains develop fullyconsistent cannabis use can worsen this in teens...

african culture - Caden 2022-01-18

african culture - Caden crossword puzzle
Across
 1. leader must be a descendent of Muhammed
 2. a religion with one god and prophet sunni Muslims with any good muslim as leader
 3. group of people with similar traditions
 4. A variety of religions across Africa
 5. Group of people that live in West Africa.
 6. monotheistic religion founded in isreal
Down
 1. Group of people that live in East Africa
 2. people with a common set of BELIEFS
 3. tribes are found in the Southern part of Africa
 4. many different types of people or things.
 5. lives mainly in North Africa & speak Arabic.

11 Clues: people with a common set of BELIEFSA variety of religions across Africaleader must be a descendent of Muhammedgroup of people with similar traditionsmonotheistic religion founded in isrealGroup of people that live in East Africamany different types of people or things.Group of people that live in West Africa....

China Peter Troxell 2022-01-18

China Peter Troxell crossword puzzle
Across
 1. Paying respect for dead ancestors
 2. The only type of books to be spared
 3. Philosopher that believed natural order was important
 4. Ruler that built roads and canals to supply them
 5. Routes that spread from west to east china
 6. Someone who are even greater than a king
 7. Period of peace
 8. What spreads from India into China
Down
 1. God gives them their right to rule
 2. Philosopher that believed in five rules
 3. The natural force that two spirits control one's body
 4. People that used bronze for tools and jewelry
 5. First empire or family to rule china
 6. When one removes themselves and merges with nature is called
 7. What china called themselves
 8. Philosophy that believed a highly important self
 9. Animal bones priest write on
 10. China thinks they are the best because they are
 11. What did the emperor Ch'in order to be burned
 12. replaced bronze

20 Clues: replaced bronzePeriod of peaceWhat china called themselvesAnimal bones priest write onPaying respect for dead ancestorsGod gives them their right to ruleWhat spreads from India into ChinaThe only type of books to be sparedFirst empire or family to rule chinaPhilosopher that believed in five rulesSomeone who are even greater than a king...

ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ 2022-01-18

ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ crossword puzzle
Across
 1. Ποιον αιώνα καθιερώθηκε η γιορτή των τριών ιεραρχών;
Down
 1. ο πιο γνωστός από τους 3 Ιεράρχες
 2. αυτός ο ιεράρχης εχει το ονομα του άλλου δημοτικού
 3. Πόσοι ήταν οι ιεράρχες;

4 Clues: Πόσοι ήταν οι ιεράρχες;ο πιο γνωστός από τους 3 Ιεράρχεςαυτός ο ιεράρχης εχει το ονομα του άλλου δημοτικούΠοιον αιώνα καθιερώθηκε η γιορτή των τριών ιεραρχών;

Pride Center Crossword 2022-01-18

Pride Center Crossword crossword puzzle
Across
 1. used to refer to a person you are talking about without needing to call them by a specific name or title
 2. online space where staff posts updates, flyers, and other information
 3. location of the Pride Center.
 4. when LGBTQ+ students visit a class to answer questions about their identities and experiences within the community
Down
 1. social media site where people can engage with the Pride Center online
 2. each Peer Educator completes at least one each semester
 3. available in the Pride Center for people to check-out
 4. The Pride Center shall foster a safe environment for all LGBTQ+ students, faculty, and staff, educate the campus and community on issues, and advocate for student success and inclusivity.
 5. a room in the Pride Center where people can turn off the lights, watch movies, or just relax
 6. a workshop led by the Peer Educators to educate students, faculty, and staff about terminology, intersectionality, and provide information about supporting LGBTQ+ people

10 Clues: location of the Pride Center.available in the Pride Center for people to check-outeach Peer Educator completes at least one each semesteronline space where staff posts updates, flyers, and other informationsocial media site where people can engage with the Pride Center online...

homework for charlaton - Catherine 2022-01-18

homework for charlaton - Catherine crossword puzzle
Across
 1. que comprar em viagem
 2. muite caro
 3. com tu orelhas
Down
 1. onde é o dinheiro
 2. afortunado

5 Clues: muite caroafortunadocom tu orelhasonde é o dinheiroque comprar em viagem

sus 2022-01-18

sus crossword puzzle
Across
 1. and Balances Popular Sovereignty Legislative Branch Impeach
 2. Court Constitution Bill of Rights President
 3. Majority rule Congress Amendment
Down
 1. Branch Judicial Branch Federalism Judicial Review
 2. Sovereignty Domestic Interstate commerce Separation of Power

5 Clues: Majority rule Congress AmendmentCourt Constitution Bill of Rights PresidentBranch Judicial Branch Federalism Judicial Reviewand Balances Popular Sovereignty Legislative Branch ImpeachSovereignty Domestic Interstate commerce Separation of Power

BHS 316 Exam One 2022-01-18

BHS 316 Exam One crossword puzzle
Across
 1. The portion of an antibody that binds to an antigen. This is also the "hands" of the antibody.
 2. The MHC molecules that alert killer T cells when something is not right inside a cell.
 3. Proteins that are secreted by immune cells to communicate with other cells.
 4. This part of an antibody determines the class of immune system cells that it binds to and determines its function. This is also the "tail" of the antibody.
 5. The producers of antibodies.
 6. The MHC molecules that inform helper T cells that there are problems outside a cell.
Down
 1. The type of T cell that is a potent weapon that can destroy virus-infected cells directly.
 2. The process of macrophages engulfing and ingesting larger bacterium.
 3. Solves the problem of "how does the immune system know which B cells to make more of?" The second word to this phrase is selection.
 4. The type of T cell that secrete chemical messages among immune cells to coordinate the immune response across the immune system.
 5. These cells have the unique capability of self-renewal.
 6. The first line of defense in the immune system; acts like a barrier against pathogens (includes mucus and skin).
 7. The type of T cell that helps restrain the immune system so it does not overreact.

13 Clues: The producers of antibodies.These cells have the unique capability of self-renewal.The process of macrophages engulfing and ingesting larger bacterium.Proteins that are secreted by immune cells to communicate with other cells.The type of T cell that helps restrain the immune system so it does not overreact....

Unit 15 2022-01-18

Unit 15 crossword puzzle
Across
 1. taste of a food
 2. sharp tool
 3. given when there is a possible danger
 4. toward the front
 5. alike
 6. stand up
 7. area of land
 8. very bad
Down
 1. has magical powers
 2. old or shabby clothing
 3. 5 sentences
 4. to write something down
 5. give up

13 Clues: alikegive upstand upvery badsharp tool5 sentencesarea of landtaste of a foodtoward the fronthas magical powersold or shabby clothingto write something downgiven when there is a possible danger

What could it be 2022-01-18

What could it be crossword puzzle
Across
 1. A food that sounds like broken glass when baked crunchy
 2. yes adjacent
 3. Kissing on the first date
 4. the amount of fucks given
 5. You would be blob without them
Down
 1. Makes big fart
 2. Many trees
 3. The granola bar that turns to sand
 4. educational horror
 5. moo

10 Clues: mooMany treesyes adjacentMakes big farteducational horrorKissing on the first datethe amount of fucks givenYou would be blob without themThe granola bar that turns to sandA food that sounds like broken glass when baked crunchy

Algebra II Crossword Puzzle II 2022-01-18

Algebra II Crossword Puzzle II crossword puzzle
Across
 1. a method for multiplying polynomials
 2. the exponent of a monomial
 3. polynomials multiplied by the ____ law
 4. polynomial of degree 2
 5. to multiply using exponents, ___ exponents
 6. ____ a power to a power, multiply exponents
 7. x values where polynomial equation is zero
 8. opposite of factoring
 9. expression using only multiplication
 10. add or subtract polynomials by ____ terms
 11. the highest exponent in a polynomial
Down
 1. combination of monomials
 2. writing a polynomial as a product of factors
 3. radicals can be expressed as ____ exponents
 4. operation producing a quotient
 5. symbol used to show square roots, etc.
 6. each monomial of a polynomial
 7. diagram showing a relation
 8. answers of a quadratic equation
 9. to ____ using exponents, subtract exponents

20 Clues: opposite of factoringpolynomial of degree 2combination of monomialsthe exponent of a monomialdiagram showing a relationeach monomial of a polynomialoperation producing a quotientanswers of a quadratic equationa method for multiplying polynomialsexpression using only multiplicationthe highest exponent in a polynomial...

Oktatás 2022-01-18

Oktatás crossword puzzle
Across
 1. gimnázium utáni lépés (általában csak a jobb helyzetben lévőknek adatik meg)
 2. állami köznevelési közfeladat ellátásában fentartóként résztvevő szerv
 3. ő felelős az iskoláért
 4. ... törvény, ami az oktatást szabályozza Magyarországon
 5. az iskolák oktatási színvonalának felmérésére használt módszer
 6. mindenkit megillet, hogy azonos szintről induljanak
 7. személyek, közösségek megkülönböztetése egymástól nemi, nemzetiségi, nyelvi, politikai, származási, vagyoni, vallási alapon.
 8. kizárólag a jó anyagi helyzetben lévők számára elérhető oktatási intézmény
Down
 1. a COVID-19 egyik következménye, sok újabb egyenlőtlenségre rávilágított
 2. olvasási zavar
 3. hátrányos helyzetű csoportok azonos szintre segítése
 4. egységesülés, beilleszkedés

12 Clues: olvasási zavarő felelős az iskoláértegységesülés, beilleszkedésmindenkit megillet, hogy azonos szintről induljanakhátrányos helyzetű csoportok azonos szintre segítése... törvény, ami az oktatást szabályozza Magyarországonaz iskolák oktatási színvonalának felmérésére használt módszer...

Άγιε Βασίλη θα μου κάνεις μια χάρη? 2022-01-18

Άγιε Βασίλη θα μου κάνεις μια χάρη? crossword puzzle
Across
 1. Ο καλόκαρδος κύριος που πήρε τον Χάρη μαζί του.
 2. Αυτός που άλλαξε γνώμη.΄
Down
 1. Ο μικρός αδερφός
 2. Τι ζητάνε τα παιδιά από τον Άγιο Βασίλη?

4 Clues: Ο μικρός αδερφόςΑυτός που άλλαξε γνώμη.΄Τι ζητάνε τα παιδιά από τον Άγιο Βασίλη?Ο καλόκαρδος κύριος που πήρε τον Χάρη μαζί του.

SASH Drugs Crossword 2022-01-18

SASH Drugs Crossword crossword puzzle
Across
 1. consistent cannabis use can worsen this in teens
 2. Synthetic opioid that is responsible for several overdoses in the country.
 3. Addictive substance in e-cigarette and other tobacco products
 4. A 12-ounce beer, a ____-ounce glass of wine and a 1.5 ounce shot of liquor all contain the same amount of alcohol.
 5. A concentration of 0.08% of this renders people legally unable to drive; abbr.
 6. teens can go here for help; person
 7. body and brain both rely on a drug. Person cannot stop using despite harmful consequences
 8. Ingesting 4-5 alcoholic drinks in one setting
 9. An evidence based resource for teens struggling with drug use
 10. ingest cannabis; product
 11. Location to discard unused prescription medication safely; abbr.
Down
 1. This company acquired a 35% stake in a popular e-cigarette brand to increase attraction to combat the drop in cigarette sales
 2. As of 2021, 2,339 lawsuits were filed against this e-cigarette retailer that targeted teens; abbr.
 3. brain cortex that is most affected by early drug use
 4. Family deemed responsible for fueling the U.S. opioid epidemic
 5. average age at which human brains develop fully
 6. Cb1 and Cb2 receptors; type
 7. an activity people mistakenly think is safe after cannabis use
 8. gap in memory when alcohol interferes with hippocampus functions
 9. Body physically relies on a drug to function normally. Requires more of the drug each time to achieve similar effects
 10. psychoactive compound found in Cannabis
 11. Organs most affected by vaping/ smoking drugs

22 Clues: ingest cannabis; productCb1 and Cb2 receptors; typeteens can go here for help; personpsychoactive compound found in CannabisIngesting 4-5 alcoholic drinks in one settingOrgans most affected by vaping/ smoking drugsaverage age at which human brains develop fullyconsistent cannabis use can worsen this in teens...

Self Reliance 2022-01-18

Self Reliance crossword puzzle
Across
 1. Produces or gives
 2. Helping others; or an organization that does so
 3. Developed, grown, or prepared for growing crops
 4. Improvement
 5. Things possessed
 6. Connects or fits together by being equivalent, proportionate, or matched
 7. Behaving in an artificial way to make an impression
 8. Hinder (make more difficult, or less valuable, hold back, or weigh down)
 9. Disrespect or reject as not good enough
 10. Give in, give way, or give up
 11. The desire to hurt others or see them suffer
Down
 1. Things that exists or happened — often of special interest
 2. A belief (or system of beliefs or principles) accepted as authoritative by some group
 3. Increased by a series of additions
 4. Notable difference
 5. Someone or something that, without invitation, inserts itself
 6. Challenged, argued about, or fought over
 7. People who live or lived at the same time
 8. Normal or typical
 9. Anger

20 Clues: AngerImprovementThings possessedProduces or givesNormal or typicalNotable differenceGive in, give way, or give upIncreased by a series of additionsDisrespect or reject as not good enoughChallenged, argued about, or fought overPeople who live or lived at the same timeThe desire to hurt others or see them suffer...

Review 2022-01-18

Review crossword puzzle
Across
 1. The narrative view of identity believes that our _______ about ourselves is very important in determining our identity.
 2. Believing that one has a soul is an example of the ________ form of identity.
 3. Gender is an example of ________ identity
 4. When you become very concerned about who you are and what others think about you.
 5. How a person sees themself
Down
 1. The study of humans
 2. How others see me.
 3. Trauma, dreams, aspirations, and experiences are an example of the _________ view of identity.
 4. Our society's ______ influences our identity, such as customs and traditions.

9 Clues: How others see me.The study of humansHow a person sees themselfGender is an example of ________ identityBelieving that one has a soul is an example of the ________ form of identity.Our society's ______ influences our identity, such as customs and traditions.When you become very concerned about who you are and what others think about you....

ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ 2022-01-18

ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ crossword puzzle
Across
 1. ο πιο γνωστός από τους 3 Ιεράρχες
 2. Πόσοι ήταν οι ιεράρχες;
Down
 1. Σε ποιον πίστευαν οι τρεις ιεράρχες;
 2. Τι τους έδωσε τον τίτλο των μέγιστων φωστήρων;
 3. Ποιον αιώνα καθιερώθηκε η γιορτή των τρειών ιεραρχών;

5 Clues: Πόσοι ήταν οι ιεράρχες;ο πιο γνωστός από τους 3 ΙεράρχεςΣε ποιον πίστευαν οι τρεις ιεράρχες;Τι τους έδωσε τον τίτλο των μέγιστων φωστήρων;Ποιον αιώνα καθιερώθηκε η γιορτή των τρειών ιεραρχών;

Shiloh Vocabulary Chapter 7-15 2022-01-18

Shiloh Vocabulary Chapter 7-15 crossword puzzle
Across
 1. a soft silver metal
 2. to feel sadness at a loss
 3. pants
 4. a sack to hold wheat or corn
 5. absolute ; with certainty
 6. a ringing sound made by a bell
 7. to annoy or bother
 8. an obstruction stumped:
 9. a sharpening stone used for knives
 10. you long for something someone else has
 11. a long, mournful cry ; a howl
 12. confused, puzzled
Down
 1. a thin volatile essential oil
 2. a sore bubble of skin filled with liquid
 3. an apparatus or device ; a machine
 4. treatment for diseases
 5. small sticks or twigs used to start a fire
 6. something that relieves pain
 7. to sing in a shaky voice
 8. a tool with a large, flat head
 9. a shake or tremble in speaking
 10. to be thankful or grateful

22 Clues: pantsconfused, puzzledto annoy or bothera soft silver metaltreatment for diseasesan obstruction stumped:to sing in a shaky voiceto feel sadness at a lossabsolute ; with certaintyto be thankful or gratefula sack to hold wheat or cornsomething that relieves paina thin volatile essential oila long, mournful cry ; a howla ringing sound made by a bell...

Recycled by Arundhati Subramaniam 2022-01-18

Recycled by Arundhati Subramaniam crossword puzzle
Across
 1. Main theme of the poem
 2. Arundhathi has been a columnist on culture and literature for
 3. Literary device in “fancy has wings
 4. Homeland of the poet
Down
 1. Symbolic meaning of flower pots
 2. the figure of speech used in the first stanza

6 Clues: Homeland of the poetMain theme of the poemSymbolic meaning of flower potsLiterary device in “fancy has wingsthe figure of speech used in the first stanzaArundhathi has been a columnist on culture and literature for

African religions and culture 2022-01-18

African religions and culture crossword puzzle
Across
 1. Group of people that live in East Africa (Swahili Coast) & speak Swahili.
 2. Ehtnic group that lives mainly in North Africa & speak Arabic.
 3. A monotheistic religion that teaches that there is only one God and that Muhammad is his prophet. Followers are called Muslims. Brought to Africa by the Arabs around 700 CE & quickly became the main religion of North Africa.
 4. A monotheistic religion that began in the Middle East & is based on the teachings of Jesus Christ. Came to Africa in the 1st & 2nd centuries & was spread across the continent by missionaries. More common in Sub Saharan Africa.
 5. A variety of religions across Africa that have been practiced for generations & passed down. They often believe in the importance of ancestors, spirits, nature, & storytelling. Sometimes called “animism.”
Down
 1. many different types of people or things.
 2. Group: group of people with a common set of BELIEFS. You choose your religion.
 3. Muslim: group of Muslims that believe the leader must be a descendent of Muhammed
 4. Group of people that live in West Africa, mainly Ghana. They speak Twi & weave Kente cloth.
 5. Group: group of people that share a common LANGUAGE, History, Race, etc. You are born into your ethnic group.
 6. Muslim: group of Muslims that believe the leader can be any good Muslim
 7. People that speak the Bantu language which has hundreds of dialects. The Bantu migration 4,000 years ago spread the Bantu language & culture all over the continent. Today, most Bantu tribes are found in the Southern part of Africa.

12 Clues: many different types of people or things.Ehtnic group that lives mainly in North Africa & speak Arabic.Muslim: group of Muslims that believe the leader can be any good MuslimGroup of people that live in East Africa (Swahili Coast) & speak Swahili.Group: group of people with a common set of BELIEFS. You choose your religion....

About global issues 2022-01-18

About global issues crossword puzzle
Across
 1. Burning fossil fuels to make things work that humans can use
 2. Boom of progress in the 1800s
 3. What allow us to live, and keep us from being ejected in space
 4. White long jacket person who makes experiments
 5. Too high, you die. Too low too.
Down
 1. Use of natural resources/fossil fuels
 2. Where tomatoes grow
 3. big block of ice on ground
 4. ... of the earth's orbit
 5. Its always, but not really (2 words)
 6. Its not "cool" for the planet
 7. Your professors put it to you everyday (your parents too, and so the society)

12 Clues: Where tomatoes grow... of the earth's orbitbig block of ice on groundIts not "cool" for the planetBoom of progress in the 1800sToo high, you die. Too low too.Its always, but not really (2 words)Use of natural resources/fossil fuelsWhite long jacket person who makes experimentsBurning fossil fuels to make things work that humans can use...

Recycled by Arundhati Subramaniam 2022-01-18

Recycled by Arundhati Subramaniam crossword puzzle
Across
 1. Main theme of the poem
 2. Arundhathi has been a columnist on culture and literature for
 3. Literary device in “fancy has wings
 4. Homeland of the poet
Down
 1. Symbolic meaning of flower pots
 2. the figure of speech used in the first stanza

6 Clues: Homeland of the poetMain theme of the poemSymbolic meaning of flower potsLiterary device in “fancy has wingsthe figure of speech used in the first stanzaArundhathi has been a columnist on culture and literature for

China - Clancy Conor 2022-01-18

China - Clancy Conor crossword puzzle
Across
 1. United the country
 2. prophesier that believed a powerful and efficient government in order to maintain social order
 3. Trade Routes where they traded Silk
 4. Conquered the Shang
 5. Rise and fall of dynasty
 6. What china thinks they are
 7. Had money and there own land
 8. An open exam it was open for over 1,000 years
Down
 1. first historical family to rule the middle kingdom
 2. _____ expanded and literature was encouraged
 3. Farmers who used sticks and wood
 4. The best age
 5. Why China thought they were the best
 6. where u honor family
 7. Was the most isolated civilization
 8. Spreads to Japan and Korea
 9. Philosopher who believed the natural order was important
 10. Replaced Bronze
 11. Zhou built to increase trade

19 Clues: The best ageReplaced BronzeUnited the countryConquered the Shangwhere u honor familyRise and fall of dynastySpreads to Japan and KoreaWhat china thinks they areZhou built to increase tradeHad money and there own landFarmers who used sticks and woodWas the most isolated civilizationTrade Routes where they traded Silk...

ur mom 2022-01-18

ur mom crossword puzzle
Across
 1. agreeance
 2. what is the line you wont cross
 3. against
 4. keeping straight faced
 5. top priority
 6. can you promise and keep it
 7. right vs wrong
Down
 1. high spirit
 2. secret
 3. basic manners

10 Clues: secretagainstagreeancehigh spirittop prioritybasic mannersright vs wrongkeeping straight facedcan you promise and keep itwhat is the line you wont cross

Spelling word 2022-01-18

Spelling word crossword puzzle
Across
 1. a Mexican party with music
 2. a medium sized slab in the back or front of a yard
 3. a yummy treat made from a cocoa bean
 4. a red,juicy vegetable that can be put in salads
 5. a big,scary lizard with sharp teeth
Down
 1. a Spanish name for nap
 2. a thing you can lay on in the wilderness
 3. a small donkey
 4. a town/city square
 5. a Mexican hat made out of straw
 6. a flat food made out of cornmeal
 7. a Mexican food made from beans and meat

12 Clues: a small donkeya town/city squarea Spanish name for napa Mexican party with musica Mexican hat made out of strawa flat food made out of cornmeala big,scary lizard with sharp teetha yummy treat made from a cocoa beana Mexican food made from beans and meata thing you can lay on in the wildernessa red,juicy vegetable that can be put in salads...

Remember the titans crossword 2022-01-18

Remember the titans crossword crossword puzzle
Across
 1. in the movie
 2. out and preparing
 3. different types of people
 4. people funning the teams
 5. of white people skin
 6. center
 7. have them here in sultan big rock
 8. all people are striving for
Down
 1. of skin
 2. people while mad
 3. truck thing
 4. to change clothes for PEb
 5. people are this

13 Clues: centerof skintruck thingin the moviepeople are thispeople while madout and preparingof white people skinpeople funning the teamsdifferent types of peopleto change clothes for PEball people are striving forhave them here in sultan big rock

πυρκαγιά αιτίες 2022-01-18

πυρκαγιά αιτίες crossword puzzle
Across
 1. στα δάση, κατά τις υλοτομικές εργασίες, δεν συγκεντρώνονται και δεν χρησιμοποιούνται τα όπως παλαιότερα αλλά αφήνονται επιτόπου.
 2. αυτά δεν καίμε ποτέ το καλοκαίρι.
 3. προσέχουμε να μην ανάβουμε στο δάσος.
 4. έτσι λέγεται το μέρος όπου βόσκουν ζώα.
 5. Οι περισσότερες πυρκαγιές στα δάση προέρχονται από..... δραστηριότητες.
Down
 1. κοντά στις πόλεις και στα τουριστικά μέρη οι αγροτικές εκτάσεις θεωρούνται.....
 2. Καθάρισμα..... (κάψιμο καλαμιών, χόρτων κ.λπ.).

7 Clues: αυτά δεν καίμε ποτέ το καλοκαίρι.προσέχουμε να μην ανάβουμε στο δάσος.έτσι λέγεται το μέρος όπου βόσκουν ζώα.Καθάρισμα..... (κάψιμο καλαμιών, χόρτων κ.λπ.).Οι περισσότερες πυρκαγιές στα δάση προέρχονται από..... δραστηριότητες.κοντά στις πόλεις και στα τουριστικά μέρη οι αγροτικές εκτάσεις θεωρούνται........

Знавці математики 2022-01-18

Знавці математики crossword puzzle
Across
 1. 24 години це
 2. сума довжин усіх сторін
 3. два промені, які починаються в одній точці
 4. прилад для вимірювання та креслення
Down
 1. чотирикутник, у якого всі кути прямі
 2. частина прямої, яка має два кінці
 3. результат дії додавання
 4. число, яке складається зі ста одиниць
 5. число, яке не є натуральним

9 Clues: 24 години церезультат дії додаваннясума довжин усіх сторінчисло, яке не є натуральнимчастина прямої, яка має два кінціприлад для вимірювання та кресленнячотирикутник, у якого всі кути прямічисло, яке складається зі ста одиницьдва промені, які починаються в одній точці

Vocabulary - Darnell Rock Reporting 2022-01-18

Vocabulary - Darnell Rock Reporting crossword puzzle
Across
 1. to try to persuade strongly
 2. a subject or problem that people think and talk about
 3. a law or rule made by authorities
 4. becoming worse; falling apart
 5. given in an official way
 6. the very least
Down
 1. relying on others
 2. acts that show disrespect or break the rules
 3. something that does not fit into a general rule
 4. successful and achieves desired results

10 Clues: the very leastrelying on othersgiven in an official wayto try to persuade stronglybecoming worse; falling aparta law or rule made by authoritiessuccessful and achieves desired resultsacts that show disrespect or break the rulessomething that does not fit into a general rulea subject or problem that people think and talk about

SANGUE 2022-01-18

SANGUE crossword puzzle
Across
 1. líquida do sangue, plasma
 2. de formação das células do sangue, hematopoiese
 3. do sangue que transportam os gases, eritrócitos
 4. dado ao processo de reparação dos vasos quando existe uma ferida, coagulação
 5. chamados de plaquetas, trombócitos
Down
 1. presente nos glóbulos vermelhos, hemoglobina
 2. dado ao sangue rico em oxigénio, arterial
 3. dos glóbulos brancos que lhes permite «comer» os agentes estranhos, fagocitose
 4. do sistema cardiovascular, sangue

9 Clues: líquida do sangue, plasmado sistema cardiovascular, sanguechamados de plaquetas, trombócitosdado ao sangue rico em oxigénio, arterialpresente nos glóbulos vermelhos, hemoglobinade formação das células do sangue, hematopoiesedo sangue que transportam os gases, eritrócitosdado ao processo de reparação dos vasos quando existe uma ferida, coagulação...

acient china 2022-01-18

acient china crossword puzzle
Across
 1. first known chinese emperor
 2. Emperors, government, peasents
 3. 4 Noble truths
 4. they thought they were the best
 5. improving inner self
 6. period of glory
Down
 1. qin shi huang orderd it to be built
 2. beginning three major philosophies
 3. influenced Taoism
 4. care free natraul life
 5. influenced Confucianism
 6. darkness and light
 7. earliiest ruling dynasty

13 Clues: 4 Noble truthsperiod of gloryinfluenced Taoismdarkness and lightimproving inner selfcare free natraul lifeinfluenced Confucianismearliiest ruling dynastyfirst known chinese emperorEmperors, government, peasentsthey thought they were the bestbeginning three major philosophiesqin shi huang orderd it to be built

WHITE FANG VOCABULARY 2022-01-18

WHITE FANG VOCABULARY crossword puzzle
Across
 1. to chase or go after
 2. not knowing or having important information
 3. an upward journey
 4. to hold back
 5. something that puts you in a better position than others
 6. without success
 7. to make someone take a certain action
Down
 1. to meet or come in contact with
 2. an attempt to convince others what they should do, believe, or buy
 3. repaying one hurtful deed with another

10 Clues: to hold backwithout successan upward journeyto chase or go afterto meet or come in contact withto make someone take a certain actionrepaying one hurtful deed with anothernot knowing or having important informationsomething that puts you in a better position than othersan attempt to convince others what they should do, believe, or buy

PuZzlE! 2022-01-18

PuZzlE! crossword puzzle
Across
 1. The pushing wheelbarrow, printing with moveable typing, mechanical clock, paper money, gunpowder, these were known as __.
 2. Capital of China.
 3. What objects were burned during this time?
 4. Ancient trade routes that extended from the Mediterranean in the west to China in the east.
 5. What did Qin Shi Huang drink that made him believe it'd keep him alive longer, which mostly poisoned and shortened his life span.
 6. To concentrate power from source or location.
 7. Philosophy that believed a highly efficient and powerful government was the key to social order.
 8. Universal force called ___, meaning “The Way.”
 9. Commanded all the noble families to live at the capitol city is an example of Unification, Standardization, Centralization.
 10. The Great Wall of China is an example of Unification, Standardization, Centralization.
Down
 1. What were the statues called that were found in Qin Shi Huang’s tomb?
 2. Known as the Middle Kingdom.
 3. Set of criteria that needs to be met to accomplish an adjective.
 4. The feminie qualities in the universe.
 5. Qin Shi Huang had two tasks: destroying outside rival armies and destroying resistance to his rule from within, these were known as his __.
 6. The masculine qualities in the universe.
 7. Philosopher who believed the natural order was important.
 8. In order to maintain social order, ___ punishments must be used.
 9. Period of unity and peace.
 10. To bring together.

20 Clues: Capital of China.To bring together.Period of unity and peace.Known as the Middle Kingdom.The feminie qualities in the universe.The masculine qualities in the universe.What objects were burned during this time?To concentrate power from source or location.Universal force called ___, meaning “The Way.”...

Matter/ phase changes 2022-01-18

Matter/ phase changes crossword puzzle
Across
 1. makes up stuff
 2. liquid to gas
Down
 1. liquid to solid
 2. water to water vapor
 3. solid to liquid

5 Clues: liquid to gasmakes up stuffliquid to solidsolid to liquidwater to water vapor

China Ben Handzel 2022-01-18

China Ben Handzel crossword puzzle
Across
 1. king,warrior-nobles,peasants
 2. 2 powers govern the natural rhythms of life
 3. Animal bones priest would write for god's
 4. name used by the Chinese for the country
 5. Had to obey fathers and husbands and sons later
 6. give land and in return they defend you
 7. respected their parents
 8. first historic family rule china
 9. Philosopher who lived during decline of zhan
Down
 1. good at bronze work & manufactured weapons
 2. A government official exam
 3. a powerful government was key to social order
 4. Picture or symbol standing for a word
 5. respect to elders and parents by children
 6. Relatives spirits bring good fortune
 7. Controlled familys property and decisions
 8. Compass,gun powder,paper money
 9. one of the earliest writing systems
 10. was the most isolated civilization
 11. thought natural order is important

20 Clues: respected their parentsA government official examking,warrior-nobles,peasantsCompass,gun powder,paper moneyfirst historic family rule chinawas the most isolated civilizationthought natural order is importantone of the earliest writing systemsRelatives spirits bring good fortunePicture or symbol standing for a word...

Spanish word 2022-01-18

Spanish word crossword puzzle
Across
 1. friend that is a boy
 2. boy
 3. ecuatorian
 4. from mexico
 5. cuban
 6. from the USA
 7. fat
Down
 1. same
 2. young
 3. friend that is a girl
 4. who
 5. how
 6. also
 7. girl
 8. from peru
 9. ugly

16 Clues: whohowboyfatsamealsogirluglyyoungcubanfrom peruecuatorianfrom mexicofrom the USAfriend that is a boyfriend that is a girl

Unit 6 | Sub-Saharan Africa | Vocab Crossword Puzzle | Vol. I 2022-01-18

Unit 6 | Sub-Saharan Africa | Vocab Crossword Puzzle | Vol. I crossword puzzle
Across
 1. surrounded by land on all sides, with no direct access to a seacoast
 2. a gradual transition from fertile to less productive land
 3. illegal hunting or fishing
 4. a region drained by a river system
 5. a deep valley formed when Earth's crust separated, as in East Africa
 6. a group of lions that live together
 7. a tropical forest, densely growing, broad-leaved evergreen trees in an area of high annual rainfall.
Down
 1. active at night rather than during the day
 2. the practice of cutting down forests for crops or urban use
 3. the natural environment of a living plant or animal
 4. areas of high mountainous land
 5. a steep slope or cliff
 6. an area between two geographic regions that has characteristic of both.
 7. a way of visiting natural areas that conserves the natural resources of the region
 8. the land that is away from a seacoast

15 Clues: a steep slope or cliffillegal hunting or fishingareas of high mountainous landa region drained by a river systema group of lions that live togetherthe land that is away from a seacoastactive at night rather than during the daythe natural environment of a living plant or animala gradual transition from fertile to less productive land...

Vocabulary - The Dog Newspaper 2022-01-18

Vocabulary - The Dog Newspaper crossword puzzle
Across
 1. the people who live in a house
 2. set of rules or steps
 3. profession; the work a person does to earn a living
 4. understanding on an issue; point of view
 5. unimportant, insignificant
 6. version; specific issue
Down
 1. any print product, such as a magazine, book or newspaper
 2. the details of a person's or thing's past
 3. vast damage or devastation; ruin
 4. necessary, called for

10 Clues: set of rules or stepsnecessary, called forversion; specific issueunimportant, insignificantthe people who live in a housevast damage or devastation; ruinunderstanding on an issue; point of viewthe details of a person's or thing's pastprofession; the work a person does to earn a livingany print product, such as a magazine, book or newspaper

China Rakeesha 2022-01-18

China Rakeesha crossword puzzle
Across
 1. Period of glory,unity,and peace
 2. people who owned land, governed villages, and paid tributes to the King
 3. What was used to make tools, weapons,jewelry,religious items
 4. Doubling the size of China is an example of- Unification, Centralization, or Standardization
 5. A series of obligations between the King and warriors-nobles
 6. set of criteria that needs to be met to accomplish an objective
 7. Kings,Warriors-Nobles,Peasants
 8. What China refers to themselves as
 9. Pictures of symbols standing for a word
 10. What is one of the capitals of the Shang Dynasty
Down
 1. Ancient trade route that extended from Mediterranean in the west to China in the east
 2. Where did Chinese Civilization begin
 3. Concentrating power from a single source or location
 4. What replaces bronze?
 5. Belief that two powers govern the natural rhythms of life
 6. Who conquered the Shang Dynasty
 7. First historic family to rule the Middle Kingdom
 8. people who were farmers and used sticks and stone tools
 9. In order to maintain the social order, harsh punishment must be used
 10. Had to obey fathers,husbands, and own son

20 Clues: What replaces bronze?Kings,Warriors-Nobles,PeasantsPeriod of glory,unity,and peaceWho conquered the Shang DynastyWhat China refers to themselves asWhere did Chinese Civilization beginPictures of symbols standing for a wordHad to obey fathers,husbands, and own sonFirst historic family to rule the Middle Kingdom...

Lebensphasen & Wohnformen 2022-01-18

Lebensphasen & Wohnformen crossword puzzle
Across
 1. Was sollte in der Kindheitsphase am besten mit im Wohnort sein?
 2. Pflegebedürftige haben meistens immer einen .....der vorher vom Arzt bestimmt wird!
 3. Wo provitieren Menschen jeglichen Alters von gegenseitiger Unterstützung?
 4. Was werden Alte Menschen im Pflegeheim?
 5. In welcher Lebensphase mag man ruhiger Leben?
Down
 1. Für jedes Lebensalter aller, die nicht gern allein Leben sind ...... vom Vorteil.
 2. Wer kann bei der Pflegekasse Zuschüsse beantragen?
 3. Wo ist die medizinische Versorgung besser?
 4. Die Wohnung muss ..... sein um darin mit Rollstuhl fahren zu können!
 5. Ab wann bezieht man möglicherweise seine erste Wohnung?

10 Clues: Was werden Alte Menschen im Pflegeheim?Wo ist die medizinische Versorgung besser?In welcher Lebensphase mag man ruhiger Leben?Wer kann bei der Pflegekasse Zuschüsse beantragen?Ab wann bezieht man möglicherweise seine erste Wohnung?Was sollte in der Kindheitsphase am besten mit im Wohnort sein?...

Martin's Civil War 2022-01-18

Martin's Civil War crossword puzzle
Across
 1. passed the Emancipation Proclamation
Down

  1 Clue: passed the Emancipation Proclamation

  4th Grade Vocabulary 2022-01-18

  4th Grade Vocabulary crossword puzzle
  Across
  1. to be loud in fun way
  2. to compete with something or someone with passion
  3. to be mean or hurtful especially phyically
  4. to tease someone in a mean way
  5. to discuss the details of a deal
  6. to fall into disrepair or from power
  7. to do something that is not common or allowed
  Down
  1. to not have enough
  2. to fall downward
  3. to have a lot of something
  4. to be very dry
  5. to have many interacting ideas or parts
  6. a very large area
  7. to look forward to something

  14 Clues: to be very dryto fall downwarda very large areato not have enoughto be loud in fun wayto have a lot of somethingto look forward to somethingto tease someone in a mean wayto discuss the details of a dealto fall into disrepair or from powerto have many interacting ideas or partsto be mean or hurtful especially phyically...

  Unit 8 - Evolution Vocabulary 2022-01-18

  Unit 8 - Evolution Vocabulary crossword puzzle
  Across
  1. The most recent ancestral form or species from which two different species evolved
  2. Traits that improve an individual's ability to survive and reproduce
  3. Movement of alleles from one population to another
  4. Similarity in organic molecules such as proteins and DNA are evidence for common ancestry
  5. An evolutionary pattern in which many species evolve from a single ancestral species
  6. Process in which two or more species evolve in response to changes in each other
  7. When individuals select mates based on heritable traits
  8. The formation of new and distinct species in the course of evolution.
  9. A hypothesis that has been tested with a significant amount of data
  10. A change in the allele frequency of a population as a result of chance events rather than natural selection.
  11. Pattern of evolution in which long stable periods are interrupted by brief periods of more rapid change
  12. A structure that is present in an organism but no longer serves its original purpose
  13. Change over time
  14. A process in which individuals that have certain inherited traits tend to survive and reproduce at higher rates than other individuals because of those traits.
  15. Process by which unrelated organisms independently evolve similarities when adapting to similar environments
  16. Number of times that an allele occurs in a gene pool compared with the number of alleles in that pool for the same gene
  17. Study of embryos and their development
  18. Measure of an organism's ability to survive and produce offspring relative to other members of a population
  19. Proposed the theory of evolution by natural selection
  Down
  1. Separation of species or populations so that they cannot interbreed and produce fertile offspring
  2. A random error in gene replication that leads to a change
  3. A proposed explanation in evolutionary biology stating that new species arise from the result of slight modifications (mutations and resulting phenotypic changes) over many generations.
  4. A term that typically describes a species that no longer has any known living individuals.
  5. Study of the distribution of organisms around the world
  6. Selection by humans for breeding of useful traits from the natural variation among different organisms
  7. Combined genetic information of all the members of a particular population
  8. Body part that is similar in structure on different organisms but performs different functions
  9. Body parts that share a common function, but not structure
  10. Information about past life, including the structure of organisms, what they ate, what ate them, in what environment they lived, and the order in which they lived

  29 Clues: Change over timeStudy of embryos and their developmentMovement of alleles from one population to anotherProposed the theory of evolution by natural selectionStudy of the distribution of organisms around the worldWhen individuals select mates based on heritable traitsA random error in gene replication that leads to a change...

  E:IE Stem-Changers 2022-01-18

  E:IE Stem-Changers crossword puzzle
  Across
  1. plural you WANT
  2. I PREFER
  3. I UNDERSTAND
  4. mis amigas ENTENDER
  5. I CLOSE
  6. Translate: to think/to plan
  7. mi hermano y yo EMPEZAR
  8. nosotros QUERER
  9. yo PENSAR
  10. she PREFERS
  11. mis amigos y yo CERRAR
  12. What do we call the part of the verb that includes everything but the ending?
  13. we UNDERSTAND
  14. Translate: to understand
  15. él QUERER
  16. familiar you BEGINS/STARTS
  17. Which form never stem changes?
  18. we THINK/PLAN TO
  19. Translate: to close
  20. las ventanas CERRAR
  21. familiar you WANT
  22. Paco BEGINS/STARTS
  Down
  1. ellos PREFERIR
  2. mi madre ENTENDER
  3. Which E changes when there is more than one?
  4. mi prima PENSAR
  5. tú PENSAR
  6. Another name for stem-changers: shoe or ___verbs
  7. Translate: to prefer
  8. yo EMPEZAR
  9. Translate: to start/begin
  10. Translate: to want
  11. tú ENTENDER
  12. familiar you CLOSE
  13. my cousins THINK/PLAN TO
  14. ustedes EMPEZAR
  15. nosotros PREFERIR
  16. tú PREFERIR
  17. yo QUERER
  18. la tienda CERRAR

  40 Clues: I CLOSEI PREFERtú PENSARyo PENSARél QUERERyo QUERERyo EMPEZARtú ENTENDERshe PREFERStú PREFERIRI UNDERSTANDwe UNDERSTANDellos PREFERIRplural you WANTmi prima PENSARnosotros QUERERustedes EMPEZARwe THINK/PLAN TOla tienda CERRARmi madre ENTENDERnosotros PREFERIRfamiliar you WANTTranslate: to wantfamiliar you CLOSEPaco BEGINS/STARTSmis amigas ENTENDER...

  Vocabulary - Lunch Money 2022-01-18

  Vocabulary - Lunch Money crossword puzzle
  Across
  1. characters that oppose heroes
  2. the most remarkable achievement known
  3. turned pages quickly
  4. accepting that something is true; supposing
  5. to officially start something
  6. brought into being or made bigger and more complex
  Down
  1. to give something special importance
  2. especially hard to believe; amazing
  3. distinct parts of a longer series of events
  4. something in the mind

  10 Clues: turned pages quicklysomething in the mindcharacters that oppose heroesto officially start somethingespecially hard to believe; amazingto give something special importancethe most remarkable achievement knowndistinct parts of a longer series of eventsaccepting that something is true; supposingbrought into being or made bigger and more complex

  Dreadful Sorry Crossword Puzzle 2022-01-18

  Dreadful Sorry Crossword Puzzle crossword puzzle
  Across
  1. Haunting noise Molly continually hears
  2. Place Molly learns about the Halloway's
  3. Stepmother of Molly
  4. Terrifying dreams Molly has
  5. Hob's last name
  6. A box that holds hats
  7. Molly's phobia
  8. Clementines secret place
  9. Gothic feature that Clementine displays
  10. Gothic feature when someone dies
  Down
  1. Clementines doll
  2. Nickname Sam calls Hob and Clementine
  3. What Molly is afraid of
  4. Idem that Uncle Wallace burns in fire
  5. Person who dies giving birth
  6. Town in Maine where Molly's visiting
  7. Last idem Clementine has from her mom
  8. Person Jared "connects" with
  9. Cousin that clings on to Clementine
  10. Molly's mother

  20 Clues: Molly's phobiaMolly's motherHob's last nameClementines dollStepmother of MollyA box that holds hatsWhat Molly is afraid ofClementines secret placeTerrifying dreams Molly hasPerson who dies giving birthPerson Jared "connects" withGothic feature when someone diesCousin that clings on to ClementineTown in Maine where Molly's visiting...

  Unit 8 - Evolution Vocabulary 2022-01-18

  Unit 8 - Evolution Vocabulary crossword puzzle
  Across
  1. The most recent ancestral form or species from which two different species evolved
  2. Traits that improve an individual's ability to survive and reproduce
  3. Movement of alleles from one population to another
  4. Similarity in organic molecules such as proteins and DNA are evidence for common ancestry
  5. An evolutionary pattern in which many species evolve from a single ancestral species
  6. Process in which two or more species evolve in response to changes in each other
  7. When individuals select mates based on heritable traits
  8. The formation of new and distinct species in the course of evolution.
  9. A hypothesis that has been tested with a significant amount of data
  10. A change in the allele frequency of a population as a result of chance events rather than natural selection.
  11. Pattern of evolution in which long stable periods are interrupted by brief periods of more rapid change
  12. A structure that is present in an organism but no longer serves its original purpose
  13. Change over time
  14. A process in which individuals that have certain inherited traits tend to survive and reproduce at higher rates than other individuals because of those traits.
  15. Process by which unrelated organisms independently evolve similarities when adapting to similar environments
  16. Number of times that an allele occurs in a gene pool compared with the number of alleles in that pool for the same gene
  17. Study of embryos and their development
  18. measure of an organism's ability to survive and produce offspring relative to other members of a population
  19. Proposed the theory of evolution by natural selection
  Down
  1. Separation of species or populations so that they cannot interbreed and produce fertile offspring
  2. A random error in gene replication that leads to a change
  3. A proposed explanation in evolutionary biology stating that new species arise from the result of slight modifications (mutations and resulting phenotypic changes) over many generations.
  4. A term that typically describes a species that no longer has any known living individuals.
  5. Study of the distribution of organisms around the world
  6. Selection by humans for breeding of useful traits from the natural variation among different organisms
  7. Combined genetic information of all the members of a particular population
  8. Body part that is similar in structure on different organisms but performs different functions
  9. Body parts that share a common function, but not structure
  10. Information about past life, including the structure of organisms, what they ate, what ate them, in what environment they lived, and the order in which they lived

  29 Clues: Change over timeStudy of embryos and their developmentMovement of alleles from one population to anotherProposed the theory of evolution by natural selectionStudy of the distribution of organisms around the worldWhen individuals select mates based on heritable traitsA random error in gene replication that leads to a change...

  Newspaper 2022-01-18

  Newspaper crossword puzzle
  Across
  1. find work
  2. supply the amount
  3. later date
  4. great depression#
  5. policy the fed
  6. debt indivifual
  Down
  1. activities
  2. often called simply
  3. on bank or broker
  4. fixed amounts
  5. come in many different forms.

  11 Clues: find workactivitieslater datefixed amountspolicy the feddebt indivifualon bank or brokersupply the amountgreat depression#often called simplycome in many different forms.

  Percussion Instrument Family 2022-01-18

  Percussion Instrument Family crossword puzzle
  Across
  1. Percussion that can not change pitch
  2. This type of drum can change pitch.
  3. This instrument has both metal sound and stretched membrane.
  4. Violins are an example of percussion instruments.
  5. Percussion instrument like a guiro are played by _________ the ridges with a stick.
  6. Type of percussion that makes a wooden sound is called a ______.
  7. Percussion can be played by _______. A musical word for hitting.
  Down
  1. Type of percussion that has a membrane that you hit is called a ________.
  2. Percussion instrument that is played by striking a stretched membrane or skin.
  3. Percussion instrument that also shares a name with popular holiday song.
  4. Percussion instrument that is also a 3 sided shape.
  5. Percussion that can change pitches
  6. Type of percussion that makes a metallic sound is called a _______.
  7. Maracas make sound by ________ them.

  14 Clues: Percussion that can change pitchesThis type of drum can change pitch.Percussion that can not change pitchMaracas make sound by ________ them.Violins are an example of percussion instruments.Percussion instrument that is also a 3 sided shape.This instrument has both metal sound and stretched membrane....

  Africa's Economy 2022-01-18

  Africa's Economy crossword puzzle
  Across
  1. Exchange: trading 1 country’s money for another
  2. Rate: amount of people that can read & write in a country
  3. Economy: type of economy where economic decisions are driven by consumers & business owners (no government involvement at all)
  4. Goods (Industrial Capital): investments in factories, machines, technology (things people need to do their jobs better)
  5. Economy: type of economy that blends more than 1 type of economic system. Usually part market & part command. This allows countries to still make money (market piece) while having laws that protect consumers & business owners (command piece).
  6. Domestic Product (GDP): total value of a country’s goods & services in a year
  7. Economy: type of economy where economic decisions are based on customs & traditions. Jobs are usually passed down through generations; found in remote areas; use “bartering” & “subsistence farming”
  8. Capital: investments in people to make them better workers (i.e. education, training, healthcare)
  9. limit on imports
  Down
  1. “doing what you do best;” making the products your country can produce most efficiently to trade on the world market
  2. when someone takes a risk to start a business
  3. total halt/stop on trade, usually for political reasons
  4. tax on imports
  5. Economy: type of economy where economic decisions are made totally by the government
  6. of Living: “how well you live,” level of material comfort
  7. Resources: something that comes from the earth that people use to meet their needs (ex. oil, diamonds, gold, and water; in Africa these natural resources are unequally distributed)

  16 Clues: tax on importslimit on importswhen someone takes a risk to start a businessExchange: trading 1 country’s money for anothertotal halt/stop on trade, usually for political reasonsRate: amount of people that can read & write in a countryof Living: “how well you live,” level of material comfort...

  China 2022-01-18

  China crossword puzzle
  Across
  1. Respect shown by children for their elders
  2. Religion that believed in a force called Dao
  3. What is the highest social class in china
  4. What religion spreads into China from India
  5. Two power govern the natural rhythms of life
  6. Dynasty that followed the Zhou Dynasty
  7. believed 5 philosophies could restored order
  8. What metal replaces bronze
  9. Someone who works for the government
  10. Chinese symbols developed from what
  Down
  1. Tortoise shells priest wrote on
  2. What chinese invention was used in fireworks
  3. He believed the natural order was important
  4. Nobles are granted land and owe loyalty
  5. Trade route from China to the Mediterranean
  6. The dynasty that conquered the shang
  7. The first historic family to rule china
  8. Efficient government was key to social order
  9. Dynasty that ruled during the 1st golden age
  10. First metal used for tools, weapons, and jewelry

  20 Clues: What metal replaces bronzeTortoise shells priest wrote onChinese symbols developed from whatThe dynasty that conquered the shangSomeone who works for the governmentDynasty that followed the Zhou DynastyNobles are granted land and owe loyaltyThe first historic family to rule chinaWhat is the highest social class in china...

  Africa Culture vocab 2022-01-18

  Africa Culture vocab crossword puzzle
  Across
  1. People that speak the Bantu language which has hundreds of dialects. The Bantu migration 4,000 years ago spread the Bantu language & culture all over the continent. Today, most Bantu tribes are found in the Southern part of Africa.
  2. Ehtnic group that lives mainly in North Africa & speak Arabic
  3. group of people that share a common LANGUAGE, History, Race, etc. You are born into your ethnic group
  4. Group of people that live in West Africa, mainly Ghana. They speak Twi & weave Kente cloth
  5. group of people with a common set of BELIEFS. You choose your religion
  6. Group of people that live in East Africa (Swahili Coast) & speak Swahili
  7. A monotheistic religion that began in the Middle East & is based on the teachings of Jesus Christ. Came to Africa in the 1st & 2nd centuries & was spread across the continent by missionaries. More common in Sub Saharan Africa.
  Down
  1. A variety of religions across Africa that have been practiced for generations & passed down. They often believe in the importance of ancestors, spirits, nature, & storytelling. Sometimes called “animism.”
  2. group of Muslims that believe the leader can be any good Muslim
  3. many different types of people or things
  4. group of Muslims that believe the leader must be a descendent of Muhammed
  5. A monotheistic religion that teaches that there is only one God and that Muhammad is his prophet. Followers are called Muslims. Brought to Africa by the Arabs around 700 CE & quickly became the main religion of North Africa.

  12 Clues: many different types of people or thingsEhtnic group that lives mainly in North Africa & speak Arabicgroup of Muslims that believe the leader can be any good Muslimgroup of people with a common set of BELIEFS. You choose your religionGroup of people that live in East Africa (Swahili Coast) & speak Swahili...

  Dreadful Sorry Crossword Puzzle 2022-01-18

  Dreadful Sorry Crossword Puzzle crossword puzzle
  Across
  1. Person who dies giving birth
  2. Clementines doll
  3. Gothic feature that Clementine displays
  4. Idem that Uncle Wallace burns in fire
  5. Haunting noise Molly continually hears
  6. Person Jared "connects" with
  7. Place Molly learns about the Halloway's
  8. Clementines secret place
  9. Terrifying dreams Molly has
  10. Molly's mother
  11. Hob's last name
  12. Nickname Sam calls Hob and Clementine
  Down
  1. Stepmother of Molly
  2. Gothic feature when someone dies
  3. Cousin that clings on to Clementine
  4. Town in Maine where Molly's visiting
  5. Last idem Clementine has from her mom
  6. Molly's phobia
  7. What Molly is afraid of
  8. A box that holds hats

  20 Clues: Molly's phobiaMolly's motherHob's last nameClementines dollStepmother of MollyA box that holds hatsWhat Molly is afraid ofClementines secret placeTerrifying dreams Molly hasPerson who dies giving birthPerson Jared "connects" withGothic feature when someone diesCousin that clings on to ClementineTown in Maine where Molly's visiting...

  Spelling 4.2 2022-01-18

  Spelling 4.2 crossword puzzle
  Across
  1. something ____ something else
  2. where you sit
  3. her
  4. answer to why
  5. a color
  6. one of everything
  Down
  1. don't give away
  2. not this one
  3. little
  4. not you
  5. in bed at night

  11 Clues: herlittlenot youa colornot this onewhere you sitanswer to whydon't give awayin bed at nightone of everythingsomething ____ something else

  China Rakeesha 2022-01-18

  China Rakeesha crossword puzzle
  Across
  1. Period of glory,unity,and peace
  2. people who owned land, governed villages, and paid tributes to the King
  3. What was used to make tools, weapons,jewelry,religious items
  4. Doubling the size of China is an example of- Unification, Centralization, or Unification
  5. A series of obligations between the King and warriors-nobles
  6. set of criteria that needs to be met to accomplish an objective
  7. Kings,Warriors-Nobles,Peasants
  8. What China refers to themselves as
  9. Pictures of symbols standing for a word
  10. What is one of the capitals of the Shang Dynasty
  Down
  1. Ancient trade route that extended from Mediterranean in the west to China in the east
  2. Where did Chinese Civilization begin
  3. Concentrating power from a single source or location
  4. What replaces bronze?
  5. Belief that two powers govern the natural rhythms of life
  6. Who conquered the Shang Dynasty
  7. First historic family to rule the Middle Kingdom
  8. people who were farmers and used sticks and stone tools
  9. In order to maintain the social order, harsh punishment must be used
  10. Had to obey fathers,husbands, and own son

  20 Clues: What replaces bronze?Kings,Warriors-Nobles,PeasantsPeriod of glory,unity,and peaceWho conquered the Shang DynastyWhat China refers to themselves asWhere did Chinese Civilization beginPictures of symbols standing for a wordHad to obey fathers,husbands, and own sonFirst historic family to rule the Middle Kingdom...

  FTM Chapter 1-3 Vocabulary 2022-01-18

  FTM Chapter 1-3 Vocabulary crossword puzzle
  Across
  1. undefeated, unconquered
  2. belonging to a widely accepted group
  3. one-millionth of a second
  4. someone who is extremely addicted
  Down
  1. an outside door over a stairway, leading to a cellar
  2. crouching down
  3. the action or process of propelling
  4. an aircraft propelled by flapping wings
  5. having human characteristics, resembling humans

  9 Clues: crouching downundefeated, unconqueredone-millionth of a secondsomeone who is extremely addictedthe action or process of propellingbelonging to a widely accepted groupan aircraft propelled by flapping wingshaving human characteristics, resembling humansan outside door over a stairway, leading to a cellar

  Unit 8 - Evolution Vocabulary 2022-01-18

  Unit 8 - Evolution Vocabulary crossword puzzle
  Across
  1. the most recent ancestral form or species from which two different species evolved
  2. traits that improve an individual's ability to survive and reproduce
  3. movement of alleles from one population to another
  4. similarity in organic molecules such as proteins and DNA are evidence for common ancestry
  5. An evolutionary pattern in which many species evolve from a single ancestral species
  6. process in which two or more species evolve in response to changes in each other
  7. when individuals select mates based on heritable traits
  8. the formation of new and distinct species in the course of evolution.
  9. A hypothesis that has been tested with a significant amount of data
  10. A change in the allele frequency of a population as a result of chance events rather than natural selection.
  11. Pattern of evolution in which long stable periods are interrupted by brief periods of more rapid change
  12. A structure that is present in an organism but no longer serves its original purpose
  13. Change over time
  14. A process in which individuals that have certain inherited traits tend to survive and reproduce at higher rates than other individuals because of those traits.
  15. Process by which unrelated organisms independently evolve similarities when adapting to similar environments
  16. Number of times that an allele occurs in a gene pool compared with the number of alleles in that pool for the same gene
  17. study of embryos and their development
  18. measure of an organism's ability to survive and produce offspring relative to other members of a population
  19. Proposed the theory of evolution by natural selection
  Down
  1. Separation of species or populations so that they cannot interbreed and produce fertile offspring
  2. a random error in gene replication that leads to a change
  3. A proposed explanation in evolutionary biology stating that new species arise from the result of slight modifications (mutations and resulting phenotypic changes) over many generations.
  4. A term that typically describes a species that no longer has any known living individuals.
  5. study of the distribution of organisms around the world
  6. Selection by humans for breeding of useful traits from the natural variation among different organisms
  7. Combined genetic information of all the members of a particular population
  8. body part that is similar in structure on different organisms but performs different functions
  9. Body parts that share a common function, but not structure
  10. information about past life, including the structure of organisms, what they ate, what ate them, in what environment they lived, and the order in which they lived

  29 Clues: Change over timestudy of embryos and their developmentmovement of alleles from one population to anotherProposed the theory of evolution by natural selectionstudy of the distribution of organisms around the worldwhen individuals select mates based on heritable traitsa random error in gene replication that leads to a change...

  Vocabulary - LAFF 2022-01-18

  Vocabulary - LAFF crossword puzzle
  Across
  1. left with a positive feeling
  2. a place to which people travel
  3. created, made
  4. calm and sensible; together
  Down
  1. tension felt when waiting for something to happen
  2. a positive, admiring, or respectful remark
  3. focus one' attention
  4. agreed that something is true
  5. a piece of information people talk about that may not be true
  6. first or fresh

  10 Clues: created, madefirst or freshfocus one' attentioncalm and sensible; togetherleft with a positive feelingagreed that something is truea place to which people travela positive, admiring, or respectful remarktension felt when waiting for something to happena piece of information people talk about that may not be true

  1920s Women 2022-01-18

  1920s Women crossword puzzle
  Across
  1. many of women's accessories were made up of these spherical objects
  2. the 19th _________ allowed women to vote
  3. many women applied this cosmetic to their face
  4. many women's hair and skirts were (short/long)
  5. women wore shining and flashy accessories called _______
  6. women began to do this in public, using cigarettes and cigars
  7. style of hair many women had
  Down
  1. young women of the time who danced and wore more bold clothing
  2. women wore this piece of clothing which was a loose-fitting upper garment
  3. prior to previous culture, women began to drink this beverage
  4. a new genre of music in which many young women danced to

  11 Clues: style of hair many women hadthe 19th _________ allowed women to votemany women applied this cosmetic to their facemany women's hair and skirts were (short/long)women wore shining and flashy accessories called _______a new genre of music in which many young women danced toprior to previous culture, women began to drink this beverage...

  carbohydrates 2022-01-18

  carbohydrates crossword puzzle
  Across
  1. one of 6 essential nutrients
  2. the main carbohydrate in milk
  3. many sugar units
  4. two sugar units
  Down
  1. extremely low blood sugar caused by an overproduction of insulin
  2. keeps your digestive system healthy
  3. simple carbohydrates
  4. carbs composed of
  5. sugar units
  6. when fats aren't broken down
  7. the form carbs are used as an energy source in
  8. made up of glucose molecules bonded together
  9. provided by carbs

  13 Clues: sugar unitstwo sugar unitsmany sugar unitscarbs composed ofprovided by carbssimple carbohydratesone of 6 essential nutrientswhen fats aren't broken downthe main carbohydrate in milkkeeps your digestive system healthymade up of glucose molecules bonded togetherthe form carbs are used as an energy source in...

  Unit 8 - Evolution Vocabulary 2022-01-18

  Unit 8 - Evolution Vocabulary crossword puzzle
  Across
  1. Number of times that an allele occurs in a gene pool compared with the number of alleles in that pool for the same gene
  2. A hypothesis that has been tested with a significant amount of data
  3. movement of alleles from one population to another
  4. Separation of species or populations so that they cannot interbreed and produce fertile offspring
  5. when individuals select mates based on heritable traits
  6. study of the distribution of organisms around the world
  7. process in which two or more species evolve in response to changes in each other
  8. radiation An evolutionary pattern in which many species evolve from a single ancestral species
  9. Body parts that share a common function, but not structure
  10. A structure that is present in an organism but no longer serves its original purpose
  Down
  1. the most recent ancestral form or species from which two different species evolved
  2. the formation of new and distinct species in the course of evolution.
  3. Process by which unrelated organisms independently evolve similarities when adapting to similar environments
  4. study of embryos and their development
  5. Change over time
  6. traits that improve an individual's ability to survive and reproduce
  7. A proposed explanation in evolutionary biology stating that new species arise from the result of slight modifications (mutations and resulting phenotypic changes) over many generations.
  8. Combined genetic information of all the members of a particular population
  9. Proposed the theory of evolution by natural selection
  10. similarity in organic molecules such as proteins and DNA are evidence for common ancestry
  11. measure of an organism's ability to survive and produce offspring relative to other members of a population
  12. Pattern of evolution in which long stable periods are interrupted by brief periods of more rapid change
  13. body part that is similar in structure on different organisms but performs different functions
  14. Selection by humans for breeding of useful traits from the natural variation among different organisms
  15. A process in which individuals that have certain inherited traits tend to survive and reproduce at higher rates than other individuals because of those traits.
  16. information about past life, including the structure of organisms, what they ate, what ate them, in what environment they lived, and the order in which they lived
  17. A term that typically describes a species that no longer has any known living individuals.
  18. A change in the allele frequency of a population as a result of chance events rather than natural selection.
  19. a random error in gene replication that leads to a change

  29 Clues: Change over timestudy of embryos and their developmentmovement of alleles from one population to anotherProposed the theory of evolution by natural selectionwhen individuals select mates based on heritable traitsstudy of the distribution of organisms around the worlda random error in gene replication that leads to a change...

  The French Revolution 2022-01-18

  The French Revolution crossword puzzle
  Across
  1. greedy
  2. queen
  3. king
  4. where napoleon was born
  5. 40,000 executed in 1 year
  6. hit and run raids
  7. leader of the committee of publicsafety
  8. group of advisors
  9. great
  10. made himself emperor
  11. stepped down
  12. "if you dont like it dont read it"
  13. wrote declaration of the rights ofwomen
  Down
  1. yes/ no vote
  2. strong pride in ones country
  3. right to vote
  4. defended freedom of speech
  5. 400,000 men who attacked Russia
  6. where napoleon was finally defeated
  7. age of reason
  8. used "scorched earth" tactic
  9. took away womens rights
  10. beheading device
  11. one of the two bad kings
  12. lovers of wisdom
  13. retreated with 10,000 survivors

  26 Clues: kingqueengreatgreedyyes/ no votestepped downright to voteage of reasonbeheading devicelovers of wisdomhit and run raidsgroup of advisorsmade himself emperorwhere napoleon was borntook away womens rightsone of the two bad kings40,000 executed in 1 yeardefended freedom of speechstrong pride in ones countryused "scorched earth" tactic...

  Regoč 2022-01-18

  Regoč crossword puzzle
  Across
  1. - čoban
  2. veliki div
  Down
  1. - mala vila
  2. - kameni grad

  4 Clues: - čobanveliki div- mala vila- kameni grad

  PP 2022-01-18

  PP crossword puzzle
  Across
  1. Eine Bindung bei der sich das Kind nach einer Trennung nur sehr schwer wieder beruhigt ist die unsicher…. Bindung
  2. Bei einer sicheren Bindung ist die Mutter der sichere…… eines Kindes
  3. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Bindungs – und ……verhalten
  4. Die beste Bindung ist die …… bindung
  5. Wie viele Bindungsmuster gibt es?
  Down
  1. Wie bezeichnet man die Form des Zusammenspiels zwischen des Bindungs- und Explorationsverhaltens? ....gekoppelt
  2. Eine mögliche Ursache der desorientierten-desorganisierten Bindung
  3. Was ist ein Bindungssignal neben weinen und protestieren?

  8 Clues: Wie viele Bindungsmuster gibt es?Die beste Bindung ist die …… bindungWas ist ein Bindungssignal neben weinen und protestieren?Eine mögliche Ursache der desorientierten-desorganisierten BindungEs gibt einen Zusammenhang zwischen dem Bindungs – und ……verhaltenBei einer sicheren Bindung ist die Mutter der sichere…… eines Kindes...

  Regoč 2022-01-18

  Regoč crossword puzzle
  Across
  1. - čoban
  2. veliki div
  Down
  1. - mala vila
  2. - kameni grad

  4 Clues: - čobanveliki div- mala vila- kameni grad

  Conceitos Básicos 2022-01-18

  Conceitos Básicos crossword puzzle
  Across
  1. por atacado é comumente chamado de “distribuidor”, tendo em vista que, em regra, repassa as mercadorias para outros comerciantes.
  2. fornece produtos em grandes quantidades, geralmente para revenda
  3. varejista (ou varejo) é a modalidade de venda que atende diretamente o consumidor final, e a forma mais comum de venda utilizada no cotidiano de lojas e mercados
  Down
  1. vende em menor quantidade, mas diretamente ao público alvo
  2. Com o _________ cada vez mais dinâmico, os comerciantes ajustam seus negócios de acordo com as demandas e acabam por flexibilizar as diferenças entre atacado e varejo
  3. de modo geral, visa garantir que os produtos certos, estejam no lugar certo, no momento certo e pelo menor custo possível

  6 Clues: vende em menor quantidade, mas diretamente ao público alvofornece produtos em grandes quantidades, geralmente para revendade modo geral, visa garantir que os produtos certos, estejam no lugar certo, no momento certo e pelo menor custo possível...

  100 Words Every 4th Grader Should Know! Pt. 1 2022-01-18

  100 Words Every 4th Grader Should Know! Pt. 1 crossword puzzle
  Across
  1. natural
  2. extraordinary
  3. intended to hurt or harm
  4. A thought that comes later than expected.
  5. To move forward or to one side suddenly and unexpectedly
  6. to dislike
  7. to pause or hold back
  8. a temporary substitute for something else
  9. words that are written on or cut into a surface
  10. to be dishonest: not nice
  11. to be first in rank
  12. To persuade in a gentle way
  13. the ability to read and write
  14. leaves
  15. shining, bright
  16. a detailed explanation
  17. a feeling of excitement about something that is going to happen
  18. large and heavy
  19. a desire to do something, especially something wrong or unwise
  20. very brief
  21. to think about
  22. a flavor added to food or to have great enthusiasm or energy
  23. to be strict
  24. sympathy for another's suffering
  25. an unsteady light
  26. to put up with
  27. to satisfy
  28. to be stubborn
  29. to break as a law or a promise
  30. A special talent that allows something to be done easily
  31. trying to hurt someone
  32. to provide space for someone or something
  33. To make calm and relaxed
  34. upward; high up in the air
  35. the act of pointing out or pointing to something
  36. To signal to come by nodding or waving
  37. a wide-open area
  38. foolish, outrageous, or amusing behavior
  39. the edge of something
  40. to be sad
  41. the natural color of the skin
  42. very small
  43. clothing
  44. to be good enough
  45. very large
  46. to excite someone
  47. someone who receives or gets something
  48. to make a choice or decision
  49. a small amount
  50. a shake or tremble in a persons voice
  51. to come together
  52. to work hard at something
  Down
  1. an intensely deep or bright color
  2. loyalty to someone or something
  3. impossible to notice
  4. to change in form or appearance
  5. easily hurt or offended
  6. a passionate feeling; remember something special
  7. to be serious or grave
  8. to move upward
  9. to bump or shake
  10. to be angry or bitter about something
  11. A relative who lived in the past
  12. smooth and glossy
  13. a quick look
  14. to move unsteadily; to walk and almost fall down
  15. to produce something
  16. stubborn and difficult to work with
  17. necessary or essential to life
  18. to be satisfied
  19. a purpose or goal
  20. to stare
  21. to be inactive
  22. to be polite
  23. overpowering; to much to handle
  24. noisy confusion
  25. a facial expression of fear, or pain
  26. an amount
  27. an agreement
  28. to mix up
  29. back of neck
  30. to be open and express your thoughts
  31. like themselves a whole lot, conceited
  32. moving quickly and lightly
  33. to be abandoned
  34. to make sure something is obeyed
  35. very unusual
  36. to be useless
  37. to raise or lift
  38. to work correctly
  39. the inside
  40. to tremble; shake
  41. to be ill or in poor health
  42. something kept in memory of a person
  43. to sadly wish for something
  44. a disaster
  45. to convince
  46. being worthy of honor or respect
  47. a small valley
  48. to move back or hide in fear

  100 Clues: leavesnaturalto stareclothingan amountto mix upto be sadto dislikevery briefto satisfythe insidea disastervery smallvery largeto convincea quick lookto be politean agreementto be strictback of neckvery unusualextraordinaryto be uselessto move upwardto be inactiveto think aboutto put up withto be stubborna small valleya small amountto be satisfied...

  TR Games 2022-01-18

  TR Games crossword puzzle
  Across
  1. H20
  2. You are a fan of iPhones or _____
  Down
  1. The fourth color in the rainbow
  2. The other most common household pet after dog

  4 Clues: H20The fourth color in the rainbowYou are a fan of iPhones or _____The other most common household pet after dog

  China Jack Mason 2022-01-18

  China Jack Mason crossword puzzle
  Across
  1. time when chaos plagued society
  2. trade route that spread across all of china
  3. philosopher who believed natural order was important
  4. china had long distances and physical barriers this mad them very __
  5. rise and fall of dynasties
  6. paper money and __ are created during the Han dynasty
  7. period of Glory and peace
  8. metal used for tools, weapons, jewelry
  9. Loazi’s philosophy
  Down
  1. first family to rule china
  2. believed a highly efficient and powerful government was key
  3. yang represents __ qualities
  4. written down in books called analects
  5. god has given the right to rule
  6. loazi believed in this universal force
  7. china refers to themselves as
  8. belief that 2 powers govern the natural rhythms of life
  9. priest write on these to predict the future
  10. first dynasty in china's golden age
  11. __ spreads to china during the han dynasty

  20 Clues: Loazi’s philosophyperiod of Glory and peacefirst family to rule chinarise and fall of dynastiesyang represents __ qualitieschina refers to themselves asgod has given the right to ruletime when chaos plagued societyfirst dynasty in china's golden agewritten down in books called analectsloazi believed in this universal force...

  Academic Vocabulary 2022-01-18

  Academic Vocabulary crossword puzzle
  Across
  1. to look for something, search
  2. follow, fulfill (dreams, aims)
  3. allowance
  4. consequences, backlash
  5. to end a conversation, speech, meeting
  Down
  1. to give something to someone to use in a particular way
  2. consisted of
  3. investigate, work something out
  4. happens

  9 Clues: happensallowanceconsisted ofconsequences, backlashto look for something, searchfollow, fulfill (dreams, aims)investigate, work something outto end a conversation, speech, meetingto give something to someone to use in a particular way

  The French Revolution 2022-01-18

  The French Revolution crossword puzzle
  Across
  1. right to vote
  2. leader of the committee of publicsafety
  3. beheading device
  4. queen
  5. stepped down
  6. where napoleon was born
  7. retreated with 10,000 survivors
  8. yes/ no vote
  9. wrote declaration of the rights ofwomen
  10. one of the two bad kings
  11. defended freedom of speech
  12. group of advisors
  13. lovers of wisdom
  Down
  1. used "scorched earth" tactic
  2. strong pride in ones country
  3. greedy
  4. king
  5. hit and run raids
  6. 400,000 men who attacked Russia
  7. where napoleon was finally defeated
  8. 40,000 executed in 1 year
  9. age of reason
  10. took away womens rights
  11. made himself emperor
  12. great

  25 Clues: kingqueengreatgreedystepped downyes/ no voteright to voteage of reasonbeheading devicelovers of wisdomhit and run raidsgroup of advisorsmade himself emperortook away womens rightswhere napoleon was bornone of the two bad kings40,000 executed in 1 yeardefended freedom of speechused "scorched earth" tacticstrong pride in ones country...

  China - Nicole Rodriguez 2022-01-18

  China - Nicole Rodriguez crossword puzzle
  Across
  1. good with bronze and silk
  2. owned land, controlled villages, payed tribute to the king
  3. Philosopher who lived during the decline of Zhou dynasty
  4. respect shown by children for their parents and elders
  5. a way of life; a balance
  6. believed that the natural order was important
  7. Chinese civilization began on which river?
  8. period of glory, unity, and peace
  9. Priest write on these, ask questions and crack them with heat
  10. believed a highly efficient and powerful government was the key to social order
  Down
  1. A government's official exam
  2. first family to rule middle kingdom
  3. someone who works for the government
  4. Ancient trade routes that extended from the Mediterranean in the west to China in the east
  5. what replaces bronze because it's better?
  6. Territory extended into Korea, Indochina, and Central Asia
  7. came with age and learning
  8. farmers that use wooden digging sticks
  9. earliest writing system

  19 Clues: earliest writing systema way of life; a balancegood with bronze and silkcame with age and learningA government's official examperiod of glory, unity, and peacefirst family to rule middle kingdomsomeone who works for the governmentfarmers that use wooden digging stickswhat replaces bronze because it's better?...

  Conquistador Review 2022-01-18

  Conquistador Review crossword puzzle
  Across
  1. had problems securing a settlement in florida and was looking for foutain of youth
  2. was firts to cross Isthmus of panama
  3. first European to cross Mississippi river
  4. kidnapped,held for ransom then killed leader
  5. claimed land for england
  Down
  1. conquered aztecs
  2. all spanish conquistador wanted
  3. traveled the fartest famous river
  4. crew went around the whole world
  5. what was north and south america named after

  10 Clues: conquered aztecsclaimed land for englandall spanish conquistador wantedcrew went around the whole worldtraveled the fartest famous riverwas firts to cross Isthmus of panamafirst European to cross Mississippi riverwhat was north and south america named afterkidnapped,held for ransom then killed leader...

  European explores review 2022-01-18

  European explores review crossword puzzle
  Across
  1. went all the way around the world
  2. first person to see the Pacific ocean from the east
  3. crossed the Mississippi river
  Down
  1. first to set foot on the main land of North America
  2. first to go farthest down the Hudson river
  3. has 2 countries named after him
  4. looked for the fountain of youth

  7 Clues: crossed the Mississippi riverhas 2 countries named after himlooked for the fountain of youthwent all the way around the worldfirst to go farthest down the Hudson riverfirst to set foot on the main land of North Americafirst person to see the Pacific ocean from the east

  Feelings 2022-01-18

  Feelings crossword puzzle
  Across
  1. THROW UP
  2. :(
  3. !!!
  4. :)
  5. ZZZZZZ
  Down
  1. ;\ !!
  2. ANGRY
  3. :0
  4. :^
  5. MAD

  10 Clues: :(:0:^:)!!!MAD;\ !!ANGRYZZZZZZTHROW UP