tehnoloogia Crossword Puzzles

tehnoloogia 2018-10-15

tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. on ilma skaalata mõõtevahend toodete (detailide) mõõtmete kontrollimiseks
 2. on mõõteriist vahelduvvoolu aktiivvõimsuse mõõtmiseks.
 3. mõõtmiseks mõeldud (lint)
 4. ehk kiirusmõõdik
 5. (ka veemõõtur; argikeeles ka veemõõtja) on veekulu mõõtmise riist (arvesti).
Down
 1. on käsitööriist, mida kasutatakse puidupinna silumiseks ning soonte, valtside ja profiilide kujundamiseks.
 2. mõõtmiseks mõeldud (puidust)
 3. on vertikaalne, enamasti silindrikujuline laboriseade, mis koosneb gradueeritud (mõõteskaalaga) klaastorust ja selle alumises osas olevast kraanist või näpitsast.
 4. on puurimiseks
 5. on tööriist heina ja teravilja mahalõikamiseks ehk niitmiseks.
 6. on kahe samal tasandil teineteisele vastu liikuva teraga käsitööriist, mida kasutatakse õhukese või peenikese materjali (esemete) lõikamiseks.
 7. on mõõteriist, millega mõõdetakse gaaside, vedelike jm ainete või organismide temperatuuri.
 8. ehk väits
 9. on gradueeritud ehk ühikutega varustatud instrument, mida kasutatakse kindla ruumalaga vedeliku, harvem gaasi viimiseks uuritavasse proovilahusesse vm.
 10. on tööriist teravilja ja rohu (heina) lõikamiseks.

15 Clues: ehk väitson puurimiseksehk kiirusmõõdikmõõtmiseks mõeldud (lint)mõõtmiseks mõeldud (puidust)on tööriist teravilja ja rohu (heina) lõikamiseks.on mõõteriist vahelduvvoolu aktiivvõimsuse mõõtmiseks.on tööriist heina ja teravilja mahalõikamiseks ehk niitmiseks.on ilma skaalata mõõtevahend toodete (detailide) mõõtmete kontrollimiseks...

TEHNOLOOGIA 2020-05-21

TEHNOLOOGIA crossword puzzle
Across
 1. TÖÖRIIST PUIDU SISSE AUKUDE NING SOONTE TEGEMISEKS?
 2. PATAREI JÕUL TÖÖTAV KÄSITÖÖRIIST?
 3. TÖÖRIIST, MIDA KASUTATAKSE VINEERI SAAGIMISEL?
 4. MÕÕTERIIST TÄISNURKADE MÕÕTMISEKS?
 5. MATERJAL, MILLEST TEHAKSE PABERIT?
 6. KUIDAS NIMETATAKSE PABERIT, MILLE ÜHEL POOLEL ON LIIV?
 7. TREIMISEL KASUTATAV TÖÖPINK?
 8. PUIDUPINNA SILUMIS MASIN?
Down
 1. TÖÖRIIST MILLEGA LÜÜAKSE NAELU?
 2. ASI MILLEGA SAAB MÕÕTA?
 3. TERAV TÖÖRIIST, MILLEGA SAAB LÕIGATA?
 4. JOONESTAMISE TÖÖVAHEND?
 5. MILLE ABIL PÕLEB LAUALAMP?
 6. ANDMETE TÖÖTLEMISE MASIN?
 7. MITMEST SPOONIKIHIST KOOSNEV MATERJAL?

15 Clues: ASI MILLEGA SAAB MÕÕTA?JOONESTAMISE TÖÖVAHEND?ANDMETE TÖÖTLEMISE MASIN?PUIDUPINNA SILUMIS MASIN?MILLE ABIL PÕLEB LAUALAMP?TREIMISEL KASUTATAV TÖÖPINK?TÖÖRIIST MILLEGA LÜÜAKSE NAELU?PATAREI JÕUL TÖÖTAV KÄSITÖÖRIIST?MÕÕTERIIST TÄISNURKADE MÕÕTMISEKS?MATERJAL, MILLEST TEHAKSE PABERIT?TERAV TÖÖRIIST, MILLEGA SAAB LÕIGATA?...

Haridustehnoloogia õppeprotsessis 2019-01-07

Haridustehnoloogia õppeprotsessis crossword puzzle
Across
 1. koolieelne lasteasutus
 2. ennast tundmaõppimine ning selle põhjal sammude astumine enesearendamiseks
 3. õppijate tehnoloogilise kirjaoskuse ja digipädevuste arendamise programm
 4. Dash ja ...
 5. koos töötamise protsess
 6. ...tehnoloogia kasutamine, mis on kaitstud ja ohutu
 7. digipädevuste enesehindamise tööriist
 8. reaalse ja virtuaalse keskkonna kombineerimine
Down
 1. ruutkood
 2. elektrooline juhtplaat
 3. programeeritav põrandarobot
 4. meetod, mis ühendab kunsti, liikumise ja tehnoloogia
 5. ...laps, kelle jaoks on vaja kohandada kasvukeskkonda ja/või rühmategevuskava
 6. maailma väikseim programeeritavate nutikate haridusrobotite perekond
 7. IKT-vahendite ja õppetegevuse sidumine

15 Clues: ruutkoodDash ja ...elektrooline juhtplaatkoolieelne lasteasutuskoos töötamise protsessprogrameeritav põrandarobotdigipädevuste enesehindamise tööriistIKT-vahendite ja õppetegevuse siduminereaalse ja virtuaalse keskkonna kombineerimine...tehnoloogia kasutamine, mis on kaitstud ja ohutumeetod, mis ühendab kunsti, liikumise ja tehnoloogia...

TEHNOLOOGIA 2020-04-15

TEHNOLOOGIA crossword puzzle
Across
 1. vorm, mille järgi ese tehakse
 2. rattakujuline detail, millel jookseb rihm
 3. selgitav lihtsustatud joonis
 4. õhuke ja tugev puitmaterjal
 5. aine või ainete segu, millest midagi valmistatakse, ehitatakse,toodetakse
 6. kokku panema
 7. üldine kavand, vaba käega tehtud joonis
Down
 1. reegel, mille järgimine tagab ohutuse
 2. tööriist puidusse süvendite ja aukude tegemiseks ning puidu nikerdamiseks
 3. tehnilise objekti osa
 4. hammastega tööriist materjalide lõikamiseks
 5. ahelaosa, mis täidab süsteemi üht või mitut ülesannet
 6. ehitise kavandi, plaani koostaja
 7. energia muundamise seade, enamasti elektri tootmiseks

14 Clues: kokku panematehnilise objekti osaõhuke ja tugev puitmaterjalselgitav lihtsustatud joonisvorm, mille järgi ese tehakseehitise kavandi, plaani koostajareegel, mille järgimine tagab ohutuseüldine kavand, vaba käega tehtud joonisrattakujuline detail, millel jookseb rihmhammastega tööriist materjalide lõikamiseks...

Unit 6 Lessons 1/2 2017-02-08

Unit 6 Lessons 1/2 crossword puzzle
Across
 1. peegelpilt
 2. ootamatult
 3. aevastama
 4. varbaküüs
 5. viskama
 6. salaja
 7. katk
Down
 1. kutsumata
 2. tulistama
 3. eelarvamus
 4. väärtuslik
 5. hing
 6. maa-alune
 7. tehnoloogia
 8. säästma

15 Clues: hingkatksalajasäästmaviskamakutsumatatulistamaaevastamamaa-alunevarbaküüseelarvamusväärtuslikpeegelpiltootamatulttehnoloogia

Unit 6 Lessons 1/2 2017-02-08

Unit 6 Lessons 1/2 crossword puzzle
Across
 1. kutsumata
 2. väärtuslik
 3. viskama
 4. varbaküüs
 5. hing
 6. aevastama
 7. salaja
Down
 1. säästma
 2. ootamatult
 3. peegelpilt
 4. maa-alune
 5. eelarvamus
 6. tulistama
 7. tehnoloogia
 8. katk

15 Clues: katkhingsalajasäästmaviskamamaa-alunekutsumatatulistamavarbaküüsaevastamaootamatultpeegelpilteelarvamusväärtusliktehnoloogia

Rukkitaigna tehnoloogia 2018-10-24

Rukkitaigna tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. See näitaja sõltub tootest ja võib olla 40-120 min.
 2. Rukkipüüljahust magushapu keeduga leib
 3. Õige leiva sisu on ühtlaselt ....
 4. Kõige sobivam suhteline.......kerkimisel on 60-70%
 5. Mis maitse on taignal, kui taignas on liiga palju äädikhapet?
 6. Tumedast nisujahust, nisujahude segust koos muude jahude või teraviljasaadustega valmistatud toode
 7. Millised bakterid on juuretises?
 8. Milline on leiva kooik, kui on liiga suur soolasisaldus?
 9. Mida võib valmistada praakleivast, kui seda on liiga palju?
 10. seda hapet tekkib liga palju, kui juuretis kerkib liiga kaua
 11. Selles kohas tekkivad põrandaleivadel rebestused ebapiisava kerkimise tulemusena
 12. Leib, mida valmistatakse vormides
 13. Tuuliku tiibade arv
 14. Rukkileiva põhitooraine
 15. Liiga noore taignaga tekivad toote pinnale tumedad......
 16. Kuidas nimetatakse jahu ja vee suhe taignas?
 17. Milline jääb koorik, kui on liiga jahe küpsetusahi?
 18. leib, mida valmistatakse vormideta
 19. Leib, milles rukkijahu on 50,1-89,9% jahu kogusest
 20. Suureneb sisus, kui toode hakkab rebenema
Down
 1. Milline jääb koorik, kui leiva hoiuruum on liiga niiske?
 2. Mida annab toodete küpsetamisel korralik õhuniiskus?
 3. Milline kerge tagab suurema mahuga ja poorsed tooted?
 4. Veski peremees
 5. Milline jahu või lisada peenleivale kohevuse ja poorsuse parandamiseks?
 6. Leivanõu
 7. Millised seened on juuretises?
 8. Kui leivatoode on valmistatud halbades tingimustes säilitatud jahust, siis selle maitse võib olla ....
 9. Kääriv segu, milles on pärmseened ja piimhapebakterid?
 10. Leiva deffekt, mis esineb tavaliselt toote alumisel või külgmisel koorikul
 11. Kui taignas on liiga vähe juuretist ja happesus on madal siis maitse on ......
 12. Leib, mis sisaldab mitmesuguseid seemneid 8% jahu kogusest
 13. Juuretise valmistamise juures kindel näitaja
 14. Leiva normaalne sisu on ....
 15. Rukkileiva kerkimiseks optimaalne temperatuur
 16. Juuretises toimub üheaegselt nii.....kui ka piimhappeline käärimine
 17. Milline on toote kuju, kui ta kerkib liiga vähe?
 18. Leib, milles üle 90% jahu kogusest on rukkijahu
 19. Väikese kerkega toodete sisu on .....
 20. segu, mis valmib kuuma vee lisamisega rukkijahule ja linnastele
 21. Leib, milles on nisujahu üle 50% jahu kogusest
 22. Liiga madala happasusega juuretis
 23. Selles kohas tekkivad vormileivadel rebestused ebapiisava kerkimise tulemusena

43 Clues: LeivanõuVeski peremeesTuuliku tiibade arvRukkileiva põhitooraineLeiva normaalne sisu on ....Millised seened on juuretises?Millised bakterid on juuretises?Õige leiva sisu on ühtlaselt ....Leib, mida valmistatakse vormidesLiiga madala happasusega juuretisleib, mida valmistatakse vormidetaVäikese kerkega toodete sisu on ........

Spark3 Module 6,6a 2019-04-24

Spark3 Module 6,6a crossword puzzle
Across
 1. sisaldama
 2. planeet
 3. inimkond
 4. tervitama
 5. žest
 6. saama
 7. teadlane
 8. nõuanne
 9. missioon
 10. maaväline
 11. elanik
 12. üles lennutama
 13. masin
 14. suhtluskeel
 15. lootusrikas
 16. koosnema
Down
 1. uurima
 2. vastus
 3. suhtlus
 4. saatma
 5. piipar
 6. esindama, esitama
 7. küsimus
 8. juhend
 9. raske
 10. sõnum
 11. tehnoloogia
 12. edastama
 13. liigid
 14. maanduma

30 Clues: žestsaamaraskesõnummasinuurimavastussaatmapiiparjuhendliigidelanikplaneetsuhtlusküsimusnõuanneinimkondteadlanemissioonedastamamaandumakoosnemasisaldamatervitamamaavälinetehnoloogiasuhtluskeellootusrikasüles lennutamaesindama, esitama

Unit 1 2015-11-01

Unit 1 crossword puzzle
Across
 1. hellitatud
 2. jäämägi
 3. relv
 4. mälestusväärne
 5. moekas
 6. terav
 7. vinüül
 8. miniseelik
 9. sateliit
 10. võimalus
 11. pikkus
 12. tähistama
 13. ökonoomia
 14. vägivald
 15. vorm
Down
 1. pisipõnn
 2. viisakas
 3. avastama
 4. põhi
 5. aastatuhat
 6. atentaat
 7. soeng
 8. šilling
 9. vaesus
 10. lugupidav
 11. lõpetatud
 12. dekaad
 13. gravitatsioon
 14. ballisaal
 15. leiutis
 16. tehnoloogia

31 Clues: põhirelvvormsoengteravmoekasvaesusvinüüldekaadpikkusjäämägišillingleiutispisipõnnviisakasavastamaatentaatsateliitvõimalusvägivaldlugupidavlõpetatudballisaaltähistamaökonoomiahellitatudaastatuhatminiseeliktehnoloogiagravitatsioonmälestusväärne

Unit 1 2015-11-02

Unit 1 crossword puzzle
Across
 1. elav
 2. moodne
 3. raamatukogu
 4. tehnoloogia
 5. lugupidav
 6. ballisaal
 7. pidu
 8. relv
 9. püksid
 10. sõitma
 11. väikelaps
 12. seelik
 13. vapustus
 14. mänguasi
Down
 1. vägivald
 2. gravitatsioon
 3. keskaegne
 4. lai
 5. töö
 6. satelliit
 7. vormiriietus
 8. kalkulaator
 9. sõda
 10. protesteerida
 11. vinüül
 12. kandma
 13. traagiline
 14. rikutud
 15. samm
 16. ülikond

30 Clues: laitööelavsõdapidurelvsammmoodnevinüülkandmapüksidsõitmaseelikrikutudülikondvägivaldvapustusmänguasikeskaegnesatelliitlugupidavballisaalväikelapstraagilineraamatukogutehnoloogiakalkulaatorvormiriietusgravitatsioonprotesteerida

tehnoloogia 2020-05-21

tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. käsitööriist, mida kasutatakse puidupinna silumiseks ning soonte, valtside ja profiilide kujundamiseks.
 2. ilma skaalata mõõtevahend toodete (detailide) mõõtmete kontrollimiseks
 3. puurimiseks
 4. tööriist teravilja ja rohu (heina) lõikamiseks.
 5. mõõtmiseks mõeldud (lint)
Down
 1. mõõteriist, millega mõõdetakse gaaside, vedelike jm ainete või organismide temperatuuri.
 2. tööriist heina ja teravilja mahalõikamiseks ehk niitmiseks.
 3. mõõteriist vahelduvvoolu aktiivvõimsuse mõõtmiseks.
 4. kahe samal tasandil teineteisele vastu liikuva teraga käsitööriist, mida kasutatakse õhukese või peenikese materjali (esemete) lõikamiseks.
 5. vertikaalne, enamasti silindrikujuline laboriseade, mis koosneb gradueeritud (mõõteskaalaga) klaastorust ja selle alumises osas olevast kraanist või näpitsast.
 6. joonlaud mõõtmiseks mõeldud (puidust)

11 Clues: puurimiseksmõõtmiseks mõeldud (lint)joonlaud mõõtmiseks mõeldud (puidust)tööriist teravilja ja rohu (heina) lõikamiseks.mõõteriist vahelduvvoolu aktiivvõimsuse mõõtmiseks.tööriist heina ja teravilja mahalõikamiseks ehk niitmiseks.ilma skaalata mõõtevahend toodete (detailide) mõõtmete kontrollimiseks...

Tehnoloogia 2019-09-29

Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. masina mis on inimese sarnane
 2. kas robotid on targemad kui inimesed
 3. mida on robotitel et liikuda iseseisvalt
 4. Kuidas robotit õpetada
 5. asi mille peal robot töötab
 6. roboti teadus
Down
 1. asjad mille abil robot räägib
 2. robot mida kasutatakse tehastes
 3. mis robot saab teha kirurgiat
 4. robot mis on iga lennuki peal
 5. roboti aju
 6. lendav robot

12 Clues: roboti ajulendav robotroboti teadusKuidas robotit õpetadaasi mille peal robot töötabasjad mille abil robot räägibmasina mis on inimese sarnanemis robot saab teha kirurgiatrobot mis on iga lennuki pealrobot mida kasutatakse tehasteskas robotid on targemad kui inimesedmida on robotitel et liikuda iseseisvalt

Tehnoloogia 2021-01-18

Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. Aku...
 2. Ese millega saab naelu lüüa.
 3. Seda abivahendit kasutatakse enamasti detailide liimimisel, kinnitamisel või hoidmisel tööprotsessi käigus.
 4. Kruvi sarnane ese.
Down
 1. Ese millega keeratakse kruve.
 2. Teraline viimistlusvahend.
 3. Sirge või õõnsa teraga tööriist, mida kasutatakse puidu sisse aukude ja soonte tegemiseks.
 4. Abivahend väljatõmbamisel ja fikseerimisel.
 5. Ese mis käib trelli otsa.
 6. Puidule kantav kaitsekiht.
 7. Ese millega saab saagida.
 8. Seda kasutades laaste lendab.

12 Clues: Aku...Kruvi sarnane ese.Ese mis käib trelli otsa.Ese millega saab saagida.Teraline viimistlusvahend.Puidule kantav kaitsekiht.Ese millega saab naelu lüüa.Ese millega keeratakse kruve.Seda kasutades laaste lendab.Abivahend väljatõmbamisel ja fikseerimisel.Sirge või õõnsa teraga tööriist, mida kasutatakse puidu sisse aukude ja soonte tegemiseks....

Ristsõna-L.L.VINOGRADOVA 2020-04-12

Ristsõna-L.L.VINOGRADOVA crossword puzzle
Across
 1. tehnoloogia
 2. informaatika
 3. matemaatika
 4. venekeel
 5. eestikeel
Down
 1. kehalinekasvatus
 2. kirjandus
 3. inglise keel
 4. ajalugu
 5. kunstiõpetus
 6. muusika
 7. klassijuhatajatund

12 Clues: ajalugumuusikavenekeelkirjanduseestikeeltehnoloogiamatemaatikainglise keelkunstiõpetusinformaatikakehalinekasvatusklassijuhatajatund

unit1 2015-11-02

unit1 crossword puzzle
Across
 1. vaesus
 2. võistlema
 3. šokeerima
 4. tehnoloogia
 5. rikutud
 6. püksid
 7. viisakas
 8. pidustused
 9. väljas
 10. asjandus
 11. tundlik
 12. vastaspool
 13. sündmus
 14. otse
Down
 1. astuma
 2. gravitatsioon
 3. kaubalaev
 4. konto
 5. seelik
 6. satelliit
 7. pallisaal
 8. sobima
 9. leiutama
 10. relv
 11. moekas
 12. up kokku hoidma
 13. teadlik
 14. mõranema
 15. mänguasi
 16. sõitma

30 Clues: relvotsekontoastumavaesusseeliksobimapüksidväljasmoekassõitmarikutudteadliktundliksündmusleiutamaviisakasasjandusmõranemamänguasikaubalaevvõistlemašokeerimasatelliitpallisaalpidustusedvastaspooltehnoloogiagravitatsioonup kokku hoidma

TEHNOLOOGIA 2020-04-16

TEHNOLOOGIA crossword puzzle
Across
 1. juhtmete ühendusviis
 2. üks plekitöötlemise viise
 3. seda kasuatatakse naelte löömiseks
 4. seda kasuatatakse kruvide laskmiseks
 5. inimene, kes projekteerib ehitisi
 6. millist energiat kasutab elektrirong.
Down
 1. seda kasutatakse viineri lõikamiseks
 2. millist energialiiki kasutab purjekas
 3. kumerate lõigete tegemiseks kasutatav saag
 4. jalgrattaga sõites kasutatav energialiik
 5. pinna lihvimise tööriist
 6. inimene, kes valmistab puidust mööblit

12 Clues: juhtmete ühendusviispinna lihvimise tööriistüks plekitöötlemise viiseinimene, kes projekteerib ehitisiseda kasuatatakse naelte löömiseksseda kasutatakse viineri lõikamiseksseda kasuatatakse kruvide laskmiseksmillist energialiiki kasutab purjekasmillist energiat kasutab elektrirong.inimene, kes valmistab puidust mööblit...

Tehnoloogia Õpetus 2021-02-05

Tehnoloogia Õpetus crossword puzzle
Across
 1. Akupatarei jõul töötav käsitööriist, mida kasutatakse aukude puurimiseks ning mutrite, poltide ja kruvide kinnitamiseks.
 2. Eesti metsades kõige levinum puu.
 3. Puurimisel käeshoitav puurmasin, mida käitatakse käsitsi (käsitrell) või elektri jõul kas võrgust või akust.
 4. Seade pikkuse, läbimõõdu ja sügavuse mõõtmiseks.
 5. Eesti metsades üks levinumaid puid, olleks ühtlasi üheks laialdasemaid kasutusvõimalusi pakkuvaks puiduliigiks.
 6. Käsitööriist, mida kasutatakse puidupinna silumiseks ning soonte, valtside ja profiilide kujundamiseks.
 7. Hele puit mida kasutatakse mööbli ehitusel.
 8. masin, mis muundab mehaanilist energiat (peamiselt pöörlemisliikumise energiat) elektrienergiaks.
 9. Peamiselt metallide sepistamisel kasutatav terasest alustööriist
 10. Tööriist, mida kasutatakse mitmesuguste materjalide, näiteks puidu, kivi, plasti või metalli lõikamiseks.
 11. Ehitusmaterjal, mis koosneb kahe paberikihi vahel asuvast kokkupressitud kipsimassist.
 12. avade saagimiseks kasutatav noataoline kitsa lehega saag.
Down
 1. Tööriist mida kasutatakse löögijõu edastamiseks
 2. Terava otsaga pulgakujuline kinnitusvahend, mis taotakse materjali sisse.
 3. Tööriist, millega saab lõigata, lihvida ja käiata erinevaid materjale.
 4. Käsitööriist, mida kasutatakse eelkõige lume kaevamiseks ja teisaldamiseks.
 5. Keermestatud silindriline või harvem kooniline kinnitusvahend.
 6. Osade ühendamine keevituskohtade kuumutamisega (sulamine) gaasileegiga, mis saadakse mitmesuguste põlevate ainete hapnikus põletamisel.
 7. Tööriist kruvide sisse- ja väljakeeramiseks.
 8. Saag, mis võimaldab lõikenurki fikseerida ja teha sellega väga täpseid lõikeid.
 9. Käsitööriist, mida kasutatakse objektide hoidmiseks.
 10. Tööstuslikult toodetud puitplaat, mis saadakse samasihiliseks suunatud laastude ja liimaine kokkupressimisel suure surve all.

22 Clues: Eesti metsades kõige levinum puu.Hele puit mida kasutatakse mööbli ehitusel.Tööriist kruvide sisse- ja väljakeeramiseks.Tööriist mida kasutatakse löögijõu edastamiseksSeade pikkuse, läbimõõdu ja sügavuse mõõtmiseks.Käsitööriist, mida kasutatakse objektide hoidmiseks.avade saagimiseks kasutatav noataoline kitsa lehega saag....

Tehnoloogia 2020-05-13

Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. Mis asi liigub elektri- ja lihasenergiat?
 2. Millisesse materjalirühma kuulub klaas?
Down
 1. mis energiat kasutab auto?
 2. Millest on valmistatud kõige algelisema jalgratta sadul?
 3. millest tehakse põrkerauda?
 4. Millega sa lihvid puitu?
 5. kas lihasenergia on taastuv või taastumatu?
 6. Missugust energiat kasutavad inimesed?
 7. Kas rauast ja süsinikust koosnev teras on komposiitmaterjal või sulam?
 8. Millal kasutab hübriidauto bensiinimootorit?

10 Clues: Millega sa lihvid puitu?mis energiat kasutab auto?millest tehakse põrkerauda?Missugust energiat kasutavad inimesed?Millisesse materjalirühma kuulub klaas?Mis asi liigub elektri- ja lihasenergiat?kas lihasenergia on taastuv või taastumatu?Millal kasutab hübriidauto bensiinimootorit?Millest on valmistatud kõige algelisema jalgratta sadul?...

TEHNOLOOGIA 2020-05-20

TEHNOLOOGIA crossword puzzle
Across
 1. Mis on kõige tavalisem ehituspuit?
 2. Millega sa lased kruvisid sisse?
 3. Kes on V-Maarja gümnaasiumi tehnoloogia õpetaja?
 4. Millega lihvitakse puitu?
 5. Mis on kõige tavalisem materjal mida sa tehnoloogias kasutad?
Down
 1. Millega sa naelu lööd?
 2. Millega sa puid lõhud?
 3. Millega sa mõõdad puidu pikkust?
 4. Millega saab puitu siluda?
 5. Millega sa lõikad puid?

10 Clues: Millega sa naelu lööd?Millega sa puid lõhud?Millega sa lõikad puid?Millega lihvitakse puitu?Millega saab puitu siluda?Millega sa lased kruvisid sisse?Millega sa mõõdad puidu pikkust?Mis on kõige tavalisem ehituspuit?Kes on V-Maarja gümnaasiumi tehnoloogia õpetaja?Mis on kõige tavalisem materjal mida sa tehnoloogias kasutad?

Lihtpagaritoodete tehnoloogia 2019-10-02

Lihtpagaritoodete tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. Mis annavad koorikule värvuse ja maitse?
 2. Mida sisaldab rukkijahu?
 3. Nisuleiva ja saia kvaliteet sõltub taigna (millest)?
 4. Mille teel pärmseened toituvad?
 5. Mille teel toimub pärmseente paljunemine?
 6. Rukkijahu valkude omadus.
 7. Mis on nisutaigna kergitajaks?
 8. Tugev jahu sisaldab palju (mida)?
 9. Millest on valmistatud nisutaigen?
 10. Kui jahtumise teel toote mass väheneb nimetatakse seda?
 11. Temperatuuri mõjul tärklis (mida)?
 12. Sõelutud jahu kasutamisel satub taignasse (mida) ?
 13. Millest sõltub taigna käärimisaeg?
 14. Taigna tükeldamisel, ümardamisel ja vormimisel eraldub peaaegu täielikult.
Down
 1. Mida mõjutab temperatuur?
 2. Millest sõltub kerkimise aeg?
 3. Mis kiirendab taigna valmistamist?
 4. Kus kergitatakse ja küpsetatakse vormitooteid?
 5. Toodete valmistamisel kõige vastutusrikkam ülesanne on (mis)?
 6. Kui toote mass väheneb nimetetakse seda?
 7. Mida suurem on ahjus niiskus ja madalam temperatuur, seda aeglasemalt moodustub (mis)?
 8. võime moodustada kindlate füüsikaliste omadustega kleepainet nimetatakse ?
 9. kasutatakse taigna kleepuvuse vältimiseks?
 10. Liiga kaua käärinud taignas tekib liiga palju (mida)?

24 Clues: Mida sisaldab rukkijahu?Mida mõjutab temperatuur?Rukkijahu valkude omadus.Millest sõltub kerkimise aeg?Mis on nisutaigna kergitajaks?Mille teel pärmseened toituvad?Tugev jahu sisaldab palju (mida)?Mis kiirendab taigna valmistamist?Millest on valmistatud nisutaigen?Temperatuuri mõjul tärklis (mida)?Millest sõltub taigna käärimisaeg?...

Tehnoloogia 2020-05-13

Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. Millisesse materjalirühma kuulub klaas?
 2. Millisest materjalist on põrkeraud?
 3. Sellega lihvitakse puitu
 4. Seda energialiiki kasutab auto
 5. Millisesse materjalirühma kuulub rauast ja süsinikust koosnev teras?
Down
 1. Milline sõiduvahend liigub elektri- ja lihasenergiaga?
 2. Millal kasutab hübriidauto bensiinimootorit?
 3. Millest on valmistatud kõige algelisem jalgrattaraam?
 4. Seda energiat kasutavad inimesed
 5. Sõiduk, mis kasutab nii bensiini kui ka elektrit

10 Clues: Sellega lihvitakse puituSeda energialiiki kasutab autoSeda energiat kasutavad inimesedMillisest materjalist on põrkeraud?Millisesse materjalirühma kuulub klaas?Millal kasutab hübriidauto bensiinimootorit?Sõiduk, mis kasutab nii bensiini kui ka elektritMillest on valmistatud kõige algelisem jalgrattaraam?...

Tehnoloogia 2021-01-17

Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. on tööriist, millega saab lõigata, lihvida ja käiata erinevaid materjale.
 2. käsitööriist, mida kasutatakse puidupinna silumiseks.
 3. on üldjuhul hammastega tööriist materjalide lõikamiseks.
 4. on masin millega segatakse segu.
 5. on tööriist, mida kasutatakse puidu või mõne teise materjali kinnitamiseks.
Down
 1. tööriist kruvide sisse- ja välja keeramiseks.
 2. on tööriist mida kasutatakse osade paigutamiseks, metalli muljumiseks ja asjade purustamiseks.
 3. lõikeriist, mida kasutatakse puurimisel materjali eemaldamiseks.
 4. on väiksem terariist, mida kasutatakse lõikamiseks, torkamiseks, koorimiseks, teritamiseks, puu vestmiseks ja voolimiseks jm otstarbel.
 5. on mõõteriist, mis peamiselt on valmistatud plastist või läbipaistvast klaasist, et mõõta nurkasid kraadides või radiaanides.

10 Clues: on masin millega segatakse segu.tööriist kruvide sisse- ja välja keeramiseks.käsitööriist, mida kasutatakse puidupinna silumiseks.on üldjuhul hammastega tööriist materjalide lõikamiseks.lõikeriist, mida kasutatakse puurimisel materjali eemaldamiseks.on tööriist, millega saab lõigata, lihvida ja käiata erinevaid materjale....

Tehnoloogia 2021-01-14

Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. Millega kaevatakse
 2. Mis lõikab muru
 3. Millega saad sa kruvisi keerata
 4. Millega kündakse põldu
 5. Millega liimitakse
Down
 1. Millega puuritakse
 2. Millega riisutakse lehti
 3. Millega mõõdetakse pikkusi
 4. Millega lõhutakse puitu
 5. Juveeliri tööriist
 6. Millega saad sa puitu lõigata

11 Clues: Mis lõikab muruMillega kaevatakseMillega puuritakseJuveeliri tööriistMillega liimitakseMillega kündakse põlduMillega lõhutakse puituMillega riisutakse lehtiMillega mõõdetakse pikkusiMillega saad sa puitu lõigataMillega saad sa kruvisi keerata

Erko laser 2021-01-28

Erko laser crossword puzzle
Across
 1. on väike kast, millel on harilikult ka kaas. Arvuti ehk raal on seade, mis töötleb andmeid.
 2. eaduslike teadmiste rakendamine praktiliste probleemide lahendamiseks.
 3. ehk hiir on arvuti riistvaraline osutusseade.
 4. on riistvaraline arvuti juhtimis- või andmesisestusvahend.
Down
 1. (inglise vector graphics) on arvutigraafika liik.
 2. on materjalide lõikamiseks kasutav tehnoloogia.
 3. all mõeldakse üldkeeles puude ja põõsaste tüve ja okste kõva kude.
 4. on kihiline komposiitmaterjal, mida valmistatakse õhukeste puitlehtede (spoonide) kokkuliimimisel
 5. 4 (ametlikult lühendatud PS4), on Sony Computeri toodetav mängukonsool.
 6. kasutatakse arvuti lisaseadmete, näiteks hiire, klaviatuuri, veebikaamera või printeri ühendamiseks

10 Clues: ehk hiir on arvuti riistvaraline osutusseade.on materjalide lõikamiseks kasutav tehnoloogia.(inglise vector graphics) on arvutigraafika liik.on riistvaraline arvuti juhtimis- või andmesisestusvahend.all mõeldakse üldkeeles puude ja põõsaste tüve ja okste kõva kude.eaduslike teadmiste rakendamine praktiliste probleemide lahendamiseks....

Tehnoloogia 2020-04-16

Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. millega saab naelu puidu sisse lüia.
 2. millega saab naelu puidu seest välja lõigata.
 3. millega saab puitu ümarat lõigata.
 4. kleepuv aine millega saab asju kokku panna.
 5. millega sa oma riideid kaitsda puidu puru eest.
 6. millega saab oma puidu tööle viimase lihvi anda.
Down
 1. kohver millega sa saad anda esmase abi kui on keegi vigastatud.
 2. millega sa kaitsed oma nägu puidu sodi eest.
 3. millega sa puurid puidu sisse aukku.
 4. masin millega saab puitu voolida.
 5. millega sa ktrvid (ilma akuta)

11 Clues: millega sa ktrvid (ilma akuta)masin millega saab puitu voolida.millega saab puitu ümarat lõigata.millega saab naelu puidu sisse lüia.millega sa puurid puidu sisse aukku.kleepuv aine millega saab asju kokku panna.millega sa kaitsed oma nägu puidu sodi eest.millega saab naelu puidu seest välja lõigata.millega sa oma riideid kaitsda puidu puru eest....

Tehnoloogia 2020-04-15

Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. töötlemisvahend, mis muudab pinna läikivaks ja tugevaks
 2. hoone kus saetakse lauamaterjali
 3. kõige tavalisem ehituspuit
 4. tööriiste naelte löömiseks
 5. tööriist aukude puurimiseks
Down
 1. töövahend värvimiseks
 2. Väike-Maarja Gümnaasiumi tehnoloogia õpetaja
 3. käsitööriist puidupinna silumiseks
 4. koht kus saadakse puitu
 5. tööriist puude lõhkumiseks
 6. paksuvõitu lõhutud puutüvi

11 Clues: töövahend värvimisekskoht kus saadakse puitutööriist puude lõhkumisekskõige tavalisem ehituspuitpaksuvõitu lõhutud puutüvitööriiste naelte löömisekstööriist aukude puurimisekshoone kus saetakse lauamaterjalikäsitööriist puidupinna silumiseksVäike-Maarja Gümnaasiumi tehnoloogia õpetajatöötlemisvahend, mis muudab pinna läikivaks ja tugevaks

Tehnoloogia 2020-04-15

Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. töötlemisvahend, mis muudab pinna läikivaks ja tugevaks
 2. hoone kus saetakse lauamaterjali
 3. kõige tavalisem ehituspuit
 4. tööriiste naelte löömiseks
 5. tööriist aukude puurimiseks
Down
 1. töövahend värvimiseks
 2. Väike-Maarja Gümnaasiumi tehnoloogia õpetaja
 3. käsitööriist puidupinna silumiseks
 4. koht kus saadakse puitu
 5. tööriist puude lõhkumiseks
 6. paksuvõitu lõhutud puutüvi

11 Clues: töövahend värvimisekskoht kus saadakse puitutööriist puude lõhkumisekskõige tavalisem ehituspuitpaksuvõitu lõhutud puutüvitööriiste naelte löömisekstööriist aukude puurimisekshoone kus saetakse lauamaterjalikäsitööriist puidupinna silumiseksVäike-Maarja Gümnaasiumi tehnoloogia õpetajatöötlemisvahend, mis muudab pinna läikivaks ja tugevaks

proov 2020-11-02

proov crossword puzzle
Across
 1. paks loom
 2. minu sõber
 3. tark asi
 4. valve sõber
 5. koduloom
 6. aastaloom 2020
 7. kus võib süüa
 8. okas loom
Down
 1. kiir lammas
 2. väike poiss
 3. Saue tehnoloogia õpetaja
 4. pikk poiss

12 Clues: tark asikoduloompaks loomokas loomminu sõberpikk poisskiir lammasväike poissvalve sõberkus võib süüaaastaloom 2020Saue tehnoloogia õpetaja

Tehnoloogia 2020-05-13

Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. Seda energialiiki kasutab auto
 2. Milline sõiduvahend liigub elektri- ja lihasenergiaga?
 3. Sõiduk, mis kasutab nii bensiini kui ka elektrit
Down
 1. Millisest materjalist on põrkeraud?
 2. Millisesse materjalirühma kuulub klaas?
 3. Millal kasutab hübriidauto bensiinimootorit?
 4. Kas rauast ja süsinikust koosnev teras on komposiitmaterjal või sulam?
 5. Sellega lihvitakse puitu
 6. Seda energiat kasutavad inimesed
 7. Millest on valmistatud kõige algelisem jalgrattaraam?

10 Clues: Sellega lihvitakse puituSeda energialiiki kasutab autoSeda energiat kasutavad inimesedMillisest materjalist on põrkeraud?Millisesse materjalirühma kuulub klaas?Millal kasutab hübriidauto bensiinimootorit?Sõiduk, mis kasutab nii bensiini kui ka elektritMillest on valmistatud kõige algelisem jalgrattaraam?...

TEHNOLOOGIA 2020-05-22

TEHNOLOOGIA crossword puzzle
Across
 1. Mitmekülgsete kasutusvõimalustega taastuv tooraine.
 2. materjal mis juhib soojust ja elektrit.
 3. töövahend mille abil saab naelu sisse lüüa.
 4. vahend mida kasutatakse pindade lihvimiseks.
 5. läbipaistev materjal mida kasutatakse akende tegemiseks.
Down
 1. kasutatakse näiteks laki peale määrimiseks.
 2. puidust valmistatud 4 jalaga mööbliese.
 3. töövahend, mis abistab kruvide sisse keeramisel.
 4. tööriist mille abil on võimalik lõiata puitu pooleks.
 5. asi mis hoiab näiteks puitu koos ja seda lüüakse haamriga.

10 Clues: puidust valmistatud 4 jalaga mööbliese.materjal mis juhib soojust ja elektrit.kasutatakse näiteks laki peale määrimiseks.töövahend mille abil saab naelu sisse lüüa.vahend mida kasutatakse pindade lihvimiseks.töövahend, mis abistab kruvide sisse keeramisel.Mitmekülgsete kasutusvõimalustega taastuv tooraine....

Õppeaasta 2018/2019 2019-06-10

Õppeaasta 2018/2019 crossword puzzle
Across
 1. tund mis toimub ujulas
 2. matemaatika õpetaja
 3. ujumisõpetaja
 4. inglise keele õpetaja (soomlane)
 5. muusika õpetaja
 6. käsitöö ja kodunduse õpetaja
 7. ingise keele õpetaja kolmandal korrusel
 8. vene keele õpetaja
 9. ajalugu, inimese õpetuse ja ühiskonna õpetaja
Down
 1. kunsti õpetaja
 2. tehnoloogia
 3. eesti keele, kirjanduse õpetaja
 4. huvijuht
 5. looduse õpetaja
 6. arvud mille ees on miinus märk
 7. kehaliseõpetaja (poisid)
 8. kehaliseõpetja (tüdrukud)
 9. tähtsamaid lauseliigid

18 Clues: huvijuhttehnoloogiaujumisõpetajakunsti õpetajalooduse õpetajamuusika õpetajavene keele õpetajamatemaatika õpetajatund mis toimub ujulastähtsamaid lauseliigidkehaliseõpetaja (poisid)kehaliseõpetja (tüdrukud)käsitöö ja kodunduse õpetajaarvud mille ees on miinus märkeesti keele, kirjanduse õpetajainglise keele õpetaja (soomlane)...

trükiettevalmistus 2018-09-13

trükiettevalmistus crossword puzzle
Across
 1. kõige suurem massmeediakanal
 2. web offset
 3. eriliste funktsioonidega digiprinter
 4. neid plaate kasutatakse väikseformaadiliste toodete trükkimiseks
 5. trükised jaotatakse kommertstrükiseks ja ...
 6. digitrüki kõige suurem tehnoloogia liik
 7. gravüürtrükk
Down
 1. sellega trükitakse suurt trükimaterjali
 2. kivitrükk
 3. pad printing
 4. collotype
 5. pikslitihedus pinnaühiku suhtes
 6. Johannes Gutenbergi leiutis
 7. kõige vanem trükimeetod

14 Clues: kivitrükkcollotypeweb offsetpad printinggravüürtrükkkõige vanem trükimeetodJohannes Gutenbergi leiutiskõige suurem massmeediakanalpikslitihedus pinnaühiku suhteseriliste funktsioonidega digiprintersellega trükitakse suurt trükimaterjalidigitrüki kõige suurem tehnoloogia liiktrükised jaotatakse kommertstrükiseks ja ......

Tehnoloogia 2020-04-16

Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. Sellega saab teha nii puidu pinda ning ka muude tugevate materjalide pind siledaks.
 2. Just seda energiat kasutad, siis kui sõidad jalgrattaga.
 3. See on tehnoloogia tunnis ainuke asi, mis on elus.
 4. Tänapäeva autodes kasutatakse kõike rohkem ... kütust.
 5. Kas hübriidsõiduk kasutab ühte või mitut energialiiki?
Down
 1. Tänu sellele saad sa lüüa puidu sisse naelasid.
 2. Need võimaldavad auto ja teised sõidukid liikuma.
 3. Sinna salvestatakse elektrienergia.
 4. See on energia, mida kasutab purjekas.
 5. Selles on taimse ja fossiilse kütuse segu.

10 Clues: Sinna salvestatakse elektrienergia.See on energia, mida kasutab purjekas.Selles on taimse ja fossiilse kütuse segu.Tänu sellele saad sa lüüa puidu sisse naelasid.Need võimaldavad auto ja teised sõidukid liikuma.See on tehnoloogia tunnis ainuke asi, mis on elus.Tänapäeva autodes kasutatakse kõike rohkem ... kütust....

Tehnoloogia 2020-05-24

Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. paber kuhu me kõik juhised kirja paneme
 2. meetod kus tehakse materjali siledamaks
 3. ainuke vahend mida tohime joonestamiseks kasutada
 4. aine mille ritsõna see on
 5. tooriku pöörde ajal lõikamine
Down
 1. prillid mida me kanname, et meil tükke silma ei läheks
 2. tööriist mis on kruvide sisse keeramiseks
 3. asi mille keeramiseks kasutame kruvikeerajat
 4. riietus mida me kanname enamus aja klassis, et meie riided mustaks eil läheks
 5. tööriist mida kasutame naelade ja asjade sisse löömiseks

10 Clues: aine mille ritsõna see ontooriku pöörde ajal lõikaminepaber kuhu me kõik juhised kirja panememeetod kus tehakse materjali siledamakstööriist mis on kruvide sisse keeramiseksasi mille keeramiseks kasutame kruvikeerajatainuke vahend mida tohime joonestamiseks kasutadaprillid mida me kanname, et meil tükke silma ei läheks...

Tehnoloogia 2021-01-17

Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. Sa lõikad kaablit nendega
 2. Sa lõõd naelu sellega
 3. See teeb liimi kuumaks ja sulatab seda
 4. Kergesti töödeldav metal
 5. See töötab bensiini peal ja sellega sa lõikad puud
Down
 1. Mõõtmisvahend
 2. Sellega puhastatakse tuba
 3. Selle abil sa saad ronida
 4. Selle abil sa leiad maast mettalli
 5. Keerad mutreid sellega

10 Clues: MõõtmisvahendSa lõõd naelu sellegaKeerad mutreid sellegaKergesti töödeldav metalSellega puhastatakse tubaSelle abil sa saad ronidaSa lõikad kaablit nendegaSelle abil sa leiad maast mettalliSee teeb liimi kuumaks ja sulatab sedaSee töötab bensiini peal ja sellega sa lõikad puud

ristsõna 2020-04-06

ristsõna crossword puzzle
Across
 1. sinna kirjutakse tunniplaan
 2. arvutatakse
 3. seal lõikatakse,löövad haamriga naela
 4. sinna käivad õpikud
 5. sinna saab enda õpikuid panna
 6. seal värvitakse
 7. seal õpitakse kirja reegleid
Down
 1. seal tehakse palju sporti
 2. sealt loetakse jutte
 3. sinna pannakse kirjutus vahendid
 4. seal õpitakse laule
 5. seal istutakse
 6. koolijuhataja
 7. seal räägib direktor ja õpealjuhataja
 8. sinna kirjutab õpetaja

15 Clues: arvutataksekoolijuhatajaseal istutakseseal värvitaksesinna käivad õpikudseal õpitakse laulesealt loetakse juttesinna kirjutab õpetajaseal tehakse palju sportisinna kirjutakse tunniplaanseal õpitakse kirja reegleidsinna saab enda õpikuid pannasinna pannakse kirjutus vahendidseal lõikatakse,löövad haamriga naelaseal räägib direktor ja õpealjuhataja

trükiettevalmistus 2018-09-13

trükiettevalmistus crossword puzzle
Across
 1. pikslitihedus pinnaühiku suhtes
 2. digitrüki kõige suurem tehnoloogia liik
 3. collotype
 4. kivitrükk
 5. pad printing
 6. neid plaate kasutatakse väikseformaadiliste toodete trükkimiseks
 7. kõige vanem trükimeetod
Down
 1. eriliste funktsioonidega digiprinter
 2. sellega trükitakse suurt trükimaterjali
 3. trükised jaotatakse kommertstrükiseks ja ...
 4. web offset
 5. Johannes Gutenbergi leiutis
 6. kõige suurem massmeediakanal
 7. gravüürtrükk

14 Clues: collotypekivitrükkweb offsetpad printinggravüürtrükkkõige vanem trükimeetodJohannes Gutenbergi leiutiskõige suurem massmeediakanalpikslitihedus pinnaühiku suhteseriliste funktsioonidega digiprintersellega trükitakse suurt trükimaterjalidigitrüki kõige suurem tehnoloogia liiktrükised jaotatakse kommertstrükiseks ja ......

Trükiettevalmistus 2021-01-15

Trükiettevalmistus crossword puzzle
Across
 1. eriliste funktsioonidega digiprinter
 2. fleksograafiline trükk
 3. suurte välireklaamide printimiseks
 4. tasapinnaline trükk teise sõnaga
 5. trükikunst teise sõnaga
 6. vanim trükimeetod
 7. trükipressi väljatöötaja,täisnimi
Down
 1. kujutisepaigutuse tegeminetrükiplaadile
 2. sõeltrükk teise sõnaga
 3. kivitrükk teise sõnaga
 4. ofsettrüki üks liikidest
 5. digitrüki suurim tehnoloogia liik
 6. söövitatud vormiga trükkimine

13 Clues: vanim trükimeetodsõeltrükk teise sõnagafleksograafiline trükkkivitrükk teise sõnagatrükikunst teise sõnagaofsettrüki üks liikidestsöövitatud vormiga trükkiminetasapinnaline trükk teise sõnagadigitrüki suurim tehnoloogia liiktrükipressi väljatöötaja,täisnimisuurte välireklaamide printimisekseriliste funktsioonidega digiprinter...

TEHNOLOOGIA 2020-04-16

TEHNOLOOGIA crossword puzzle
Across
 1. Millist energiat kasutab bensiniga mootorratas?
 2. Sellega saab lõigata puitu veel kiiremini kui tavalise saega.
 3. Ilma selleta ei saa puitu lõigata
 4. Ilma nendeta ei saa auto liikuda
Down
 1. Millist energiat kasutab elektrirattas?
 2. Ilma nendeta ei keerle kell ringi
 3. Käsitöö riist puidupinna silumiseks
 4. Tööõpetuse õpetaja VMG-s
 5. Kõige tavalisem ehituspuit

9 Clues: Tööõpetuse õpetaja VMG-sKõige tavalisem ehituspuitIlma nendeta ei saa auto liikudaIlma nendeta ei keerle kell ringiIlma selleta ei saa puitu lõigataKäsitöö riist puidupinna silumiseksMillist energiat kasutab elektrirattas?Millist energiat kasutab bensiniga mootorratas?Sellega saab lõigata puitu veel kiiremini kui tavalise saega.

Venekeeles it-ristsõna 2015-11-04

Venekeeles it-ristsõna crossword puzzle
Across
 1. Internet
 2. данных Andmebaas
 3. платы Emaplaat
 4. Navikatsioon
Down
 1. обеспечение Tarkvara
 2. Graafikakaart
 3. Tekst
 4. Kaitse
 5. Tehnoloogia
 6. Süsteem

10 Clues: TekstKaitseSüsteemInternetTehnoloogiaNavikatsioonGraafikakaartплаты Emaplaatданных Andmebaasобеспечение Tarkvara

Mõõtmine ja mõõteriistad 2020-10-29

Mõõtmine ja mõõteriistad crossword puzzle
Across
 1. uurimismeetod loodusteadustes
 2. kiiruse mõõtmise vahend
 3. loodusteaduste haru
 4. füüsikaline suurus, mille tähis on t
 5. massiühik
Down
 1. toote valmistamise meetod
 2. ruumala mõõtmise vahend
 3. oletatav vastus uurimisküsimusele
 4. pikkusühik
 5. uurimismeetod loodusteadustes
 6. füüsikaline suurus, mille tähis on S
 7. füüsikaline suurus, mille tähis on V

12 Clues: massiühikpikkusühikloodusteaduste haruruumala mõõtmise vahendkiiruse mõõtmise vahendtoote valmistamise meetoduurimismeetod loodusteadustesuurimismeetod loodusteadustesoletatav vastus uurimisküsimuselefüüsikaline suurus, mille tähis on Sfüüsikaline suurus, mille tähis on Vfüüsikaline suurus, mille tähis on t

Geography Theodore, Matu 2017-02-21

Geography Theodore, Matu crossword puzzle
Across
 1. Kaart on...
 2. Arvutikaarti saab suurendada ehk...
 3. Ruumiliste seoste visualiseerimisvahend
 4. Asukoha määramine mobiilsidevõrgu kaudu ehk...
 5. Operatiivsus ehk
 6. Teadmised ehk...
 7. Interaktiivsus ehk...
 8. Eksperiment ehk...
 9. Ruumi andmed ehk...
 10. Seade millega kogutakse andmeid kaugelt
 11. Pildielemendid ehk
Down
 1. Kaugseire on väga...
 2. Nimetus tuleneb ingliskeelsetest sõnadest light detection ja rangig
 3. Kuvaril olev arvutikaart on tegelikult...
 4. individualiseritavus ehk
 5. Nüüdisaegne vaatlus põhineb...
 6. Arvutikaartil saame teha...
 7. Millisel kaardil tähistatakse objekte punktide, joonte ja pindadega
 8. aerofoto ehk
 9. Global posiioning system

20 Clues: Kaart on...aerofoto ehkOperatiivsus ehkTeadmised ehk...Eksperiment ehk...Pildielemendid ehkRuumi andmed ehk...Kaugseire on väga...Interaktiivsus ehk...individualiseritavus ehkGlobal posiioning systemArvutikaartil saame teha...Nüüdisaegne vaatlus põhineb...Arvutikaarti saab suurendada ehk...Ruumiliste seoste visualiseerimisvahend...

Arenenud tehnoloogia 2019-05-07

Arenenud tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. ese ilma milleta ei saa arvutit kasutada. Heledust saab muuta settingutest.
 2. enamasti eraldi poest juurde ostetud ning kinnitatud arvuti monitori ülaosa kohale. ese mille abil saab enda videopildi arvutisse.
 3. on loogikaskeem, mis interpreteerib ja täidab masinakäske ning koosneb juhtseadmest ja aritmeetika-loogikaseadmest.
 4. kui selle peal hiirega liikuda, siis liigub ta palju sujuvamalt ja tundlikkus on samuti parem.
 5. arvuti laienduskaart ja seade, mis muundab mälus oleva kujutise kuvarile arusaadavaks signaaliks.
 6. korpus ehk kast kuhu sisse läheb kõik sinu arvuti osad nagu näiteks emaplaat ja protsessori jahutussüsteem.
 7. sõrmistik millel olemas suur valik tähti ja mitmed teised sümbolid. Eesotsas “windows” klahv.
 8. andmesäilitusseade, mis kasutab andmete talletamiseks pöörlevaid jäiku mittemagnetilisi, enamasti kas alumiiniumsulamist või klaasist plaate (kettaid), mis on kaetud õhukese magnetilise ferrooksiidlakikihiga.
 9. elektroonikaseadmetes, eriti arvutites peamine trükkplaat, mis ühendab elektriliselt arvuti komponente ja millel on pistikupesad lisakomponentide ja välisseadmete ühendamiseks.
Down
 1. elektrooniline vidin mis võimaldab endasse sisse laadida erinevat datat ja seda vastavalt tema mahule.
 2. ülesandeks on juhtida soojus eemale graafika- ja keskprotsessorist.
 3. tavaliselt mõlemal pool arvutit paigutatud esemed kust tuleb arvutisisene heli.
 4. mitte loom, vaid käelaba laiune ese, mille otsa kuvab sinu monitor ekraanil. Klahvi peale vajutades saad sa arvutis asju selekteerida.
 5. koht kuhu salvestub kõik vajalik ja sinu poolt valitud nö. data.
 6. arvuti laienduskaart, mille ülesandeks on väljastada ja vastu võtta helisignaale, järgides arvutiprogrammide juhiseid.

15 Clues: koht kuhu salvestub kõik vajalik ja sinu poolt valitud nö. data.ülesandeks on juhtida soojus eemale graafika- ja keskprotsessorist.ese ilma milleta ei saa arvutit kasutada. Heledust saab muuta settingutest.tavaliselt mõlemal pool arvutit paigutatud esemed kust tuleb arvutisisene heli....

trükiettevalmistus 2020-01-22

trükiettevalmistus crossword puzzle
Across
 1. 50000.
 2. Ofsettrüki eriliik
 3. digitrüki kõige suurem tehnoloogia liik
 4. selles trükis saab trükkida kõike, millle tiraaž on 1000
 5. trükis kasutatav värvisüsteem
Down
 1. litograafia ehk ___
 2. "kirjutama" kreeka keeles
 3. eriliste funktsioonidega digiprinter
 4. kasutatakse fleksotrükis trükivormina
 5. ___ ehk gravüürtrükk
 6. trükitav ala
 7. esimene poognaofsettrükimasin aastal 1910
 8. computer-to-plate

13 Clues: 50000.trükitav alacomputer-to-plateOfsettrüki eriliiklitograafia ehk ______ ehk gravüürtrükk"kirjutama" kreeka keelestrükis kasutatav värvisüsteemeriliste funktsioonidega digiprinterkasutatakse fleksotrükis trükivorminadigitrüki kõige suurem tehnoloogia liikesimene poognaofsettrükimasin aastal 1910...

bioloogia kokkuvõte 2020-05-20

bioloogia kokkuvõte crossword puzzle
Across
 1. Kes töötavad laborites ja analüüsivad toite?
 2. ... ehk elusolend
 3. ... ehk eksperiment
 4. Kalad kes elavad ainult merevees
 5. Pealuu
 6. Teadusharu milles on bioloogiateadus ja arstiteadus koos.
 7. ... koosnevad ühest rakust
 8. Mis on enda järglaste tegemine?
Down
 1. Kes aretavad uusi taimesorte?
 2. Naha vahetamine
 3. Mis teadus uurib seda mida meie silm ei näe?
 4. Loomad kes ainult roomavad
 5. ... ehk toodete valmistamise viis.
 6. Organism muutub keerukamaks
 7. Mis teadus tegeleb elusloodusega?
 8. Mis on uurimisprotsess/teadmiste kogum?

16 Clues: PealuuNaha vahetamine... ehk elusolend... ehk eksperimentLoomad kes ainult roomavad... koosnevad ühest rakustOrganism muutub keerukamaksKes aretavad uusi taimesorte?Mis on enda järglaste tegemine?Kalad kes elavad ainult mereveesMis teadus tegeleb elusloodusega?... ehk toodete valmistamise viis.Mis on uurimisprotsess/teadmiste kogum?...

Arvuti 2020-04-29

Arvuti crossword puzzle
Across
 1. laviinina levitatav kiri
 2. progressiivne krüpteerimisstandard
 3. Bourne-again shell, Unixi kest ja käsukeel
 4. ülemaailmne võrgend
 5. rahvusvaheline e-kaubanduse konsultantide nõukogu
 6. poliitiliselt motiveeritud häkker või kräkker
Down
 1. põhifunktsioone täitev keskne alamsüsteem
 2. traatsidele vastav privaatsus
 3. laetav patarei
 4. andmete kadudeta pakkimise meetod ja failivorming
 5. tarkvaratoote peaaegu valmis versioon
 6. brauserilaiend, mis blokeerib reklaame
 7. hüperteksti märgistuskeel
 8. traadita kohtvõrgu tehnoloogia
 9. sertifitseeritud eetiline häkker

15 Clues: laetav patareiülemaailmne võrgendlaviinina levitatav kirihüperteksti märgistuskeeltraatsidele vastav privaatsustraadita kohtvõrgu tehnoloogiasertifitseeritud eetiline häkkerprogressiivne krüpteerimisstandardtarkvaratoote peaaegu valmis versioonbrauserilaiend, mis blokeerib reklaamepõhifunktsioone täitev keskne alamsüsteem...

Geograafia 2018-11-04

Geograafia crossword puzzle
Across
 1. ehk eksperiment?
 2. Tähendab arvutis olevat korrastatud andmekogumit
 3. Mis annab kasutajale nüüdisaefse tehnoloogia ruumiandmete haldamiseks?
 4. Asukohaga seostatud andmeid nim?
 5. asukoha määramine mobiilisideme võrgu kaudu
 6. Tähelepanekute tegemine füüsilisest maailmast
Down
 1. On maapinna vähendatud kujutis.
 2. Ehk operatiivsus?
 3. Ehk individualiseeritavus?
 4. Võimaldab ühelt poolt head ülevaatlikust
 5. On foto, millelt on teisendusega eemaldatud pildistamisel tekkinud perpektiiv?
 6. Mille abil võrreldakse vaatlusi?
 7. Ehk pildielemendid?
 8. Muudab arvutikaardi paberkaardiga võrreldes tunduvalt "elavamaks"

14 Clues: ehk eksperiment?Ehk operatiivsus?Ehk pildielemendid?Ehk individualiseeritavus?On maapinna vähendatud kujutis.Mille abil võrreldakse vaatlusi?Asukohaga seostatud andmeid nim?Võimaldab ühelt poolt head ülevaatlikustasukoha määramine mobiilisideme võrgu kauduTähelepanekute tegemine füüsilisest maailmastTähendab arvutis olevat korrastatud andmekogumit...

võõrsõnad 2020-11-19

võõrsõnad crossword puzzle
Across
 1. pruun maiustus
 2. vanamüntraha
 3. juuste pesuvahend
 4. ruum kus saab hoida autot
 5. joppe ilma varukateta
Down
 1. tehnoloogia mis saab näidata pilte seina peal
 2. öörided
 3. inimene kes uurib loomi
 4. värv punase ja kollase vahel
 5. iga päevased tegevused

10 Clues: ööridedvanamüntrahapruun maiustusjuuste pesuvahendjoppe ilma varukatetaiga päevased tegevusedinimene kes uurib loomiruum kus saab hoida autotvärv punase ja kollase vaheltehnoloogia mis saab näidata pilte seina peal

tehnoloogia ristsõna 2021-01-19

tehnoloogia ristsõna crossword puzzle
Across
 1. metalli kuumutamine
 2. välise keermega kinnitusvahend
 3. läbipaistev anorgaaniline materjal
 4. kasutatakse aukude puurimiseks ning mutrite kinnitamiseks
 5. keermestatud avaga keermesliite kinnitusdetail
 6. poldi või mutri kinnitusvahend
Down
 1. kasutatakse puidu lihvimiseks
 2. keemiline element
 3. puude ja põõsaste tüve ja okste kõva kude
 4. lööktööriist
 5. seade mis töötleb andmeid
 6. millega puuritakse nt auke seina

12 Clues: lööktööriistkeemiline elementmetalli kuumutamineseade mis töötleb andmeidkasutatakse puidu lihvimiseksvälise keermega kinnitusvahendpoldi või mutri kinnitusvahendmillega puuritakse nt auke seinaläbipaistev anorgaaniline materjalpuude ja põõsaste tüve ja okste kõva kudekeermestatud avaga keermesliite kinnitusdetail...

Trükiettevalmistus 2018-09-12

Trükiettevalmistus crossword puzzle
Across
 1. painduvast materjalist trükiplaadiga trükimeetod
 2. eriliste funktsioonidega digiprinter
 3. masina mõõtude järgi kujutise paigutamine trükiplaadile
 4. sügavtrükk ehk ...
 5. "kuiv" printimine
 6. vanim trükimeetod
 7. trükitavate eksemplaride arv
Down
 1. üks digitrüki masin
 2. ...plaat, üks fleksotrükivorm
 3. "pime" ala paberil, kuhu trükimasin trükkida ei saa
 4. trükiplaat, millel valgustatakse osa, mida trükitakse
 5. tasapinnaline trükk ehk...
 6. kindla aja tagant ilmuv trükis
 7. mees, kes leiutas trükimasina
 8. tehnoloogia, millega info kantakse otse trükimaterjalile

15 Clues: "kuiv" printiminevanim trükimeetodsügavtrükk ehk ...üks digitrüki masintasapinnaline trükk ehk...trükitavate eksemplaride arv...plaat, üks fleksotrükivormmees, kes leiutas trükimasinakindla aja tagant ilmuv trükiseriliste funktsioonidega digiprinterpainduvast materjalist trükiplaadiga trükimeetod"pime" ala paberil, kuhu trükimasin trükkida ei saa...

bioloogia kokkuvõte 2020-05-20

bioloogia kokkuvõte crossword puzzle
Across
 1. Mis teadus uurib seda mida meie silm ei näe?
 2. ... ehk eksperiment
 3. Kes töötavad laborites ja analüüsivad toite?
 4. Kalad kes elavad ainult merevees
 5. Mis on uurimisprotsess/teadmiste kogum?
 6. Kes aretavad uusi taimesorte?
 7. ... ehk toodete valmistamise viis.
 8. ... koosnevad ühest rakust
Down
 1. Mis teadus tegeleb elusloodusega?
 2. Teadusharu milles on bioloogiateadus ja arstiteadus koos.
 3. Organism muutub keerukamaks
 4. Pealuu
 5. Naha vahetamine
 6. ... ehk elusolend
 7. Loomad kes ainult roomavad

15 Clues: PealuuNaha vahetamine... ehk elusolend... ehk eksperimentLoomad kes ainult roomavad... koosnevad ühest rakustOrganism muutub keerukamaksKes aretavad uusi taimesorte?Kalad kes elavad ainult mereveesMis teadus tegeleb elusloodusega?... ehk toodete valmistamise viis.Mis on uurimisprotsess/teadmiste kogum?Mis teadus uurib seda mida meie silm ei näe?...

Õpetajad 2020-01-28

Õpetajad crossword puzzle
Across
 1. on ka kehalise kasvatuse õpetaja
 2. on 4b klassijuhataja
 3. kaljur on riia 25 maja õppealajuhataja
 4. on eestikeele õpetaja
 5. on muusika õpetaja
 6. on tehnoloogia õpetaja
Down
 1. on kehalise õpetaja
 2. on Mart Riniku kooli direktor
 3. on kooli remondimees
 4. on kunsti õpetaja
 5. on matemaatika õpetaja

11 Clues: on kunsti õpetajaon muusika õpetajaon kehalise õpetajaon 4b klassijuhatajaon kooli remondimeeson eestikeele õpetajaon matemaatika õpetajaon tehnoloogia õpetajaon Mart Riniku kooli direktoron ka kehalise kasvatuse õpetajakaljur on riia 25 maja õppealajuhataja

bioloogia kokkuvõte 2020-05-20

bioloogia kokkuvõte crossword puzzle
Across
 1. Mis teadus uurib seda mida meie silm ei näe?
 2. ... ehk eksperiment
 3. Kes töötavad laborites ja analüüsivad toite?
 4. Kalad kes elavad ainult merevees
 5. Mis on uurimisprotsess/teadmiste kogum?
 6. Kes aretavad uusi taimesorte?
 7. ... ehk toodete valmistamise viis.
 8. ... koosnevad ühest rakust
Down
 1. Mis teadus tegeleb elusloodusega?
 2. Teadusharu milles on bioloogiateadus ja arstiteadus koos.
 3. Organism muutub keerukamaks
 4. Pealuu
 5. Naha vahetamine
 6. ... ehk elusolend
 7. Loomad kes ainult roomavad

15 Clues: PealuuNaha vahetamine... ehk elusolend... ehk eksperimentLoomad kes ainult roomavad... koosnevad ühest rakustOrganism muutub keerukamaksKes aretavad uusi taimesorte?Kalad kes elavad ainult mereveesMis teadus tegeleb elusloodusega?... ehk toodete valmistamise viis.Mis on uurimisprotsess/teadmiste kogum?Mis teadus uurib seda mida meie silm ei näe?...

tehnoloogia 8.a karl 2021-01-14

tehnoloogia 8.a karl crossword puzzle
Across
 1. sellega saetakse detaile
 2. tööriist, millega keeratakse kruvi
 3. asja tootmise viis
 4. mitmest tükist koosnev materjal
 5. ustega asjade hoidmise koht
Down
 1. mingi füüsilise objekti kujutis paberil
 2. see, mis on vajalik millegi valmistamiseks
 3. keeratakse kruvikeerajaga
 4. mingit ala ümbritsev tara
 5. lahtine platvorm ehitise (maja) juures

10 Clues: asja tootmise viissellega saetakse detailekeeratakse kruvikeerajagamingit ala ümbritsev taraustega asjade hoidmise kohtmitmest tükist koosnev materjaltööriist, millega keeratakse kruvilahtine platvorm ehitise (maja) juuresmingi füüsilise objekti kujutis paberilsee, mis on vajalik millegi valmistamiseks

bioloogia kokkuvõte 2020-05-20

bioloogia kokkuvõte crossword puzzle
Across
 1. Mis teadus uurib seda mida meie silm ei näe?
 2. ... ehk eksperiment
 3. Kes töötavad laborites ja analüüsivad toite?
 4. Kalad kes elavad ainult merevees
 5. Mis on uurimisprotsess/teadmiste kogum?
 6. Kes aretavad uusi taimesorte?
 7. ... ehk toodete valmistamise viis.
 8. ... koosnevad ühest rakust
Down
 1. Mis teadus tegeleb elusloodusega?
 2. Teadusharu milles on bioloogiateadus ja arstiteadus koos.
 3. Organism muutub keerukamaks
 4. Pealuu
 5. Naha vahetamine
 6. ... ehk elusolend
 7. Loomad kes ainult roomavad

15 Clues: PealuuNaha vahetamine... ehk elusolend... ehk eksperimentLoomad kes ainult roomavad... koosnevad ühest rakustOrganism muutub keerukamaksKes aretavad uusi taimesorte?Kalad kes elavad ainult mereveesMis teadus tegeleb elusloodusega?... ehk toodete valmistamise viis.Mis on uurimisprotsess/teadmiste kogum?Mis teadus uurib seda mida meie silm ei näe?...

Puhja Kooli õpetajad 2019-04-17

Puhja Kooli õpetajad crossword puzzle
Across
 1. eesti keele, kirjanduse õpetaja ja 8.klassi klassjuhataja
 2. eesti keele abi õpetaja
 3. sotsiaalpedagoog
 4. 3.klassi õpetaja
 5. tüdrukute kehalise kasvatuse õpetaja
 6. ajalugu, klassijuhataja 9.klassile
 7. inglise keele õpetaja
 8. inimeseõpetuse,ettevõtlikuse ja 7.klassi klassijuhataja.
Down
 1. inglise keele õpetaja
 2. poiste kehalise kasvatuse õpetaja
 3. tüdrukute käsitöö õpetaja ja kunsti õpetaja
 4. poiste tehnoloogia õpetaja
 5. loodusainete õprtaja
 6. muusika,klaveri ja lastekoori õpetaja,6.klassi klassijuhataja
 7. 5.klassi õpetaja

15 Clues: sotsiaalpedagoog5.klassi õpetaja3.klassi õpetajaloodusainete õprtajainglise keele õpetajainglise keele õpetajaeesti keele abi õpetajapoiste tehnoloogia õpetajapoiste kehalise kasvatuse õpetajaajalugu, klassijuhataja 9.klassiletüdrukute kehalise kasvatuse õpetajatüdrukute käsitöö õpetaja ja kunsti õpetaja...

Tehnoloogia 2020-05-20

Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. Töörist millega mõõdetakse objekti pikkust ja laiust
 2. Asi milllest tehakse uksi
 3. Tööriist millega lüiakse naelu
 4. Läbipaistev materjal millest tehakse aknaid
Down
 1. plaan millegi valmistamiseks
 2. liivapaberiga materjali töötlemine
 3. Oranzikas materjal millest tehakse juhtmeid

7 Clues: Asi milllest tehakse uksiplaan millegi valmistamiseksTööriist millega lüiakse naeluliivapaberiga materjali töötlemineOranzikas materjal millest tehakse juhtmeidLäbipaistev materjal millest tehakse aknaidTöörist millega mõõdetakse objekti pikkust ja laiust

Ristsõna 2018-11-04

Ristsõna crossword puzzle
Across
 1. eksperiment kui aktiivne vaatlus/teaduses tähtis meetod
 2. asukohaga seorud andmed
 3. loodusnähtuste ja-protsesside uurimisega tegelev ala
 4. interaktiivsus
 5. loodusteadus,kus uuritakse vett
 6. loodusteadus,kus uuritakse vee kivimeid
 7. tegeliku nähtuse või protsessi lihtsustatud analoog
 8. telefoni asukoha määramine mobiilisedmevõrgu kaudu
 9. ümbritseva maailma lihtsustatud mudel
 10. teadmised kuidas midagi teha või valmistada
Down
 1. IKT ehk info-ja....
 2. aerofoto millest on teisendusega eemaltatud pildistamisega tekkinud perspektiiv ja teised moondused
 3. ühiskonnageograafia ehk...
 4. operatiivsus
 5. kuvaril olev arvutikaart
 6. loodusteadus,kus uuritakse õhku
 7. üks infoühiskonna toimimise aluseid
 8. geograafiline teave
 9. andmebaasid koos riist ja tarkvaraga moodustab...
 10. andmete kogumine kaugelt

20 Clues: operatiivsusinteraktiivsusIKT ehk info-ja....geograafiline teaveasukohaga seorud andmedkuvaril olev arvutikaartandmete kogumine kaugeltühiskonnageograafia ehk...loodusteadus,kus uuritakse õhkuloodusteadus,kus uuritakse vettüks infoühiskonna toimimise aluseidümbritseva maailma lihtsustatud mudelloodusteadus,kus uuritakse vee kivimeid...

11. klass Tehnoloogia 2018-03-14

11. klass Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. использовать
 2. семейный пакет
 3. смартфон
 4. камера
 5. прочный
 6. стилус
 7. пульт дистанционного управления
 8. вай фай
 9. модель
 10. пямять
 11. наушники
 12. аккумулятор
Down
 1. карта памяти
 2. сообщение
 3. услуга
 4. планшет
 5. устройство
 6. подзарядка
 7. гаджет
 8. сенсорный
 9. влагоустойчивый
 10. вспышка
 11. умный дом

23 Clues: услугакамерагаджетстилусмодельпямятьпланшетпрочныйвай файвспышкасмартфоннаушникисообщениесенсорныйумный домустройствоподзарядкааккумуляторкарта памятииспользоватьсемейный пакетвлагоустойчивыйпульт дистанционного управления

Bioloogia 2020-09-08

Bioloogia crossword puzzle
Across
 1. Entomoloogi uurimisobjektid
 2. Toodete valmistamise viis
 3. Teadlane, kes uurib baktereid mikrobioloog
Down
 1. Paberi valmistamise tooraine
 2. Yks loodusteadus
 3. Loomadega tegelev teadusharu
 4. Paismais

7 Clues: PaismaisYks loodusteadusToodete valmistamise viisEntomoloogi uurimisobjektidPaberi valmistamise tooraineLoomadega tegelev teadusharuTeadlane, kes uurib baktereid mikrobioloog

tehnoloogia ristsõna 2021-01-19

tehnoloogia ristsõna crossword puzzle
Across
 1. väike mitmeotstarbeline kokkupandav terav ese, mille käepideme sisse mahub rohkem kui üks tera
 2. tööriist mida kasutatakse löögijõu edastamiseks, mis tekib kokkupõrkel esemega
 3. tööriist kruvide sisse- ja väljakeeramiseks
 4. töörist mida kasutatakse esemete haaramiseks, hoidmiseks, painutamiseks
 5. akupatarei jõul töötav käsitööriist, mida kasutatakse aukude puurimiseks ning mutrite, poltide ja kruvide kinnitamiseks
 6. terava otsaga pulgakujuline kinnitusvahend, mis taotakse materjali sisse
Down
 1. töörist millega saab painutada ja suruda erineva suurusega materjale
 2. tööriist, mida kasutatakse mutrite või poltide kinni-ja lahtikeeramiseks
 3. kasutatakse esemete lõikamiseks
 4. painduv mõõteskaalaga tekstiilist, plastikust või metallist lint
 5. hammastega tööriist materjalide lõikamiseks
 6. eelkõige tarvitatakse asjade ühendamiseks ja paigutamiseks

12 Clues: kasutatakse esemete lõikamisekshammastega tööriist materjalide lõikamisekstööriist kruvide sisse- ja väljakeeramisekseelkõige tarvitatakse asjade ühendamiseks ja paigutamisekspainduv mõõteskaalaga tekstiilist, plastikust või metallist linttöörist millega saab painutada ja suruda erineva suurusega materjale...

trükk 2020-09-01

trükk crossword puzzle
Across
 1. digitruki tulekuga on muutunud koige rohkem
 2. voi laserit.
 3. tehnoloogia kus kujutis joonistatakse otse plaadile
 4. valmistamiseks
 5. koige vanem trukimeetod
 6. plaate kasutatakse vaikseformaadiliste
 7. toode mis ilmub ja seetottu trukitakse iga kindla perioodi tagant.
 8. eriliste funktsioonidega digiprinter kus
Down
 1. koige suurem massimeedia kanal
 2. trükiste alagrupp mille eesmark on kaitsta
 3. valdavalt pulbervarvidega elektronograafiline meetod kus pildi vahekandjana kasutatakse seleensilindreid.
 4. meetod kus varv kantakse trukitavale materjalile labi raamile pingutatud vorgu
 5. tekitamiseks kasutatakse joonistuspliiatsit,
 6. sees olevat toodet

14 Clues: voi laserit.valmistamisekssees olevat toodetkoige vanem trukimeetodkoige suurem massimeedia kanalplaate kasutatakse vaikseformaadilisteeriliste funktsioonidega digiprinter kustrükiste alagrupp mille eesmark on kaitstadigitruki tulekuga on muutunud koige rohkemtekitamiseks kasutatakse joonistuspliiatsit,...

IT ja tehnoloogia 2020-09-15

IT ja tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. Informatsiooni mõõtühik
 2. Ringijoonistaja
 3. Kanarbikukuu
 4. Seadmete see olev liigutaja
 5. Puidu viilutaja
 6. Toidu veega kuumutamine
 7. Toiduvalmistaja elektriline abivahend
 8. Sooritatud töö mitteeristav hinne
 9. Interneti kõiketeadja
 10. Haamer
 11. Piimast koore eraldaja
 12. Söeraua elektriline järeltulija
 13. Ahjumeister
 14. Metallide kuumühendamine
 15. Pannil mustaks minema
 16. Õppevorm
 17. Õhukese metalli lõikaja
 18. Tootekujundaja
 19. Augupuurija
 20. Arvuti sisendseade
 21. Puidu kinnitusvahend
 22. Arvuti pahalane
Down
 1. Tekstiilile ajutiste joonte tegemise vahend
 2. Supler
 3. Niiti ja nõela kasutav masin
 4. Augutegija
 5. Peaarvuti
 6. Robotile juhiste andmine
 7. ctrl+f
 8. Toidu valmistaja
 9. Paljude lemmiktund koolis
 10. Puidu augustaja
 11. infokandja
 12. Arvuti väljundseade
 13. Arvuti kokku jooksmine
 14. Uus ruum koolimajas
 15. Õppeasutus
 16. Juhendaja koolis
 17. Valgusdiood
 18. Neljapäev
 19. Liikuva materjali vormimine
 20. Ctrl+v
 21. Aineraamat

43 Clues: Suplerctrl+fHaamerCtrl+vÕppevormPeaarvutiNeljapäevAugutegijainfokandjaÕppeasutusAineraamatAhjumeisterValgusdioodAugupuurijaKanarbikukuuTootekujundajaRingijoonistajaPuidu viilutajaPuidu augustajaArvuti pahalaneToidu valmistajaJuhendaja koolisArvuti sisendseadeArvuti väljundseadeUus ruum koolimajasPuidu kinnitusvahendInterneti kõiketeadja...

Tööstuslik pööre 2020-03-24

Tööstuslik pööre crossword puzzle
Across
 1. Kes töötas välja uue tehnoloogia
 2. Mitu lõngarulli sai uues ketrusmasinas korraga kedrata?
 3. Mis riik sulatas 1850 kõige rohkem rauda?
 4. Millega hakati hiljem rauda sulatada
 5. 19. sajandi teisel poolel kasutusele võetud energiaallikas
 6. Mis nõudis palju kivisütt?
Down
 1. 19. sajandi teisel poolel kasutusele võetud energiaallikas
 2. Kes leituas telefoni?
 3. Kust revolutsioon algas?
 4. Mille leiutas James Watt?
 5. 20. sajandi kõige tugevam tööstusriik
 6. Millega sulatati rauda alguses?
 7. Inglismaa tähtsaim majandusharu

13 Clues: Kes leituas telefoni?Kust revolutsioon algas?Mille leiutas James Watt?Mis nõudis palju kivisütt?Millega sulatati rauda alguses?Inglismaa tähtsaim majandusharuKes töötas välja uue tehnoloogiaMillega hakati hiljem rauda sulatada20. sajandi kõige tugevam tööstusriikMis riik sulatas 1850 kõige rohkem rauda?...

Tehnoloogia 2021-01-17

Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. lõikeriist, mida kasutatakse puurimisel materjali eemaldamiseks.
 2. käsitööriist, mida kasutatakse puidupinna silumiseks.
 3. tööriist kruvide sisse- ja välja keeramiseks.
 4. on üldjuhul hammastega tööriist materjalide lõikamiseks.
Down
 1. on tööriist mida kasutatakse osade paigutamiseks, metalli muljumiseks ja asjade purustamiseks.
 2. on vahend käsitsi kirjutamiseks, joonistamiseks ja joonestamiseks.
 3. on sirglõikude joonestamise ja nende pikkuste mõõtmise töövahend.

7 Clues: tööriist kruvide sisse- ja välja keeramiseks.käsitööriist, mida kasutatakse puidupinna silumiseks.on üldjuhul hammastega tööriist materjalide lõikamiseks.lõikeriist, mida kasutatakse puurimisel materjali eemaldamiseks.on sirglõikude joonestamise ja nende pikkuste mõõtmise töövahend.on vahend käsitsi kirjutamiseks, joonistamiseks ja joonestamiseks....

Trükiettevalmistus 2021-01-19

Trükiettevalmistus crossword puzzle
Across
 1. ofsettrüki liigid on poognaofset ja ...
 2. klaasiga raam ja vaakumpadi, millele asetatakse montaažiliistuga ühendatud montaaž ja plaat
 3. värvinuga
 4. sügavtrüki alaliik, millega saab trükkida igasuguse kujuga ruumilistele esemetele
 5. tehniliselt "pime" ala paberil
 6. ofsettrüki eriliik millega saab pooltoone trükkida ilma rastrita
 7. digitrüki kõige suurem tehnoloogia liik
Down
 1. tasapinnaline trükk
 2. eriliste funktsioonidega digiprinter, mis kasutab kujutise tekitamiseks joonistuspliiatsit, lõiketera või laserit
 3. kunstiline puulõige ehk...
 4. reklaamilisa
 5. kõige vanem trükimeetod
 6. mis vahetas 1970ndatel kõrgtrükimasinad välja?
 7. kivitrükk

14 Clues: värvinugakivitrükkreklaamilisatasapinnaline trükkkõige vanem trükimeetodkunstiline puulõige ehk...tehniliselt "pime" ala paberilofsettrüki liigid on poognaofset ja ...digitrüki kõige suurem tehnoloogia liikmis vahetas 1970ndatel kõrgtrükimasinad välja?ofsettrüki eriliik millega saab pooltoone trükkida ilma rastrita...

Karl Adriani laser 2021-01-28

Karl Adriani laser crossword puzzle
Across
 1. Kast kus saab asju lõigata.
 2. nimetatakse millegi tootmiseks vajaminevaid oskusi.
 3. Tavaline materjalide lõikamiseks mõeldud asi.
 4. Mis värvi on laser.
Down
 1. Asi millega saab arvutis liiguta.
 2. Interneti ajaleht.
 3. Saad selle peal kirjutata.
 4. Asi millega saad karpi välja lõigata.
 5. Suur või väike seest tühi sisse saab panna asju.
 6. Asi kust saab näiteks uudiseid vaatata.

10 Clues: Interneti ajaleht.Mis värvi on laser.Saad selle peal kirjutata.Kast kus saab asju lõigata.Asi millega saab arvutis liiguta.Asi millega saad karpi välja lõigata.Asi kust saab näiteks uudiseid vaatata.Tavaline materjalide lõikamiseks mõeldud asi.Suur või väike seest tühi sisse saab panna asju.nimetatakse millegi tootmiseks vajaminevaid oskusi.

Lk 80-98 2014-04-17

Lk 80-98 crossword puzzle
Across
 1. kalliskivide kaaluühik
 2. Maavarade kaevandamine ja esmane töötlemine
 3. Metallide ja metallisulamite varustamine
 4. keemiatoodete valmistamise ja töötlemisega majandav tööstus
 5. Kust sai alguse must metallurgia?
 6. masinaid valmistav tööstusharu
 7. ettevõtete koostöö
 8. masinatööstus haru, mis toodab sõidukeid
 9. koht kus asub väga palju teadusmahukat toodet
Down
 1. Metalliliste, harvemini mittemetalliliste lisandite manustamine metallile või sulamile
 2. Millises maailmajaos asub kõige rohkem liitiumi?
 3. uute ideede ja teadmiste kasutamine uuendusliku tehnoloogia rakendamiseks
 4. Metallurgia peamine tooraine
 5. kaupade müük välisturul ajutiselt alandatud hindadega
 6. tootmise organiseerimise süsteem mis on nimetatud H.Fordi järgi

15 Clues: ettevõtete koostöökalliskivide kaaluühikMetallurgia peamine toorainemasinaid valmistav tööstusharuKust sai alguse must metallurgia?Metallide ja metallisulamite varustaminemasinatööstus haru, mis toodab sõidukeidMaavarade kaevandamine ja esmane töötleminekoht kus asub väga palju teadusmahukat toodetMillises maailmajaos asub kõige rohkem liitiumi?...

Tristan 2021-01-28

Tristan crossword puzzle
Across
 1. Mis äppis me karpi kujundasime?
 2. Millega sa lõikad karpi?
 3. Millest sa lõikad oma karbi välja?
 4. Mida me välja lõikame?
 5. Mis tunnis me praegu oleme?
 6. Mis värvi on meie laser lõikur?
Down
 1. Millest tekkib laser kiir?
 2. Millest sa asju kuuled?
 3. Millega sa trükkid?
 4. Milles me seda tööd teed?

10 Clues: Millega sa trükkid?Mida me välja lõikame?Millest sa asju kuuled?Millega sa lõikad karpi?Milles me seda tööd teed?Millest tekkib laser kiir?Mis tunnis me praegu oleme?Mis äppis me karpi kujundasime?Mis värvi on meie laser lõikur?Millest sa lõikad oma karbi välja?

Tehnoloogia õpetus 2021-01-19

Tehnoloogia õpetus crossword puzzle
Across
 1. asi millega keeratakse kruvisid
 2. sellega hööveltatakse
 3. tööriist millega lõigetakse puitu
 4. saag millega lõigatakse vineeri
 5. sellega lüüakse naelu
 6. tööriist millega puuritakse auke
Down
 1. asi millega lihvitakse
 2. elektrooniline tööriist millega kõrvetatakse kujundeid puidu sisse
 3. sellega lõigatakse puid maha
 4. kinnitus vahend mida lüüakse haamriga
 5. kinnitus vahend mida kriuvitakase
 6. sellega mõõdetakse asja pikust

12 Clues: sellega hööveltataksesellega lüüakse naeluasi millega lihvitaksesellega lõigatakse puid mahasellega mõõdetakse asja pikustasi millega keeratakse kruvisidsaag millega lõigatakse vineeritööriist millega puuritakse aukekinnitus vahend mida kriuvitakasetööriist millega lõigetakse puitukinnitus vahend mida lüüakse haamriga...

Geograafia 10 klass 2019-10-01

Geograafia 10 klass crossword puzzle
Across
 1. geoinfosüsteem
 2. üleilmastumine
 3. rahvamajanduse kogutulu
 4. riik või territoorium, mis poliitiliselt või majanduslikult sõltub mõnest teisest riigist
 5. finantsturu osa, kus kaubeldakse pikaajaliste väärtpaberitega
 6. Maailma Kaubandusorganisatsioon
 7. andmete kogumine seadmetega, mis pole uuritava objektiga füüsiliselt kontaktis
 8. ülemaailme asukohamääramise süsteem
 9. kagu-aasia maade assosatsioon
Down
 1. taristu
 2. ränne
 3. originaali lihtsustatud, valitud eesmärgi seisukohast olulisi aspekte peegeldav teisend
 4. kauba sisse või väljaveoks kehtestatud kindel koguseline või väärtuseline piirang
 5. kogum seadmeid , võtteid, oskusi ja teadmisi, mille abil saadakse loodusvaradest tooraineid ning töödeldakse neid tootmisvahendeiks ja tarbekaupadeks
 6. raha ja muude varade liikumine firmas kindla aja, näiteks aasta, jooksul

15 Clues: rännetaristugeoinfosüsteemüleilmastuminerahvamajanduse kogutulukagu-aasia maade assosatsioonMaailma Kaubandusorganisatsioonülemaailme asukohamääramise süsteemfinantsturu osa, kus kaubeldakse pikaajaliste väärtpaberitegaraha ja muude varade liikumine firmas kindla aja, näiteks aasta, jooksul...

Liisa Kriis - Ristsõna trükiettevalmistusest 2021-01-20

Liisa Kriis - Ristsõna trükiettevalmistusest crossword puzzle
Across
 1. - Vanim trükimeetod.
 2. - POD
 3. - Eriliste funktsioonidega digiprinter.
 4. - Trükimeetod, milles paber painutatakse ümber trükisilindri lahtiste lehtedena.
 5. - Niinimetatud "pime ala" trükitaval paberil.
 6. - Selles trükitehnoloogias ei kasutata trükiplaati.
 7. - Seda tüüpi trükiste osakaal on pidevas tõusutrendis.
 8. - Siiditrükk
Down
 1. - Parima värvikattuvusega trükimeetod.
 2. - Kujutise paigutuse tegemine trükiplaadile vastavalt trükimasina tehnilistele parameetritele ja järeltöötluse vajadusele.
 3. - Trükitoode, mida trükitakse harva ja juhuslikul ajal.
 4. - Digitrüki kõige suurem tehnoloogia liik, tuntud ka kui kserograafia.
 5. - Üks tuntumaid poognamontaaži tarkvaraprogramme.
 6. - Seda meetodit kasutatakse veemolekulide kleepuvuse tagamiseks ofset trükitehnoloogias.
 7. - Reklaamilisa

15 Clues: - POD- Siiditrükk- Reklaamilisa- Vanim trükimeetod.- Parima värvikattuvusega trükimeetod.- Eriliste funktsioonidega digiprinter.- Niinimetatud "pime ala" trükitaval paberil.- Üks tuntumaid poognamontaaži tarkvaraprogramme.- Selles trükitehnoloogias ei kasutata trükiplaati.- Seda tüüpi trükiste osakaal on pidevas tõusutrendis....

Multimeedium 2020-03-18

Multimeedium crossword puzzle
Across
 1. tehiskujutis, millegi visuaalne taasesitus
 2. inglisekeeles meme
 3. illusioon liikumisest
Down
 1. teksti, heli, piltide, animatsiooni, video ja interaktiivsuse kombinatsioon.
 2. trükikunst
 3. kuuldav heli
 4. tehnoloogia liikumist edasiandvate piltide jada elektrooniliseks salvestamiseks, töötlemiseks ja edastamiseks
 5. igasugune kirjalik informatsioon

8 Clues: trükikunstkuuldav heliinglisekeeles memeillusioon liikumisestigasugune kirjalik informatsioontehiskujutis, millegi visuaalne taasesitusteksti, heli, piltide, animatsiooni, video ja interaktiivsuse kombinatsioon.tehnoloogia liikumist edasiandvate piltide jada elektrooniliseks salvestamiseks, töötlemiseks ja edastamiseks

Tehnoloogia 2021-02-04

Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. Ümmarguste asjade tegemise töövahend
 2. Jäik mõõtmisvahend
 3. Mõõblitükkide ühendamise vahend
Down
 1. Haaradega mõõtmisvahend
 2. Asjade siletamiseks
 3. Tööriist
 4. Kriipsudega mõõduvahend

7 Clues: TööriistJäik mõõtmisvahendAsjade siletamiseksHaaradega mõõtmisvahendKriipsudega mõõduvahendMõõblitükkide ühendamise vahendÜmmarguste asjade tegemise töövahend

Kommunikatsioon 2014-01-22

Kommunikatsioon crossword puzzle
Across
 1. Pimedate kiri
 2. Vana-Egiptuses kirjutati selle peale
 3. Kreeklased kasutasid seda ja Päikest kodeeritud teadete edastamiseks
 4. informatsiooni edastamine ja sidepidamine pikemate vahemaade taga
 5. Tehnoloogia, mis võimaldab edastada heli või teisi signaale elektromagnetlainete moduleerimise kaudu
 6. Vanas-Mesopotaamias kasutusel olnud kiri
 7. on elektroonilise teabelevi üks vorme, mis võimaldab pildi, video ja heli ülekannet ja vastuvõttu
 8. Mikroblogimise veebisait
 9. Kood sõnumite edastamiseks
Down
 1. ... on informatsiooni muutmine loetamatuks ilma eriteadmiste ja -vahenditeta
 2. Kätemärkidega sõnumi edastamiskeel
 3. Esimene eestikeelne raamat, mille fragmente on säilinud
 4. Lind, keda kasutati teadete edaastamiseks
 5. Short Message Service
 6. Telefoni leiutaja (Perekonnanimi)

15 Clues: Pimedate kiriShort Message ServiceMikroblogimise veebisaitKood sõnumite edastamiseksTelefoni leiutaja (Perekonnanimi)Kätemärkidega sõnumi edastamiskeelVana-Egiptuses kirjutati selle pealeVanas-Mesopotaamias kasutusel olnud kiriLind, keda kasutati teadete edaastamiseksEsimene eestikeelne raamat, mille fragmente on säilinud...

uusmeremaa 2015-02-03

uusmeremaa crossword puzzle
Across
 1. hobuse moodi aga halli värvi
 2. ronib puude otsas
 3. kellegist palju varem elanud
 4. rohelist värvi ja seda süiakse sees on ümarad pallid ja kaunad ümmber
 5. väike aga ei ole hiir vaid
Down
 1. suur veekogu
 2. kõige suurem riik
 3. punast või rohelisd värvi ja ei lõppe kunagi
 4. tehnoloogia
 5. pikka kasvu elab soojadel maadel võid ka kägistata

10 Clues: tehnoloogiasuur veekogukõige suurem riikronib puude otsasväike aga ei ole hiir vaidhobuse moodi aga halli värvikellegist palju varem elanudpunast või rohelisd värvi ja ei lõppe kunagipikka kasvu elab soojadel maadel võid ka kägistatarohelist värvi ja seda süiakse sees on ümarad pallid ja kaunad ümmber

Ajaloo ristsõna 2020-03-26

Ajaloo ristsõna crossword puzzle
Across
 1. James watti leiutis
 2. riik, mille majanduslik ja sõjaline võimsus põhineb tööstusel
 3. Prantsuse revolutsiooni sajandaks aastapäevaks tehtud ehitis
 4. osak ehk väärtpaber
 5. tootmise rajamiseks ja käigushoidmiseks vajalik vara
Down
 1. Henry Bessermeri välja töödatud uus tehnoloogia
 2. inimese või loomadega lihasjõudu masinatega asendama
 3. aksiate ostmise ja müümise koht
 4. tootmist ja turustamist valitsev suurettevõte või ettevõtte ühendus
 5. tööstushoone

10 Clues: tööstushooneJames watti leiutisosak ehk väärtpaberaksiate ostmise ja müümise kohtHenry Bessermeri välja töödatud uus tehnoloogiainimese või loomadega lihasjõudu masinatega asendamatootmise rajamiseks ja käigushoidmiseks vajalik varaPrantsuse revolutsiooni sajandaks aastapäevaks tehtud ehitis...

Tehnoloogia 2021-02-04

Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. millega livitakse puud
 2. millega lüüakse naelu
Down
 1. millega lõigatakse puud
 2. mida lüüakse sisse haamriga
 3. millega tehakse auke
 4. millega tehakse asjade sisse auke

6 Clues: millega tehakse aukemillega lüüakse naelumillega livitakse puudmillega lõigatakse puudmida lüüakse sisse haamrigamillega tehakse asjade sisse auke

Põllumajandus 2016-12-09

Põllumajandus crossword puzzle
Across
 1. Millise teguri alla kuuluvad kapital, tehnoloogia, valitsuse poliitika ja turg?
 2. Moodne suund põllumajanduses.
 3. Ühiskond, kus enamik inimesi tegeleb põllumajanduse või kalapüügiga.
 4. Suur loomakasvatusmajand.
 5. Taimede aktiivne kasvamise ja arenemisperiood.
 6. Üks põllumajandusharu.
 7. Põllumajanduse peamine ressurss on...
 8. Mida põhjustab metsa asemele põllu rajamine.
 9. Suur taimekasvatusmajand.
 10. Majandusharu, mis toodab toiduained, loomasööta ja toorainet tööstusele.
 11. Kuhu kuulub põllumajandus?
Down
 1. Talu, kus kasvtatatakse erinevaid põllukultuure ja loomi oma tarbeks.
 2. Agrokliimavööde, kus ei ole võimalik põllumajandusega tegeleda.
 3. Kõige väiksema kasvuperioodiga kultuurtaim.
 4. KLiimavööde, kus on kevadised ja sügisesed öökülmad, talvine madal temp. ja lühendatud veg. periood.
 5. Kliimavööde, kus on lühike vegetatsiooniperiood ja kasin soojushulk.
 6. Teine põllumajandusharu.
 7. Nimeta kliimavööde, kus kasvab kautšukipuu.
 8. Taim, mis talub üleujutust.
 9. Taim, mis nõuab kõige kõrgemat aktiivsete temperatuuride summat.

20 Clues: Üks põllumajandusharu.Teine põllumajandusharu.Suur loomakasvatusmajand.Suur taimekasvatusmajand.Kuhu kuulub põllumajandus?Taim, mis talub üleujutust.Moodne suund põllumajanduses.Põllumajanduse peamine ressurss on...Kõige väiksema kasvuperioodiga kultuurtaim.Nimeta kliimavööde, kus kasvab kautšukipuu.Mida põhjustab metsa asemele põllu rajamine....

Vesite heaolu ristsõna 2017-11-14

Vesite heaolu ristsõna crossword puzzle
Across
 1. Mis on hein, silo, põhk?
 2. Söötade säilitamiseks on loodud tingimused, mis ei vähenda?
 3. Mis lautades kasutakse enamasti miksersööda tehnoloogiat?
 4. Mis sisaldab silo, heina, teravilja ja mineraalsööta on?
 5. kuiv taimne loomasööt on?
 6. Kõige tähtsam on söök ja?
Down
 1. Mis on enamlevinud tehnoloogia laudas?
 2. Mis on veise füsioloogiline vajadus?
 3. Loomadele söödetavad söödad on reeglina?
 4. Pastöriseeritud piim on?

10 Clues: Mis on hein, silo, põhk?Pastöriseeritud piim on?kuiv taimne loomasööt on?Kõige tähtsam on söök ja?Mis on veise füsioloogiline vajadus?Mis on enamlevinud tehnoloogia laudas?Loomadele söödetavad söödad on reeglina?Mis sisaldab silo, heina, teravilja ja mineraalsööta on?Mis lautades kasutakse enamasti miksersööda tehnoloogiat?...

Energiamajandus Raido Mägi 2021-02-07

Energiamajandus Raido Mägi crossword puzzle
Across
 1. Mis maavarast toodetakse tuumaenergiat?
 2. Kes tarbib kõige rohkem naftat päevas?
 3. Mis lendas õhku Fukushimas?
 4. Millest tehakse bensiini?
 5. Mis tahket kütust toodab Eesti kõige rohkem?
 6. Mis tahke kütus on "arengumaade võimalus"?
Down
 1. Mis gaas on uue tehnoloogia läbimurre ja seda leidub ka Eestis?
 2. Milline nafta on Kanadas?
 3. Mis ühikutes müüakse naftat?
 4. Mis on kõige "puhtam" fossiilne kütus?

10 Clues: Milline nafta on Kanadas?Millest tehakse bensiini?Mis lendas õhku Fukushimas?Mis ühikutes müüakse naftat?Kes tarbib kõige rohkem naftat päevas?Mis on kõige "puhtam" fossiilne kütus?Mis maavarast toodetakse tuumaenergiat?Mis tahke kütus on "arengumaade võimalus"?Mis tahket kütust toodab Eesti kõige rohkem?...

Laser Aliise 2021-01-28

Laser Aliise crossword puzzle
Across
 1. Asi mida me teeme ja kus hoitakse asju?
 2. Millega lõigatakse asju välja?
 3. Programm mida me kasutasime et karp kujundada?
 4. Mis tund see see on?
 5. Mida me vaatame enne asjade tegemist?
 6. Milles me tööd teeme?
Down
 1. Mis see on?
 2. Materjal millest lõikame karbivälja?
 3. Kuidas nimetatakse seda punast kiirt?

9 Clues: Mis see on?Mis tund see see on?Milles me tööd teeme?Millega lõigatakse asju välja?Materjal millest lõikame karbivälja?Kuidas nimetatakse seda punast kiirt?Mida me vaatame enne asjade tegemist?Asi mida me teeme ja kus hoitakse asju?Programm mida me kasutasime et karp kujundada?

Laser Aliise 2021-01-28

Laser Aliise crossword puzzle
Across
 1. Mis tund see see on?
 2. Milles me tööd teeme?
 3. Millega lõigatakse asju välja?
 4. Mis see on?
Down
 1. Kuidas nimetatakse seda punast kiirt?
 2. Materjal millest lõikame karbivälja?
 3. Mida me vaatame enne asjade tegemist?
 4. Programm mida me kasutasime et karp kujundada?
 5. Asi mida me teeme ja kus hoitakse asju?

9 Clues: Mis see on?Mis tund see see on?Milles me tööd teeme?Millega lõigatakse asju välja?Materjal millest lõikame karbivälja?Kuidas nimetatakse seda punast kiirt?Mida me vaatame enne asjade tegemist?Asi mida me teeme ja kus hoitakse asju?Programm mida me kasutasime et karp kujundada?

Puidu tehnoloogia 2020-01-13

Puidu tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. puidutöötlemise jäätmed segatakse laastude ja saepuruga
 2. treispooni kangas, mis laotakse üksteise peale ja liimitakse kokku
 3. saadakse puutüve tükeldamisel
 4. koht, kus lõigatakse palke
 5. materjal, mida saadakse looduses kasvavatest puudest
Down
 1. esemete valmistamiseks kasutatav puit
 2. puidu koguse mõõtühik
 3. õhukesed puulehed, pkasusega 0,5-3mm
 4. kütusena kasutatav puit
 5. puidule lisatakse taimseid kiude

10 Clues: puidu koguse mõõtühikkütusena kasutatav puitkoht, kus lõigatakse palkesaadakse puutüve tükeldamiselpuidule lisatakse taimseid kiudeõhukesed puulehed, pkasusega 0,5-3mmesemete valmistamiseks kasutatav puitmaterjal, mida saadakse looduses kasvavatest puudestpuidutöötlemise jäätmed segatakse laastude ja saepuruga...

tööstuslik pööre 2020-04-27

tööstuslik pööre crossword puzzle
Across
 1. Kuidas nimetati neid kes ründasid vabrikuid?
 2. Henry Bessemeri välja töötatud uus tehnoloogia.
 3. Kõige tähtsam majandusharu 18. sajandi keskel oli...töötlemine.
 4. 20. sajandi alguseks kõige tugevam tööstusriik.
 5. Üleminek käsitöölt mehhaniseeritud tootmisele.
 6. Saksamaa tootmisettevõte.
 7. Mis mõjutas töölise töötamist ja ohustas seda, et neid võidi koondada?
 8. Esimene maailmanäitus 1851. aastal toimus kus?
 9. Mille leiutas Alfred Nobel?
 10. 1811-1816 rünnakute etteotsa asus mees, kes kutsus ennast...
 11. tööseisak.
Down
 1. 1876-1880. aastal tuli see töölise kaitseseadus.
 2. Kapitalistlikku majanduskorraldust toetasid 19. sajandil Euroopas kõige enam kes?
 3. tootmist ja turustamist valitsev suurettevõte.
 4. Kust algas tööstusliku pöörde revolutsioon?
 5. kus kasutati kõige rohkem lapstööjõudu?

16 Clues: tööseisak.Saksamaa tootmisettevõte.Mille leiutas Alfred Nobel?kus kasutati kõige rohkem lapstööjõudu?Kust algas tööstusliku pöörde revolutsioon?Kuidas nimetati neid kes ründasid vabrikuid?tootmist ja turustamist valitsev suurettevõte.Üleminek käsitöölt mehhaniseeritud tootmisele.Esimene maailmanäitus 1851. aastal toimus kus?...

Muldimeediumi ristsõna 2020-03-20

Muldimeediumi ristsõna crossword puzzle
Across
 1. Tähemärk ehk
 2. Mis on kolme põhivärvi lühend
 3. pisikesed detailid (sabakesed) tähtede joonte otstes
 4. 2019 aasta värv
 5. autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum
 6. infokogum, mis inimkultuuri keskkonnas valdavalt imiteerimise teel levib, paljuneb ja muteerub
Down
 1. Teleri ja arvuti ekraanidel kasutakse...Mis mudelit?
 2. trükikunst ehk
 3. tehiskujutis, millegi visuaalne, harilikult kahemõõtmeline taasesitus
 4. kuuldav heli
 5. tehnoloogia liikumist edasiandvate piltide jada elektrooniliseks salvestamiseks, töötlemiseks ja edastamiseks

11 Clues: Tähemärk ehkkuuldav helitrükikunst ehk2019 aasta värvMis on kolme põhivärvi lühendTeleri ja arvuti ekraanidel kasutakse...Mis mudelit?pisikesed detailid (sabakesed) tähtede joonte otstesautorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogumtehiskujutis, millegi visuaalne, harilikult kahemõõtmeline taasesitus...

Operatsioonisüsteemid 2020-10-21

Operatsioonisüsteemid crossword puzzle
Across
 1. sellest tuleneb nt Linux
 2. see on ubuntu ja debiani vaikimisi ekraanihaldur
 3. aken
 4. see oli ubuntu vaikimisi töölauakeskond
 5. üks paljudest töölauakeskkondadest, enamjaolt kasutati seda Mandriva ja Mageia peal.
 6. ehk ketta operatsiooni süsteem
 7. Apple poolt loodud süsteem nende arvutitele
Down
 1. ehk uus tehnoloogia
 2. aknahaldur linuxile
 3. unixi-tüüpi operatsioonisüsteem mille andis välja Apple 2000. aastal.
 4. sideprotokoll, mis määrab kuvaserveri ja selle klientide vahelise suhtluse
 5. sellel põhinevad paljud müüdid, enamik neist räägivad, et seda tuleb kustutada
 6. see on praegune ubuntu ja debiani töölauakeskkond

13 Clues: akenehk uus tehnoloogiaaknahaldur linuxilesellest tuleneb nt Linuxehk ketta operatsiooni süsteemsee oli ubuntu vaikimisi töölauakeskondApple poolt loodud süsteem nende arvutitelesee on ubuntu ja debiani vaikimisi ekraanihaldursee on praegune ubuntu ja debiani töölauakeskkondunixi-tüüpi operatsioonisüsteem mille andis välja Apple 2000. aastal....

Kooli tunnid , tööd ja trennid 2020-05-11

Kooli tunnid , tööd ja trennid crossword puzzle
Across
 1. Töö erinevate asjade peale
 2. Tund kus õpetaja räägib kivast
 3. Tund kus saad uusi sõna liike ja sõnu teada
 4. Tund kus saad arvuti kohta ja veebilehte kohta teada
Down
 1. Tund kus saad joosta ja mängida
 2. Töö mis näitab kas saa kuulasid tunnis
 3. Tund kus saad inimese keha kohta teada
 4. Tund kus saad U.S.A keelt teada
 5. Tund kus saad teada kuidas puuga teha asju
 6. Tund kus hakkad numbreid teadma ja arvutama
 7. Tund kus saad ajaloost teada
 8. Tund kus saad Eesti kohta teada

12 Clues: Töö erinevate asjade pealeTund kus saad ajaloost teadaTund kus õpetaja räägib kivastTund kus saad joosta ja mängidaTund kus saad U.S.A keelt teadaTund kus saad Eesti kohta teadaTöö mis näitab kas saa kuulasid tunnisTund kus saad inimese keha kohta teadaTund kus saad teada kuidas puuga teha asjuTund kus hakkad numbreid teadma ja arvutama...

Suurtootmine ja kapitalism. Ristsõna koostamine 2020-04-05

Suurtootmine ja kapitalism. Ristsõna koostamine crossword puzzle
Across
 1. Kuidas nimetati ettevõtjate eraomandil, tööstuslikul tootmisel palgatööjõul
 2. Mis vähenes sõdade, ikalduste või muude tagasilöökide tõttu.
 3. Mitu töölist töötas esimestes vabrikutes.
 4. Kes töötas välja uue tehnoloogia 19 sajandil.
 5. Mitu meest palgas kübaratööstur.
Down
 1. Mida moodustati suurte tehaste rajamiseks.
 2. Aktsiate ostmise ja müümise koht.
 3. Kui suur oli Londonis spetsiaalne kristallpalee.
 4. Tootmist ja turustamist valitsev suurettevõte või ettevõtete ühendus

9 Clues: Mitu meest palgas kübaratööstur.Aktsiate ostmise ja müümise koht.Mitu töölist töötas esimestes vabrikutes.Mida moodustati suurte tehaste rajamiseks.Kes töötas välja uue tehnoloogia 19 sajandil.Kui suur oli Londonis spetsiaalne kristallpalee.Mis vähenes sõdade, ikalduste või muude tagasilöökide tõttu....

Kooli tunnid , tööd ja trennid 2020-05-11

Kooli tunnid , tööd ja trennid crossword puzzle
Across
 1. Tund, kus saad U.S.A keelt teada.
 2. Tund, kus saad Eesti kohta teada.
 3. Tund, kus hakkad numbreid teadma ja arvutama.
 4. Tund, kus saad joosta ja mängida.
 5. Tund, kus saad uusi sõna liike ja sõnu teada.
 6. Trenn, kus lööd palli jalaga väravasse.
 7. Tund, kus saad teada muusikast ja pillitest.
 8. Töö mis näitab kas saa kuulasid tunnis.
Down
 1. Trenn, kus pead palli korvi saama.
 2. Tund ,kus saad inimese keha kohta teada.
 3. Trenn, kus õpid ujuma.
 4. Maja, kus õpid.
 5. Tund, kus õpetaja räägib kivast.
 6. Tund, kus saad teada kuidas puuga teha asju.
 7. Tund, kus saad ajaloost teada.
 8. Tund, kus õpid arvuti kohta ja veebilehte kohta.
 9. Töö erinevate asjade peale.
 10. Trenn, kus õppid lööma.

18 Clues: Maja, kus õpid.Trenn, kus õpid ujuma.Trenn, kus õppid lööma.Töö erinevate asjade peale.Tund, kus saad ajaloost teada.Tund, kus õpetaja räägib kivast.Tund, kus saad U.S.A keelt teada.Tund, kus saad Eesti kohta teada.Tund, kus saad joosta ja mängida.Trenn, kus pead palli korvi saama.Trenn, kus lööd palli jalaga väravasse....

Põllumajandus 2016-12-09

Põllumajandus crossword puzzle
Across
 1. Kliimavööde, kus on kevadised ja sügisesed öökülmad, talvine madal temp. ja lühendatud veg. periood.
 2. Millise teguri alla kuuluvad kapital, tehnoloogia, valitsuse poliitika ja turg?
 3. Talu, kus kasvtatatakse erinevaid põllukultuure ja loomi oma tarbeks.
 4. Taim, mis nõuab kõige kõrgemat aktiivsete temperatuuride summat.
 5. Taim, mis talub üleujutust.
 6. Üks põllumajandusharu.
 7. Taimede aktiivne kasvamise ja arenemisperiood.
 8. Mida põhjustab metsa asemele põllu rajamine.
 9. Kõige väiksema kasvuperioodiga kultuurtaim.
 10. Suur loomakasvatusmajand.
 11. Suur taimekasvatusmajand.
Down
 1. Kuhu kuulub põllumajandus?
 2. Ühiskond, kus enamik inimesi tegeleb põllumajanduse või kalapüügiga.
 3. Nimeta kliimavööde, kus kasvab kautšukipuu.
 4. Teine põllumajandusharu.
 5. Agrokliimavööde, kus ei ole võimalik põllumajandusega tegeleda.
 6. Majandusharu, mis toodab toiduained, loomasööta ja toorainet tööstusele.
 7. Põllumajanduse peamine ressurss on...
 8. Kliimavööde, kus on lühike vegetatsiooniperiood ja kasin soojushulk.
 9. Moodne suund põllumajanduses.

20 Clues: Üks põllumajandusharu.Teine põllumajandusharu.Suur loomakasvatusmajand.Suur taimekasvatusmajand.Kuhu kuulub põllumajandus?Taim, mis talub üleujutust.Moodne suund põllumajanduses.Põllumajanduse peamine ressurss on...Nimeta kliimavööde, kus kasvab kautšukipuu.Kõige väiksema kasvuperioodiga kultuurtaim.Mida põhjustab metsa asemele põllu rajamine....

Tehnoloogia 2020-05-21

Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. mitmekülgsete kasutusvõimalustega taastuv tooraine.
 2. töövahend, mis abistab kruvide sisse keeramisel.
 3. vahend mida kasutatakse pindade lihvimiseks.
Down
 1. Kasutatakse näiteks laki peale määrimiseks.
 2. puidust valmistatud nelja jalaga mööbliese.
 3. tööriist mida kasutatakse naelte sisse löömiseks.

6 Clues: Kasutatakse näiteks laki peale määrimiseks.puidust valmistatud nelja jalaga mööbliese.vahend mida kasutatakse pindade lihvimiseks.töövahend, mis abistab kruvide sisse keeramisel.tööriist mida kasutatakse naelte sisse löömiseks.mitmekülgsete kasutusvõimalustega taastuv tooraine.

Tehnoloogia 2021-01-17

Tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. lõikeriist, mida kasutatakse puurimisel materjali eemaldamiseks.
 2. on tööriist mida kasutatakse osade paigutamiseks, metalli muljumiseks ja asjade purustamiseks.
 3. on üldjuhul hammastega tööriist materjalide lõikamiseks.
 4. on sirglõikude joonestamise ja nende pikkuste mõõtmise töövahend.
Down
 1. tööriist kruvide sisse- ja välja keeramiseks.
 2. on vahend käsitsi kirjutamiseks, joonistamiseks ja joonestamiseks.

6 Clues: tööriist kruvide sisse- ja välja keeramiseks.on üldjuhul hammastega tööriist materjalide lõikamiseks.lõikeriist, mida kasutatakse puurimisel materjali eemaldamiseks.on sirglõikude joonestamise ja nende pikkuste mõõtmise töövahend.on vahend käsitsi kirjutamiseks, joonistamiseks ja joonestamiseks....

Puidu tehnoloogia 2020-01-13

Puidu tehnoloogia crossword puzzle
Across
 1. puidutöötlemise jäätmed segatakse laastude ja saepuruga
 2. treispooni kangas, mis laotakse üksteise peale ja liimitakse kokku
 3. saadakse puutüve tükeldamisel
 4. koht, kus lõigatakse palke
 5. materjal, mida saadakse looduses kasvavatest puudest
Down
 1. esemete valmistamiseks kasutatav puit
 2. puidu koguse mõõtühik
 3. õhukesed puulehed, pkasusega 0,5-3mm
 4. kütusena kasutatav puit
 5. puidule lisatakse taimseid kiude

10 Clues: puidu koguse mõõtühikkütusena kasutatav puitkoht, kus lõigatakse palkesaadakse puutüve tükeldamiselpuidule lisatakse taimseid kiudeõhukesed puulehed, pkasusega 0,5-3mmesemete valmistamiseks kasutatav puitmaterjal, mida saadakse looduses kasvavatest puudestpuidutöötlemise jäätmed segatakse laastude ja saepuruga...

Mattias_Paiv_Jürise_6.c_Ristsõna 2021-01-14

Mattias_Paiv_Jürise_6.c_Ristsõna crossword puzzle
Across
 1. Tööriist mida kasutatakse metalli lõikamiseks
 2. matjeral mis tekib liiva põletamisest
 3. töö tegevusviis, töö režiim ja tegude järjekord
 4. keemiline element järjenumbriga 26
Down
 1. Raide riist
 2. Paksu teravaotsalise teraga ja jämeda peaga nuga
 3. mehaaniliste omaduste tõttu väärtuslik tarbepuit
 4. laialt kasutatav ränioksiidest, alumiiniumoksiidist, ja raudoksiidist ehitusmaterjal
 5. akupatarei jõul töötav käsitööriist, mida kasutatakse aukude puurimiseks ning mutrite, poltide ja kruvide kinnitamiseks
 6. sirglõikude joonestamise ja nende pikkuste mõõtmise töövahend

10 Clues: Raide riistkeemiline element järjenumbriga 26matjeral mis tekib liiva põletamisestTööriist mida kasutatakse metalli lõikamisekstöö tegevusviis, töö režiim ja tegude järjekordPaksu teravaotsalise teraga ja jämeda peaga nugamehaaniliste omaduste tõttu väärtuslik tarbepuitsirglõikude joonestamise ja nende pikkuste mõõtmise töövahend...

Arvutiõpetuse ristsõna 2020-05-11

Arvutiõpetuse ristsõna crossword puzzle
Across
 1. andmetöötluse operatsioonid tekstiga
 2. videokaamera, mille väljundi saab ühendada interneti või arvutiga
 3. kirjade edastamise ja vastuvõtmise süsteem interneti vahendusel
 4. juhtmevaba ühendus internetiga
 5. ülemaailmne arvuteid ühendav andmesidevõrk
 6. andmekandja, mille korpus on enamasti pulgakujuline
 7. mobiilne arvuti, mis töötab lisaks võrgutoitele ka akuga
 8. mõtteline keskkond, milles leiab aset suhtlus arvutivõrkude kaudu
Down
 1. arvutitega seotud teadus
 2. arvutile arusaadavate käskude kogum
 3. traadita side tehnoloogia, mis võimaldab andmeedastust nutiseadmete vahel üle lühikeste vahemaade
 4. arvutile edastatav instruktsioon mingi ülesande täitmiseks
 5. info, mis näitab, millal määratud sündmus toimus
 6. emotsioonide väljendamiseks kasutatav tekstipõhine kirjavahemärkide kombinatsioon
 7. arvutiprogramm, mis on kirjutatud spetsiaalselt selleks, et arvutit kahjustada või kuritarvitada
 8. arvuti lisaseadmete ühendusotsik

16 Clues: arvutitega seotud teadusjuhtmevaba ühendus internetigaarvuti lisaseadmete ühendusotsikarvutile arusaadavate käskude kogumandmetöötluse operatsioonid tekstigaülemaailmne arvuteid ühendav andmesidevõrkinfo, mis näitab, millal määratud sündmus toimusandmekandja, mille korpus on enamasti pulgakujuline...

Trükiettevalmistus 2020-01-17

Trükiettevalmistus crossword puzzle
Across
 1. Tuntuim poognamontaaži programm
 2. Eriliste funktsioonidega digiprinter
 3. Ofset trükki eelkäija
 4. Uusim trükiliik
 5. Toode mida trükitakse iga kindla aja tagant
 6. Mis trükitoote alla kuuluvad kataloogid, brošüürid, flaierid ja visiitkaardid?
 7. Trükk, mida kasutati raamatute illustreerimisel juba 15. sajandil
Down
 1. Trükiviis, mille puhul trükivormi trükkivad osad asetsevad mittetrükkivaist osadest kõrgemal
 2. Automaatne masin, kus plaadi ilmutamine toimub harjade ja valtside abil
 3. Toode, mille valmistamisel saab kasutada kõiki trükiviise
 4. Digitrükki kõige suurem tehnoloogia liik
 5. Meetod, kus värv kantakse trükitavale materjalile läbi raamile pingutatud peenikese võrgu
 6. Kujutise paigutuse tegemine trükiplaadile vastavalt trükimasina tehnilistele parameetritele ja järeltöötluse vajadustele
 7. Trükkimeetod kus kasutatakse trükivormina fotopolümeerplaate või graveeritud trükisilindreid

14 Clues: Uusim trükiliikOfset trükki eelkäijaTuntuim poognamontaaži programmEriliste funktsioonidega digiprinterDigitrükki kõige suurem tehnoloogia liikToode mida trükitakse iga kindla aja tagantToode, mille valmistamisel saab kasutada kõiki trükiviiseTrükk, mida kasutati raamatute illustreerimisel juba 15. sajandil...

Arvuti ja Internet 2018-05-09

Arvuti ja Internet crossword puzzle
Across
 1. Üks kõige kasutavamatest veebibrauseritest/otsingumootor
 2. Kõige levinum klahvistiku paigaldus klaviatuuril
 3. Apple-i operatsioonisüsteem
 4. Arvuti keskseade
 5. Ühik, millega arvuti möödab pildi kvaliteeti/suurust
 6. Ebanormaalne füüsika, mida proovitakse arvutites kasutada
 7. Top-left nupp klaviatuuril
 8. Number, mida arvuti näitab kui vastus on "vale" või "ei"
 9. Kõige kuulsaim arvuti protsessorite kompanii
 10. Tehnoloogia, mida arvuti hiir kasutab liikumise tuvastamiseks
 11. Kõige uuem otsingumootor/veebibrauser
Down
 1. Arvuti temporaalse mälu salvestamise komponendi nimi
 2. Arvutitel kõige kasutatuima operatsiooni süsteemi kompanii
 3. Arvutites olev programm, millega koostatakse slaidi esitusi
 4. Interneti aeglasem otsingumootor/veebibrauser
 5. Arvuti hiire kahe klahvi vahel olev osa
 6. Ettepoole hoidev peahoiak
 7. Windowsi kõige halvem operatsioonisüsteem tänapäeval
 8. Nimeta materjal, millest tehti esimene arvuti hiir
 9. Arvuti osa, mis ühendab kõik komponendid
 10. Arvuti käsuviibu nimi
 11. Interneti nali, mis koosneb pildist ja tekstist (Inglise keeles)

22 Clues: Arvuti keskseadeArvuti käsuviibu nimiEttepoole hoidev peahoiakTop-left nupp klaviatuurilApple-i operatsioonisüsteemKõige uuem otsingumootor/veebibrauserArvuti hiire kahe klahvi vahel olev osaArvuti osa, mis ühendab kõik komponendidKõige kuulsaim arvuti protsessorite kompaniiInterneti aeglasem otsingumootor/veebibrauser...

Haridustehnoloogia õpiväljundid 2020-05-25

Haridustehnoloogia õpiväljundid crossword puzzle
Across
 1. mis kujund tekkis gpskunsti tagajärjel?
 2. meetod, mis ühendab kunsti, liikumise ja tehnoloogia, kasutades globaalset positsioneerimise süsteemi
 3. millist platvormi on kasutatud küsimustiku loomisel?
 4. mis on selle qr-koodimängu vastus?
 5. millise lepingu lisasin veebruaris portfooliosse
 6. mis on minu analüüsitud lõputöö perek nimi?
 7. Keda näed videos?
 8. robotite konstrueerimine, ehitamine ja kasutamine
Down
 1. reaalse keskkonna ja virtuaalse keskkonna kombineerimine
 2. millisel veebilehel leitavad pildid
 3. millisele pädevusmudelile tugineb analüüs?
 4. loovisiku töid tutvustav mapp
 5. asutuse lühend, kes on loonud kriteeriumid positiivse sisu ja teenuste loomiseks 4-12aastastele lastele
 6. kahemöötmeline "vöötkood" ehk kindla standardiga mustvalge kujutis, mille sisse saab ära peita infot.
 7. info- ja kommunikatsioonivahendite lühend

15 Clues: Keda näed videos?loovisiku töid tutvustav mappmis on selle qr-koodimängu vastus?millisel veebilehel leitavad pildidmis kujund tekkis gpskunsti tagajärjel?info- ja kommunikatsioonivahendite lühendmillisele pädevusmudelile tugineb analüüs?mis on minu analüüsitud lõputöö perek nimi?millise lepingu lisasin veebruaris portfooliosse...

9.b 2020-06-14

9.b crossword puzzle
Across
 1. Kes oli lisaks õpilasele sellel aastal ka treeneri rollis?
 2. Kelle isa on koolis õpetaja?
 3. Kes on nüüdseks ratsutanud 7 aastat?
 4. Kes on meie klassi kõige pikem tüdruk?
 5. Kes pole kunagi jõudnud kooli varem kui viis minutit enne tundide algust?
 6. Pruunide juustega tüdruk, kes kas hilines või puudus tihti koolist?
 7. Kõige valjem laulja?
 8. Kes on klassi kõige vanem õpilane?
 9. Kes on meie klassi kõige blondim poiss?
 10. Kes on poistest suurim tehnoloogia nohik?
 11. Kellel on kõige rohkem jamasid?
 12. Vanem kaksik?
Down
 1. Kellel pole matemaatika kunagi tugev külg olnud?
 2. Kes ei käinud klassireisidel kaasas?
 3. Poiss, kes käis Erasmus+ projektiga Saksamaal?
 4. Suurte silmadega tüdruk?
 5. Keda aetakse Kleaga sassi?
 6. Klassi kiireim poiss?
 7. Kõige värskem õpilane?
 8. Kes lõpetas eelmine aasta huvikooli kunstiosakonna?
 9. Kõige pikem poiss?
 10. Kõige ebausaldusväärsem poiss klassis?

22 Clues: Vanem kaksik?Kõige pikem poiss?Kõige valjem laulja?Klassi kiireim poiss?Kõige värskem õpilane?Suurte silmadega tüdruk?Keda aetakse Kleaga sassi?Kelle isa on koolis õpetaja?Kellel on kõige rohkem jamasid?Kes on klassi kõige vanem õpilane?Kes ei käinud klassireisidel kaasas?Kes on nüüdseks ratsutanud 7 aastat?Kes on meie klassi kõige pikem tüdruk?...