SCHOOL

1234567891011121314151617
Across
 1. 6. gijutsu
 2. 7. rekishi
 3. 8. eigo
 4. 9. muzukashii
 5. 12. chiri
 6. 13. ongaku
 7. 14. kibishii
 8. 15. kagaku
 9. 16. taiiku
 10. 17. economics kateika
Down
 1. 1. tanoshii
 2. 2. ichiban sukina
 3. 3. omoshiroi
 4. 4. gakkou
 5. 5. bijutsu
 6. 10. nihongo
 7. 11. tsumaranai
 8. 13. suugaku
 9. 14. studies shakai
 10. 15. kamoku