tagalog Crossword Puzzles

VOCABULARY BUILDING 2022-10-15

VOCABULARY BUILDING crossword puzzle
Across
 1. grandma in tagalog
 2. bread in tagalog
 3. tagalog of friend
 4. what is mother in tagalog
 5. above/up in tagalog
 6. apple in tagalog
 7. 6 in tagalog
 8. house in tagalog
 9. tan/brown in tagalog
 10. older brother in tagalog
Down
 1. grandpa in tagalog
 2. sibling in tagalog
 3. beautiful in tagalog
 4. black in tagalog
 5. eat in tagalog
 6. tagalog of husband/wife
 7. 10 in tagalog
 8. means meet / see in tagalog
 9. 4 in tagalog
 10. tagalog of hair

20 Clues: 6 in tagalog4 in tagalog10 in tagalogeat in tagalogtagalog of hairbread in tagalogblack in tagalogapple in tagaloghouse in tagalogtagalog of friendgrandpa in tagalogsibling in tagaloggrandma in tagalogabove/up in tagalogbeautiful in tagalogtan/brown in tagalogtagalog of husband/wifeolder brother in tagalogwhat is mother in tagalog...

PALAISIPAN-409 2022-08-06

PALAISIPAN-409 crossword puzzle
Across
 1. – tagalog sa eel
 2. – tagalog sa mahogany
 3. – tagalog sa ambition
 4. - tagalog sa pen
 5. – tagalog sa sniff
 6. – tagalog sa stanza
 7. – tagalog sa cramps
 8. – tagalog sa mingle
 9. – tagalog sa snow
 10. – tagalog sa razor
Down
 1. – tagalog sa jelly fish
 2. – tagalog sa gamble
 3. – tagalog sa hoarse
 4. – tagalog sa Iodine
 5. – tagalog sa steel
 6. – tagalog sa tickle
 7. – tagalog sa freckles
 8. – tagalog sa fiber
 9. – tagalog sa beer
 10. – tagalog sa twist

20 Clues: – tagalog sa eel- tagalog sa pen– tagalog sa beer– tagalog sa snow– tagalog sa steel– tagalog sa sniff– tagalog sa fiber– tagalog sa twist– tagalog sa razor– tagalog sa gamble– tagalog sa hoarse– tagalog sa Iodine– tagalog sa tickle– tagalog sa stanza– tagalog sa cramps– tagalog sa mingle– tagalog sa mahogany– tagalog sa ambition...

PALAISIPAN-260 2021-07-01

PALAISIPAN-260 crossword puzzle
Across
 1. – tagalog sa drunk
 2. – tagalog sa thirst
 3. – tagalog sa chameleon
 4. – tagalog sa find
 5. – tagalog sa mud fish
 6. – tagalog sa crooked
 7. – tagalog sa whip
 8. – tagalog sa mystery
 9. – tagalog sa lice
 10. – tagalog sa basket
 11. – tagalog sa Iodine
 12. – tagalog sa asthma
Down
 1. – tagalog sa string
 2. – tagalog sa magnet
 3. – tagalog sa promfet fish
 4. – tagalog sa clown
 5. – tagalog sa lighthouse
 6. – tagalog sa obstacle
 7. – tagalog sa goal
 8. – tagalog sa cat fish

20 Clues: – tagalog sa find– tagalog sa whip– tagalog sa goal– tagalog sa lice– tagalog sa drunk– tagalog sa clown– tagalog sa string– tagalog sa magnet– tagalog sa thirst– tagalog sa basket– tagalog sa Iodine– tagalog sa asthma– tagalog sa crooked– tagalog sa mystery– tagalog sa mud fish– tagalog sa obstacle– tagalog sa cat fish– tagalog sa chameleon...

tagalog 2018-03-26

tagalog crossword puzzle
Across
 1. grandma in tagalog
 2. younger siblings in tagalog
 3. knees in tagalog
 4. 10 in tagalog
 5. black in tagalog
 6. purple in tagalog
 7. hair in tagalog
 8. what is mum in tagalog
 9. older brotherin tagalog
 10. orange in tagalog
 11. foot in tagalog
Down
 1. 8 in tagalog
 2. grandpa in tagalog
 3. 3 in tagalog
 4. older sister in tagalog
 5. square in tagalog
 6. 2 in tagalog
 7. face in tagalog
 8. 5 in tagalog

19 Clues: 8 in tagalog3 in tagalog2 in tagalog5 in tagalog10 in tagalogface in tagaloghair in tagalogfoot in tagalogknees in tagalogblack in tagalogsquare in tagalogpurple in tagalogorange in tagaloggrandma in tagaloggrandpa in tagalogwhat is mum in tagalogolder sister in tagalogolder brotherin tagalogyounger siblings in tagalog

PALAISIPAN-228 2021-05-27

PALAISIPAN-228 crossword puzzle
Across
 1. – tagalog sa freckles
 2. – tagalog sa tickle
 3. – tagalog sa twist
 4. – tagalog sa Iodine
 5. – tagalog sa hoarse
 6. – tagalog sa ambition
 7. – tagalog sa sniff
 8. – tagalog sa mahogany
 9. – tagalog sa beer
 10. – tagalog sa razor
Down
 1. – tagalog sa mingle
 2. – tagalog sa jelly fish
 3. – tagalog sa cramps
 4. – tagalog sa stanza
 5. – tagalog sa fiber
 6. - tagalog sa pen
 7. – tagalog sa steel
 8. – tagalog sa eel
 9. – tagalog sa snow
 10. – tagalog sa gamble

20 Clues: - tagalog sa pen– tagalog sa eel– tagalog sa snow– tagalog sa beer– tagalog sa twist– tagalog sa fiber– tagalog sa steel– tagalog sa sniff– tagalog sa razor– tagalog sa mingle– tagalog sa tickle– tagalog sa cramps– tagalog sa Iodine– tagalog sa hoarse– tagalog sa stanza– tagalog sa gamble– tagalog sa freckles– tagalog sa ambition...

Crossword Puzzle - Food 2022-10-15

Crossword Puzzle - Food crossword puzzle
Across
 1. grandma in tagalog
 2. bread in tagalog
 3. tagalog of friend
 4. what is mother in tagalog
 5. above/up in tagalog
 6. apple in tagalog
 7. 6 in tagalog
 8. house in tagalog
 9. tan/brown in tagalog
 10. older brother in tagalog
Down
 1. grandpa in tagalog
 2. sibling in tagalog
 3. beautiful in tagalog
 4. black in tagalog
 5. eat in tagalog
 6. tagalog of husband/wife
 7. 10 in tagalog
 8. means meet / see in tagalog
 9. 4 in tagalog
 10. tagalog of hair

20 Clues: 6 in tagalog4 in tagalog10 in tagalogeat in tagalogtagalog of hairbread in tagalogblack in tagalogapple in tagaloghouse in tagalogtagalog of friendgrandpa in tagalogsibling in tagaloggrandma in tagalogabove/up in tagalogbeautiful in tagalogtan/brown in tagalogtagalog of husband/wifeolder brother in tagalogwhat is mother in tagalog...

TALASALITAAN 2022-10-16

TALASALITAAN crossword puzzle
Across
 1. red
 2. City in tagalog
 3. friend in tagalog
 4. Tagalog of machine
 5. word in tagalog
 6. spoon
 7. beautiful in tagalog
 8. five in tagalog
 9. where
 10. things
 11. fork
 12. tagalog of list
 13. how are you?
 14. tomorrow in tagalog
Down
 1. Good morning
 2. red
 3. Rain
 4. food
 5. power in tagalog
 6. how
 7. correct
 8. Thursday in tagalog
 9. Tagalog of Monday
 10. tagalog of hair
 11. I

25 Clues: IredredhowRainfoodforkspoonwherethingscorrectGood morninghow are you?City in tagalogword in tagalogfive in tagalogtagalog of listtagalog of hairpower in tagalogfriend in tagalogTagalog of MondayTagalog of machineThursday in tagalogtomorrow in tagalogbeautiful in tagalog

PALAISIPAN-240 2021-06-08

PALAISIPAN-240 crossword puzzle
Across
 1. – orange sa tagalog
 2. – red sa tagalog
 3. – isa pang tawag sa kulay pula
 4. – grey sa tagalog
 5. – yellow sa tagalog
 6. – white sa tagalog
 7. – brown sa tagalog
 8. – tan sa tagalog
 9. – isa pang tawag sa kulay ube
Down
 1. – violet sa tagalog
 2. – isa pang tawag sa kulay rosas
 3. – purple sa tagalog
 4. – isa pang tawag sa kulay puti
 5. – kulay ng lemon
 6. – green sa tagalog
 7. – silver in tagalog
 8. – pink sa tagalog
 9. – blue sa tagalog
 10. – gold in tagalog
 11. – black sa tagalog

20 Clues: – red sa tagalog– kulay ng lemon– tan sa tagalog– grey sa tagalog– pink sa tagalog– blue sa tagalog– gold in tagalog– green sa tagalog– white sa tagalog– brown sa tagalog– black sa tagalog– violet sa tagalog– orange sa tagalog– purple sa tagalog– yellow sa tagalog– silver in tagalog– isa pang tawag sa kulay ube– isa pang tawag sa kulay puti...

CROSSWORD PUZZLE 2018-05-10

CROSSWORD PUZZLE crossword puzzle
Across
 1. o kabaliktaran
 2. sa equation
 3. nagmamadali
 4. - tagalog sa dynamics
 5. tagalog ng theology
 6. number) lahat
 7. porsyento
 8. tagalog sa resistance
 9. (car)
 10. tagalog sa Mitosis
 11. tagalaog sa agriculture
 12. tagalog sa mathematics
Down
 1. tagalog sa mechanism
 2. sa telephone o telepono
 3. ng zoology
 4. sa butas
 5. praksyon (fraction)
 6. tagalog sa hydraulycs
 7. gun
 8. o gusto

20 Clues: gun(car)o gustosa butasporsyentong zoologysa equationnagmamadalinumber) lahato kabaliktarantagalog sa Mitosispraksyon (fraction)tagalog ng theologytagalog sa mechanism- tagalog sa dynamicstagalog sa hydraulycstagalog sa resistancetagalog sa mathematicssa telephone o teleponotagalaog sa agriculture

CROSSWORD PUZZLE 2018-05-10

CROSSWORD PUZZLE crossword puzzle
Across
 1. number) lahat
 2. sa equation
 3. (car)
 4. tagalog sa mechanism
 5. o gusto
 6. praksyon (fraction)
 7. o kabaliktaran
 8. porsyento
 9. tagalog sa mathematics
 10. tagalog sa hydraulycs
 11. nagmamadali
Down
 1. ng zoology
 2. sa butas
 3. tagalog ng theology
 4. tagalog sa Mitosis
 5. tagalog sa resistance
 6. gun
 7. tagalaog sa agriculture
 8. sa telephone o telepono
 9. - tagalog sa dynamics

20 Clues: gun(car)o gustosa butasporsyentong zoologysa equationnagmamadalinumber) lahato kabaliktarantagalog sa Mitosistagalog ng theologypraksyon (fraction)tagalog sa mechanismtagalog sa resistance- tagalog sa dynamicstagalog sa hydraulycstagalog sa mathematicstagalaog sa agriculturesa telephone o telepono

CROSSWORD PUZZLE 2018-05-10

CROSSWORD PUZZLE crossword puzzle
Across
 1. number) lahat
 2. sa equation
 3. (car)
 4. tagalog sa mechanism
 5. o gusto
 6. praksyon (fraction)
 7. o kabaliktaran
 8. porsyento
 9. tagalog sa mathematics
 10. tagalog sa hydraulycs
 11. nagmamadali
Down
 1. ng zoology
 2. sa butas
 3. tagalog ng theology
 4. tagalog sa Mitosis
 5. tagalog sa resistance
 6. gun
 7. tagalaog sa agriculture
 8. sa telephone o telepono
 9. - tagalog sa dynamics

20 Clues: gun(car)o gustosa butasporsyentong zoologysa equationnagmamadalinumber) lahato kabaliktarantagalog sa Mitosistagalog ng theologypraksyon (fraction)tagalog sa mechanismtagalog sa resistance- tagalog sa dynamicstagalog sa hydraulycstagalog sa mathematicstagalaog sa agriculturesa telephone o telepono

tagalog 2018-03-26

tagalog crossword puzzle
Across
 1. purple
 2. head
 3. feet
 4. three
 5. red
 6. isa eleven
 7. mouth
 8. face
 9. older sister
 10. father
 11. eight
 12. one
Down
 1. grandfather
 2. eyes
 3. rectangle
 4. ears
 5. white
 6. green
 7. nose
 8. blue
 9. five

21 Clues: redoneheadeyesfeetearsnosefacebluefivethreewhitemouthgreeneightpurplefatherrectangleisa elevengrandfatherolder sister

tagalog 2018-03-26

tagalog crossword puzzle
Across
 1. 8
 2. 13
 3. red
 4. 17
 5. blue
 6. 11
 7. 18
 8. 14
 9. 1
 10. 4
Down
 1. 16
 2. 15
 3. 3
 4. 12
 5. 7
 6. 9
 7. 6
 8. 2
 9. 5
 10. 10

20 Clues: 837962514161513121711181014redblue

tagalog 2018-03-26

tagalog crossword puzzle
Across
 1. 8
 2. 11
 3. blue
 4. 6
 5. 12
 6. 4
 7. 16
 8. 7
 9. 9
 10. 3
Down
 1. 15
 2. 14
 3. 2
 4. 1
 5. 18
 6. 17
 7. 13
 8. red
 9. 10
 10. 5

20 Clues: 821647593151411181713121016redblue

tagalog 2018-03-26

tagalog crossword puzzle
Across
 1. black
 2. grandmother
 3. father
 4. orange
 5. mother
 6. head
 7. green
 8. square
 9. circle
Down
 1. seven
 2. one
 3. purple
 4. twenty
 5. feet
 6. eight
 7. grandfather
 8. triangle
 9. red
 10. older sister
 11. mouth

20 Clues: oneredfeetheadsevenblackeightmouthgreenpurpletwentyfatherorangemothersquarecircletrianglegrandmothergrandfatherolder sister

tagalog 2018-03-26

tagalog crossword puzzle
Across
 1. red
 2. feet
 3. 11
 4. head
 5. 10
 6. how are you
 7. 20
 8. 2
 9. eyes
 10. 8
Down
 1. 3
 2. 7
 3. mouth
 4. 6
 5. 15
 6. 18
 7. 5
 8. 17
 9. 4
 10. 1

20 Clues: 37652418151118101720redfeetheadeyesmouthhow are you

tagalog 2018-03-26

tagalog crossword puzzle
Across
 1. white
 2. red
 3. oval
 4. the colour black
 5. blue
 6. eight
 7. number 17
 8. feet
 9. green
 10. mother
 11. number 4
Down
 1. number 1
 2. head
 3. nose
 4. number 5
 5. yellow
 6. number 20
 7. rectangle
 8. mouth
 9. grandmother
 10. 10

21 Clues: 10redheadnoseovalbluefeetwhitemoutheightgreenyellowmothernumber 1number 5number 4number 20rectanglenumber 17grandmotherthe colour black

tagalog 2018-03-26

tagalog crossword puzzle
Across
 1. feet
 2. red
 3. green
 4. white
 5. ears
 6. eleven
 7. purple
 8. two
 9. face
 10. head
 11. older sister
 12. grandfather
Down
 1. one
 2. mouth
 3. rectangle
 4. nose
 5. three
 6. five
 7. father
 8. eyes
 9. blue
 10. eight

22 Clues: oneredtwofeetnosefiveearseyesbluefaceheadmouthgreenwhitethreeeightfatherelevenpurplerectanglegrandfatherolder sister

Tagalog 2018-03-26

Tagalog crossword puzzle
Across
 1. seven
 2. red
 3. one
 4. nose
 5. black
 6. blue
 7. orange
 8. father
 9. circle
Down
 1. head
 2. feet
 3. white
 4. grandfather
 5. five
 6. grandmother
 7. mother
 8. triangle
 9. purple
 10. yellow
 11. green

20 Clues: redoneheadfeetfivenosebluesevenwhiteblackgreenmotherpurpleorangeyellowfathercircletrianglegrandfathergrandmother

Tagalog 2018-03-26

Tagalog crossword puzzle
Across
 1. circle
 2. square
 3. green
 4. orange
 5. triangle
 6. two
 7. dad
 8. purple
 9. grandma
 10. one
Down
 1. red
 2. brown
 3. oval
 4. black
 5. rectangle
 6. mum
 7. three
 8. five
 9. blue
 10. four

20 Clues: redmumtwodadoneovalfivebluefourbrownblackgreenthreecirclesquareorangepurplegrandmatrianglerectangle

Tagalog 2018-03-26

Tagalog crossword puzzle
Across
 1. four
 2. yellow
 3. grandmother
 4. rectangle
 5. blue
 6. one
 7. red
 8. younger brother/sister
 9. father
 10. black
Down
 1. white
 2. mother
 3. triangle
 4. circle
 5. square
 6. two
 7. grandfather
 8. purple
 9. green
 10. three

20 Clues: twooneredfourbluewhitegreenthreeblackmothercirclesquareyellowpurplefathertrianglerectanglegrandmothergrandfatheryounger brother/sister

Tagalog 2011-11-23

Tagalog crossword puzzle
Across
 1. Sampu in English
 2. The ancient writing system of the Philippines
 3. How are you in Tagalog
 4. Me in Tagalog
 5. Nanay in english
Down
 1. Father in Tagalog
 2. Hindi in English
 3. Water in Tagalog
 4. The language of the Philippines
 5. One in Tagalog
 6. You in Tagalog
 7. A sign of Respect
 8. Thank you in Tagalog
 9. Oo in English

14 Clues: Me in TagalogOo in EnglishOne in TagalogYou in TagalogSampu in EnglishHindi in EnglishWater in TagalogNanay in englishFather in TagalogA sign of RespectThank you in TagalogHow are you in TagalogThe language of the PhilippinesThe ancient writing system of the Philippines

Tagalog 2018-03-26

Tagalog crossword puzzle
Across
 1. mouth
 2. circle
 3. knees
 4. head
 5. its a colour you can eat
 6. rectangle
 7. purple
 8. hands
 9. five
Down
 1. black
 2. nose
 3. white
 4. oval
 5. grandma
 6. red
 7. ears
 8. triangle
 9. one
 10. mum
 11. blue

20 Clues: redonemumnoseovalearsheadbluefiveblackmouthwhitekneeshandscirclepurplegrandmatrianglerectangleits a colour you can eat

tagalog 2018-03-26

tagalog crossword puzzle
Across
 1. number 5
 2. head
 3. blue
 4. rectangle
 5. number 1
 6. mouth
 7. eight
 8. number 17
 9. mother
 10. number 4
Down
 1. feeet
 2. white
 3. grandmother
 4. red
 5. number 20
 6. haba oval
 7. green
 8. the colour black
 9. yellow
 10. nose
 11. 10

21 Clues: 10redheadbluenosefeeetwhitegreenmoutheightyellowmothernumber 5number 1number 4number 20rectanglehaba ovalnumber 17grandmotherthe colour black

tagalog 2018-03-26

tagalog crossword puzzle
Across
 1. the colour black
 2. number 1
 3. nose
 4. number 20
 5. eight
 6. rectangle
 7. red
 8. oval
 9. white
Down
 1. mouth
 2. number 5
 3. yellow
 4. 10
 5. number 17
 6. mother
 7. number 4
 8. grandmother
 9. blue
 10. head
 11. green
 12. feet

21 Clues: 10rednoseblueheadovalfeetmoutheightgreenwhiteyellowmothernumber 5number 1number 4number 17number 20rectanglegrandmotherthe colour black

tagalog 2018-03-26

tagalog crossword puzzle
Across
 1. one
 2. grandfather
 3. father
 4. white
 5. yellow
 6. circle
 7. older brother
 8. orange
 9. blue
 10. grandmother
 11. older sister
Down
 1. younger brother/sister
 2. seven
 3. purple
 4. square
 5. three
 6. two
 7. green
 8. mother
 9. red

20 Clues: onetworedbluesevenwhitethreegreenpurplesquarefatheryellowcircleorangemothergrandfathergrandmotherolder sisterolder brotheryounger brother/sister

tagalog 2018-03-26

tagalog crossword puzzle
Across
 1. may
 2. green
 3. march
 4. 11
 5. 5
 6. head
 7. four
 8. 1
 9. the sky is this
Down
 1. 8
 2. 10
 3. 2
 4. 6
 5. 9
 6. what is your dads namein tagalog
 7. 10
 8. mouth
 9. white
 10. black

19 Clues: 826951101011mayheadfourgreenmarchmouthwhiteblackthe sky is thiswhat is your dads namein tagalog

Tagalog 2018-03-26

Tagalog crossword puzzle
Across
 1. a low number
 2. oppiste of black
 3. something on your face
 4. a long box
 5. round
 6. apple
 7. half of 6
 8. really old preson
 9. haba footy ground
Down
 1. older brother
 2. oppisite of white
 3. parent
 4. a box
 5. parent
 6. isa double digit number
 7. the sun
 8. fairy hen
 9. really old person
 10. frog

19 Clues: froga boxroundappleparentparentthe sunhalf of 6fairy hena long boxa low numberolder brotheroppiste of blackoppisite of whitereally old presonreally old personhaba footy groundsomething on your faceisa double digit number

tagalog 2018-03-26

tagalog crossword puzzle
Across
 1. green
 2. isa 11
 3. red
 4. grandma
 5. older brother
 6. 3
 7. head
 8. 10
 9. eyes
Down
 1. older sister
 2. 2
 3. feet
 4. grandpa
 5. 6
 6. knees
 7. 9
 8. 1

17 Clues: 2639110redfeetheadeyesgreenkneesisa 11grandmagrandpaolder sisterolder brother

Tagalog 2011-11-15

Tagalog crossword puzzle
Across
 1. a sign of respect
 2. the Tagalog word for water
 3. the tagalog word for hello or how are you
 4. want in tagalog
 5. beautiful in tagalog
 6. the tagalog word for fine or good
 7. me or myself in tagalog
Down
 1. Car in Tagalog
 2. the ancient writing system of Tagalog
 3. the language of the Philippines
 4. what in tagalog

11 Clues: Car in Tagalogwant in tagalogwhat in tagaloga sign of respectbeautiful in tagalogme or myself in tagalogthe Tagalog word for waterthe language of the Philippinesthe tagalog word for fine or goodthe ancient writing system of Tagalogthe tagalog word for hello or how are you

Basic English to Tagalog 2022-08-06

Basic English to Tagalog crossword puzzle
Across
 1. good in Tagalog
 2. butterfly in Tagalog
 3. water in Tagalog
 4. wrong in Tagalog
 5. light in Tagalog
 6. obedient in Tagalog
Down
 1. respectful in Tagalog
 2. tree in Tagalog
 3. food in Tagalog
 4. correct in Tagalog

10 Clues: tree in Tagaloggood in Tagalogfood in Tagalogwater in Tagalogwrong in Tagaloglight in Tagalogcorrect in Tagalogobedient in Tagalogbutterfly in Tagalogrespectful in Tagalog

MGA PARTI NG TAHANAN 2020-06-18

MGA PARTI NG TAHANAN crossword puzzle
Across
 1. english name of palikuran
 2. tagalog name for lunch
 3. ROOM english name for sala
 4. kung saan natutulog, nagbibihis
 5. tagalog for sleeping
 6. parti ng bahay na kung saan nagluluto ng pagka-in
 7. english name for silid-tultugan
Down
 1. lugar kung saan kumaka-in nang agahan, tanghalian at hapunan
 2. tagalog for dressing-up
 3. tagalog for taking a bath
 4. kung saan naliligo, dumudumi at umiihi
 5. parti ng bahay kung saan tumatanggap ng mga bisita
 6. tagalog name for breakfast
 7. room english name for silid-ka-inan
 8. english name for kusina

15 Clues: tagalog for sleepingtagalog name for lunchtagalog for dressing-upenglish name for kusinaenglish name of palikurantagalog for taking a bathtagalog name for breakfastROOM english name for salakung saan natutulog, nagbibihisenglish name for silid-tultuganroom english name for silid-ka-inankung saan naliligo, dumudumi at umiihi...

Basic English to Tagalog 2022-08-06

Basic English to Tagalog crossword puzzle
Across
 1. respectful in Tagalog
 2. butterfly in Tagalog
 3. water in Tagalog
 4. good in Tagalog
Down
 1. light in Tagalog
 2. correct in Tagalog
 3. obedient in Tagalog
 4. food in Tagalog
 5. wrong in Tagalog
 6. tree in Tagalog

10 Clues: food in Tagalogtree in Tagaloggood in Tagaloglight in Tagalogwater in Tagalogwrong in Tagalogcorrect in Tagalogobedient in Tagalogbutterfly in Tagalogrespectful in Tagalog

Basic English to Tagalog 2022-08-06

Basic English to Tagalog crossword puzzle
Across
 1. respectful in Tagalog
 2. butterfly in Tagalog
 3. water in Tagalog
 4. good in Tagalog
Down
 1. light in Tagalog
 2. correct in Tagalog
 3. obedient in Tagalog
 4. food in Tagalog
 5. wrong in Tagalog
 6. tree in Tagalog

10 Clues: food in Tagalogtree in Tagaloggood in Tagaloglight in Tagalogwater in Tagalogwrong in Tagalogcorrect in Tagalogobedient in Tagalogbutterfly in Tagalogrespectful in Tagalog

Basic English to Tagalog 2022-08-06

Basic English to Tagalog crossword puzzle
Across
 1. respectful in Tagalog
 2. butterfly in Tagalog
 3. water in Tagalog
 4. good in Tagalog
Down
 1. light in Tagalog
 2. correct in Tagalog
 3. obedient in Tagalog
 4. food in Tagalog
 5. wrong in Tagalog
 6. tree in Tagalog

10 Clues: food in Tagalogtree in Tagaloggood in Tagaloglight in Tagalogwater in Tagalogwrong in Tagalogcorrect in Tagalogobedient in Tagalogbutterfly in Tagalogrespectful in Tagalog

PALAISIPAN-218 2021-05-17

PALAISIPAN-218 crossword puzzle
Across
 1. – host na kasamahan ni Vice Ganda
 2. – Manalo
 3. – orange na itlog
 4. – kaparis
 5. – pagbibigay saya
 6. – paramdam
 7. – pagkakataon
 8. – tagalog sa wolf
 9. – kapain
 10. – tagalog sa fox
Down
 1. – bongga
 2. – pinagmulan
 3. – laban
 4. – sampu at sampu (sa ingles)
 5. – uri ng lasa
 6. – pagdala
 7. – uga
 8. – palaging suot ng sanggol
 9. – tangayin
 10. – parteng itaas ng braso

20 Clues: – uga– laban– bongga– Manalo– kapain– kaparis– pagdala– paramdam– tangayin– pinagmulan– uri ng lasa– pagkakataon– tagalog sa fox– orange na itlog– pagbibigay saya– tagalog sa wolf– parteng itaas ng braso– palaging suot ng sanggol– sampu at sampu (sa ingles)– host na kasamahan ni Vice Ganda

krosword tagalog 2018-03-26

krosword tagalog crossword puzzle
Across
 1. the one side of a box
 2. older opposite of brother
 3. 1+1=
 4. toes
 5. Opposite of dad
 6. younger sibling
 7. knees
 8. grandma
 9. sign of respect
Down
 1. triangle
 2. older opposite of sister
 3. 1+19=
 4. the colour of a granny smith apple
 5. Opposite of mum
 6. 1+0
 7. The shape of a full moon
 8. 8+1=
 9. The colour of pink lady apple
 10. head
 11. grandpa

20 Clues: 1+01+1=toes8+1=head1+19=kneesgrandmagrandpatriangleOpposite of mumOpposite of dadyounger siblingsign of respectthe one side of a boxolder opposite of sisterThe shape of a full moonolder opposite of brotherThe colour of pink lady applethe colour of a granny smith apple

Tagalog words 2020-06-18

Tagalog words crossword puzzle
Across
 1. sinaunang pamamaraan ng pagsulat sa Pilipinas
 2. lugar kung saan binaril si Jose Rizal
 3. isa sa mga kulay ng bandila ng Pilipinas
 4. pangamba
 5. tagalog ng ballpen
 6. parte ng mukha
 7. malaking hipon
 8. colgate, close-up, happee etc.
 9. pag iniwan ka ng nanay mo sa palengke, mukha kang?
 10. heograpiya, kasaysayan at sibika
 11. si Wally
Down
 1. kilala ang mga Pilipino sa kanilang pagtutulungan at pagkakaisa
 2. talinghaga o palaisipan
 3. minsan bayani, minsan isda
 4. susuka pero hindi ------
 5. fate or destiny
 6. party-list ni Aguinaldo
 7. kamoteng kahoy
 8. wintermelon
 9. dala mo, dala ka, dala ka ng iyong dala
 10. nagbibigay na, sinasakal pa
 11. tabloid

22 Clues: tabloidpangambasi Wallywintermelonkamoteng kahoyparte ng mukhamalaking hiponfate or destinytagalog ng ballpentalinghaga o palaisipanparty-list ni Aguinaldosusuka pero hindi ------minsan bayani, minsan isdanagbibigay na, sinasakal pacolgate, close-up, happee etc.heograpiya, kasaysayan at sibikalugar kung saan binaril si Jose Rizal...

Tagalog words 2022-12-14

Tagalog words crossword puzzle
Across
 1. yes
 2. name
 3. day
 4. year
 5. sorry
 6. morning
 7. let's eat
 8. good luck
 9. maintindihan
 10. Hello
 11. good
 12. nice
Down
 1. evening
 2. where from
 3. bad
 4. goodbye
 5. afternoon
 6. why
 7. what
 8. how much
 9. no,cannot
 10. where

22 Clues: badyesdaywhynameyearwhatgoodnicesorrywhereHelloeveninggoodbyemorninghow muchafternoonno,cannotlet's eatgood luckwhere frommaintindihan

palaisipan-25 2020-11-03

palaisipan-25 crossword puzzle
Across
 1. Bayani na nasa 10-Peso barya
 2. Gamit ng ibon para makalipad
 3. Uri ng tradisyunal na sayaw
 4. Tagalog sa Lighthouse
 5. Larong ginagamitan ng 22 bola
 6. Tagalog sa Hook
 7. Bulkan sa Batangas
 8. Asawa ni Lani Mercado
 9. Lugar ng pananaliksik
 10. Editor (ng peryodiko)
Down
 1. Pamosong boksingero
 2. Tao sa senado
 3. Saang bansa ang Jerusalem
 4. Inggles sa talaarawan
 5. Kalaban ni David
 6. Ikaapat na buwan
 7. Imaheng palagi mong kasama
 8. Bagsak ng paghakbang
 9. Pagyanig ng lupa
 10. Tatak ng kilalang gatas

20 Clues: Tao sa senadoTagalog sa HookKalaban ni DavidIkaapat na buwanPagyanig ng lupaBulkan sa BatangasPamosong boksingeroBagsak ng paghakbangInggles sa talaarawanTagalog sa LighthouseAsawa ni Lani MercadoLugar ng pananaliksikEditor (ng peryodiko)Tatak ng kilalang gatasSaang bansa ang JerusalemImaheng palagi mong kasamaUri ng tradisyunal na sayaw...

Filipino Vocabulary (Things that can be found inside the classroom) 2021-10-12

Filipino Vocabulary (Things that can be found inside the classroom) crossword puzzle
Across
 1. dito mo inilalagay ang iyong gamit
 2. sharpener in tagalog
 3. ginagamit ng guro para makasulat sa blackboard
 4. dito mo isinusulat ang iyong mga aralin o takdang-aralin
 5. scissor in tagalog
 6. chair in tagalog
Down
 1. ito ay ginagamit na panulat
 2. kung saan inilalagay ng guro ang kanyang gamit
 3. dito nagsusulat ng aralin ang guro
 4. book in tagalog
 5. ginagamit mo ito kapag ikaw ay nagkamali sa iyong sinusulat

11 Clues: book in tagalogchair in tagalogscissor in tagalogsharpener in tagalogito ay ginagamit na panulatdito mo inilalagay ang iyong gamitdito nagsusulat ng aralin ang gurokung saan inilalagay ng guro ang kanyang gamitginagamit ng guro para makasulat sa blackboarddito mo isinusulat ang iyong mga aralin o takdang-aralin...

PALAISIPAN-40 2020-11-20

PALAISIPAN-40 crossword puzzle
Across
 1. – Di nakatulog nang mabuti
 2. – Sakit na dulot ng kagat ng lamok
 3. – Hindi pa dalaga
 4. – Taong ipinanganak sa ibang bansa
 5. – Galit
 6. – Santo sa bayan
 7. – Harmonica sa Tagalog
 8. – Maingay na insekto sa gabi
 9. – North sa Tagalog
Down
 1. – Kabilang dulo ng lapis
 2. – Natirang tela
 3. – Saan nakatira si Nemo
 4. – Mang-aawit na Santiago
 5. – Hayop na dala ang bahay
 6. – Dulot ng pagsasabon
 7. - Karpintero
 8. – Laro ni Ali
 9. – Paglilinis ng katawan
 10. – Pang-unat ng gusot sa damit
 11. – Pinuno ng barangay

20 Clues: – Galit- Karpintero– Laro ni Ali– Natirang tela– Santo sa bayan– Hindi pa dalaga– North sa Tagalog– Pinuno ng barangay– Dulot ng pagsasabon– Harmonica sa Tagalog– Saan nakatira si Nemo– Paglilinis ng katawan– Kabilang dulo ng lapis– Mang-aawit na Santiago– Hayop na dala ang bahay– Di nakatulog nang mabuti– Maingay na insekto sa gabi...

Philippine Mythology and Folklore Gods, Creatures and Monsters 2013-07-07

Philippine Mythology and Folklore Gods, Creatures and Monsters crossword puzzle
Across
 1. Tagalog one-eyed beautiful goddess and ruler of the moon
 2. Sea creatures with fishtails, said to attract fishermen
 3. Witches that casts evil spells
 4. Bicol god said to be the moon-eater which originated from a dragon or serpent
 5. Big, filthy creatures that hides within large trees
 6. Goddess of the stars and daughter of Bathala
 7. Tagalog king of gods and ruler of heavens
 8. Bicol god known as the god of evil
Down
 1. Mostly females also believed to be gods
 2. Tagalog god of morning
 3. Child-like creatures that eat the living and terrified children
 4. Half-horse, half-human ( reversed centaur), terrorizes women
 5. Tagalog god of sun, lord of war and son of Bathala
 6. Takes the form of an old woman residing in trees, vengeful spirit causing suffocation in sleep
 7. Bicol goddess who protects women and goddess of the moon

15 Clues: Tagalog god of morningWitches that casts evil spellsBicol god known as the god of evilMostly females also believed to be godsTagalog king of gods and ruler of heavensGoddess of the stars and daughter of BathalaTagalog god of sun, lord of war and son of BathalaBig, filthy creatures that hides within large trees...

palaisipan-25 2020-11-03

palaisipan-25 crossword puzzle
Across
 1. Bagsak ng paghakbang
 2. Kalaban ni David
 3. Tatak ng kilalang gatas
 4. Uri ng tradisyunal na sayaw
 5. Tagalog sa Hook
 6. Saang bansa ang Jerusalem
 7. Asawa ni Lani Mercado
 8. Inggles sa talaarawan
 9. Tagalog sa Lighthouse
 10. Tao sa senado
 11. Pagyanig ng lupa
Down
 1. Editor (ng peryodiko)
 2. Ikaapat na buwan
 3. Bayani na nasa 10-Peso barya
 4. Pamosong boksingero
 5. Gamit ng ibon para makalipad
 6. Larong ginagamitan ng 22 bola
 7. Imaheng palagi mong kasama
 8. Lugar ng pananaliksik
 9. Bulkan sa Batangas

20 Clues: Tao sa senadoTagalog sa HookIkaapat na buwanKalaban ni DavidPagyanig ng lupaBulkan sa BatangasPamosong boksingeroBagsak ng paghakbangEditor (ng peryodiko)Lugar ng pananaliksikAsawa ni Lani MercadoInggles sa talaarawanTagalog sa LighthouseTatak ng kilalang gatasSaang bansa ang JerusalemImaheng palagi mong kasamaUri ng tradisyunal na sayaw...

Filipino Vocabulary 2021-10-12

Filipino Vocabulary crossword puzzle
Across
 1. sinasabi mmo ito kapag nakikipag-usap ka sa matanda
 2. bahagi nng katawan na ginagamit upang makakita
 3. ginagait mmo itong panulat
 4. Mother in tagalog
Down
 1. Grandmother in tagalog
 2. dito ka nakatira
 3. Father in Tagalog
 4. One in tagalog
 5. nakatatandang kapatid na babae

9 Clues: One in tagalogdito ka nakatiraFather in TagalogMother in tagalogGrandmother in tagalogginagait mmo itong panulatnakatatandang kapatid na babaebahagi nng katawan na ginagamit upang makakitasinasabi mmo ito kapag nakikipag-usap ka sa matanda

palaisipan-11 2020-10-24

palaisipan-11 crossword puzzle
Across
 1. Kapatid na babae ng iyong Ina
 2. Gamit sa pag-iihaw
 3. Inilalako sa umaga
 4. Hindi matingkad
 5. Hindi makinis
 6. Palabas sa tv sa tanghali
 7. Color violet or lavender in Tagalog
 8. Inilalako sa gabi
 9. Asawa ni Charlene Gonzalez
Down
 1. Baong pagkain sa sinehan
 2. Tawag sa babaeng may asawa
 3. Naubusan ng gas ang sasakyan
 4. Bati ng isang Hawaiian
 5. Pangalawang Ina
 6. Salita ng pusa
 7. Isdang nasa lata
 8. Matinding galit
 9. Inaalis sa isda bago lutuin
 10. Color orange in Tagalog
 11. Salita ng kambing

20 Clues: Hindi makinisSalita ng pusaPangalawang InaMatinding galitHindi matingkadIsdang nasa lataSalita ng kambingInilalako sa gabiGamit sa pag-iihawInilalako sa umagaBati ng isang HawaiianColor orange in TagalogBaong pagkain sa sinehanPalabas sa tv sa tanghaliTawag sa babaeng may asawaAsawa ni Charlene GonzalezInaalis sa isda bago lutuin...

PALAISIPAN-85 2021-01-07

PALAISIPAN-85 crossword puzzle
Across
 1. – tanong ng makulit na bata sa magulang
 2. – magnet (tagalog)
 3. – hindi manu-mano
 4. – kantang “sampung mga daliri, kamay at ___”
 5. – sakit na nakakahawa
 6. – kasunod ng sigarilyas sa kantang “Bahay Kubo”
 7. – taguri sa buwanang menstruation
 8. – ginagamot sa hospital
 9. – hugis ng buwan
 10. – karaniwang nilalako sa gabi
Down
 1. – tagalog sa Lighthouse
 2. – laro ng batang lalaki na ginagamitan ng pisi/tali
 3. – taga-bantay ng bahay
 4. – pambansang hayop ng Pilipinas
 5. – pambansang hayop ng USA
 6. – apelyido ni Yayo (artista)
 7. – maari
 8. – hindi permanente
 9. – tali sa buhok sa batang babae
 10. – kadalasan

20 Clues: – maari– kadalasan– hugis ng buwan– hindi manu-mano– magnet (tagalog)– hindi permanente– sakit na nakakahawa– taga-bantay ng bahay– tagalog sa Lighthouse– ginagamot sa hospital– pambansang hayop ng USA– apelyido ni Yayo (artista)– karaniwang nilalako sa gabi– pambansang hayop ng Pilipinas– tali sa buhok sa batang babae...

Mga Salita 2021-11-14

Mga Salita crossword puzzle
Across
 1. huling buwan ng taon
 2. tagalog ng "fifteen"
 3. tagalog ng "100"
 4. iwinagayway noong araw ng kalayaan
Down
 1. ika-3 araw ng linggo, bago mag huwebes
 2. sinusuot bago magsapatos
 3. sinusuot o sapin para sa paa
 4. laruang pinapalipad gawa sa manipis na kawayan
 5. ang huling kulay sa bahaghari
 6. tagalog ng "twenty"

10 Clues: tagalog ng "100"tagalog ng "twenty"huling buwan ng taontagalog ng "fifteen"sinusuot bago magsapatossinusuot o sapin para sa paaang huling kulay sa bahaghariiwinagayway noong araw ng kalayaanika-3 araw ng linggo, bago mag huwebeslaruang pinapalipad gawa sa manipis na kawayan

This time the crossword puzzle is easy. Just some famous languages. 2013-12-02

This time the crossword puzzle is easy. Just some famous languages. crossword puzzle
Across
 1. العربية
 2. മലയാളം
 3. Shqip
 4. हिन्दुस्तानी • ہندوستانی
 5. فارسی
Down
 1. català
 2. Antiguan Creole
 3. دری
 4. پښتو
 5. Wikang Tagalog

10 Clues: دریپښتوShqipفارسیcatalàമലയാളംالعربيةWikang TagalogAntiguan Creoleहिन्दुस्तानी • ہندوستانی

Crosswords adjective 5 and noun 6 2021-03-13

Crosswords adjective 5 and noun 6 crossword puzzle
Across
 1. nakikita to sa taas, lumalabas pag gabi, bilog
 2. hindi mabango
 3. nakikita to sa taas, kulay blue, may mga ulap
 4. nakikita mo to sa taas, maliwanag
 5. nakikita to sa baba, may mga dahon
Down
 1. nakikita to sa baba, kulay brown, pwede ka maglakad dito
 2. tagalog ng intelligent
 3. tagalog ng lazy
 4. tagalog ng hardworking
 5. hindi malinis

10 Clues: hindi mabangohindi malinistagalog ng lazytagalog ng intelligenttagalog ng hardworkingnakikita mo to sa taas, maliwanagnakikita to sa baba, may mga dahonnakikita to sa taas, kulay blue, may mga ulapnakikita to sa taas, lumalabas pag gabi, bilognakikita to sa baba, kulay brown, pwede ka maglakad dito

Filipino Culture 2021-11-28

Filipino Culture crossword puzzle
Across
 1. Stage of life that plays very important cultural role
 2. Tagalog word for fellowship
 3. One of the primary health complications for people of Filipino descent.
 4. _____ comes first
 5. Traditional national dance
 6. Tagalog word that depicts balance in life
 7. Despite all disparity, Filipino people are resilient and ______
Down
 1. Tagalog word for community spirit
 2. A sign of respect; hand to forehead
 3. Access to clean ______ plays a large role in health complications
 4. Religion from Spanish influence
 5. How many months long is Christmas celebrated?

12 Clues: _____ comes firstTraditional national danceTagalog word for fellowshipReligion from Spanish influenceTagalog word for community spiritA sign of respect; hand to foreheadTagalog word that depicts balance in lifeHow many months long is Christmas celebrated?Stage of life that plays very important cultural role...

Les langues (Languages) 2021-03-02

Les langues (Languages) crossword puzzle
Across
 1. Korean
 2. Portuguese
 3. Dutch
 4. Greek
 5. Polish
 6. Italian
 7. Tagalog
 8. Vietnamese
 9. Spanish
 10. Swahili
Down
 1. Japanese
 2. Irish
 3. Russian
 4. Welsh
 5. Hebrew
 6. German
 7. Chinese
 8. Gaelic
 9. French
 10. English

20 Clues: IrishWelshDutchGreekKoreanHebrewGermanGaelicPolishFrenchRussianChineseItalianTagalogEnglishSpanishSwahiliJapanesePortugueseVietnamese

Balik Tanaw! 2017-09-06

Balik Tanaw! crossword puzzle
Across
 1. kompositor ng Pambansang Awit ng Pilipinas
 2. asawang lalaki
 3. opisyal na wika sa pananakop ng Espanya
 4. ang nagpapayaman sa Wika
 5. 14 katinig 3 patinig
 6. Biak na bato
 7. nagpangalan ng mga gusali gamit ang Wikang Pambansa
 8. Hegomoniya
 9. surian ng wikang pambansa
 10. itinuturing na Gintong Panahon
Down
 1. unang tawag sa Pambansang Wika
 2. Apelyido ng Ama ng Wikang Pambansa
 3. sentro ng kalakalan
 4. binubuo ng 19 na titik
 5. Ama ng Panulaang tagalog
 6. kasalukuyang tawag sa Pambansang Wika
 7. paggamit ng unang wika ng mga estudyante
 8. taga-ilog
 9. grupo noong panahon ng hapon
 10. pinihit ko si kaibigan bumukas ang daanan

20 Clues: taga-ilogHegomoniyaBiak na batoasawang lalakisentro ng kalakalan14 katinig 3 patinigbinubuo ng 19 na titikAma ng Panulaang tagalogang nagpapayaman sa Wikasurian ng wikang pambansagrupo noong panahon ng haponunang tawag sa Pambansang Wikaitinuturing na Gintong PanahonApelyido ng Ama ng Wikang Pambansakasalukuyang tawag sa Pambansang Wika...

Balikan Natin! 2017-09-06

Balikan Natin! crossword puzzle
Across
 1. ang nagpapayaman sa Wika
 2. kompositor ng Pambansang Awit ng Pilipinas
 3. nagpangalan ng mga gusali gamit ang Wikang Pambansa
 4. itinuturing na Gintong Panahon
 5. opisyal na wika sa pananakop ng Espanya
 6. 14 katinig 3 patinig
 7. grupo noong panahon ng hapon
 8. Biak na bato
 9. asawang lalaki
 10. Apelyido ng Ama ng Wikang Pambansa
Down
 1. pinihit ko si kaibigan bumukas ang daanan
 2. binubuo ng 19 na titik
 3. sentro ng kalakalan
 4. taga-ilog
 5. paggamit ng unang wika ng mga estudyante
 6. Ama ng Panulaang tagalog
 7. unang tawag sa Pambansang Wika
 8. surian ng wikang pambansa
 9. kasalukuyang tawag sa Pambansang Wika
 10. Hegomoniya

20 Clues: taga-ilogHegomoniyaBiak na batoasawang lalakisentro ng kalakalan14 katinig 3 patinigbinubuo ng 19 na titikang nagpapayaman sa WikaAma ng Panulaang tagalogsurian ng wikang pambansagrupo noong panahon ng haponitinuturing na Gintong Panahonunang tawag sa Pambansang WikaApelyido ng Ama ng Wikang Pambansakasalukuyang tawag sa Pambansang Wika...

EG 2022-08-15

EG crossword puzzle
Across
 1. Ano ang pangalan ng barumbadong bus?
 2. Ngayong Agosto ay ang buwan ng?
 3. Ilang taon na si Maia?
 4. Ano ang nakuha ni Mona Ballerina sa kaniyang kaarawan?
 5. Sinong bayani ang nagsabi ng sikat na katagang “ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda”
Down
 1. Ano ang Pambansang wika natin?
 2. Kung ang tagalog ng classroom ay silid aralan, ano naman ang tagalog ng library?
 3. Sa kuwentong, Ang Mabait na Kalabaw, ano ang ibinigay ni Kalabaw sa mga bata?
 4. Sino ang Ama ng Wikang Pambansa?
 5. Ano ang hindi kayang gawin ng mahiyaing manok na si Onyok?
 6. Kung ang tagalog ng fruits ay prutas, ano naman ang tagalog ng petals?

11 Clues: Ilang taon na si Maia?Ano ang Pambansang wika natin?Ngayong Agosto ay ang buwan ng?Sino ang Ama ng Wikang Pambansa?Ano ang pangalan ng barumbadong bus?Ano ang nakuha ni Mona Ballerina sa kaniyang kaarawan?Ano ang hindi kayang gawin ng mahiyaing manok na si Onyok?Kung ang tagalog ng fruits ay prutas, ano naman ang tagalog ng petals?...

kasaysayan ng wika 2014-07-03

kasaysayan ng wika crossword puzzle
Across
 1. naglagda ng memorandum blg.277
 2. ita,malay,indones,lahi nilang pinagmulan
 3. naglagda ng proklamasyon blg 12
 4. nagpalabas ng edukasyon blg.7
 5. nais ni bonifacio na wikang tagalog ang gamitin ngunit tinutulan ito ni aguinaldo
 6. nagpalabas ng blg.45s.2001
 7. wikang pambansa
 8. nagpalaganap ng katolismo
 9. naglagda ng memorandum blg.384
 10. kalihim ng pagtuturong pambayan
Down
 1. naglagda ng memorandum blg.194
 2. bumuo sa surian ng wikang pambansa
 3. pinagtibay ng kongreso ang batas
 4. nagpalabas ng kautusan blg.52
 5. naglagda ng batas blg.335
 6. sa panahong ito pinalitan ang lumang tagalog
 7. nagpalaganap ng ingles
 8. sa panahon nila ang wikang niponggo
 9. nangarap ng pagkakaroon ng wikang pambansa
 10. naglagda ng proklamasyon blg.1041

20 Clues: wikang pambansanagpalaganap ng inglesnaglagda ng batas blg.335nagpalaganap ng katolismonagpalabas ng blg.45s.2001nagpalabas ng kautusan blg.52nagpalabas ng edukasyon blg.7naglagda ng memorandum blg.277naglagda ng memorandum blg.194naglagda ng memorandum blg.384naglagda ng proklamasyon blg 12kalihim ng pagtuturong pambayan...

John02 2016-12-06

John02 crossword puzzle
Across
 1. WHAT IS 'SAGING' IN ENGLISH
 2. SOMEONE WHO EVERYBODY LOVES (ON TV)
 3. 'ASO', IN ENGLISH
 4. COUNTRY NORTHEAST OF THE PHILIPPINES, WITH NINJAS
 5. A LARGE ISLAND NEAR TOWNSVILLE
 6. A GIANT ROCK IN THE MIDDLE OF AUSTRALIA
 7. NEXT AMERICAN PRESIDENT, DONALD...
 8. A FAMOUS KNIFE FROM BATANGAS
 9. THANK YOU, IN TAGALOG
 10. DELICIOUS, IN TAGALOG
 11. A TYPE OF PUBLIC TRANSPORT IN THE PHILIPPINES
Down
 1. WHERE DOES WAYNE'S MUM LIVE
 2. CAPITAL OF EAST TIMOR
 3. WHAT BRAND IS THE AUSTRALIAN ARMY RIFLE
 4. WAYNE'S SCIENTIST FRIEND, WHO MAKES SHOULDER CREAM
 5. A BRAZILIAN MARTIAL ART
 6. MAIN ISLAND IN THE PHILIPPINES
 7. A TOWN NEAR THE TAAL VOLCANO
 8. WHO IS FANTASTIC

19 Clues: WHO IS FANTASTIC'ASO', IN ENGLISHCAPITAL OF EAST TIMORTHANK YOU, IN TAGALOGDELICIOUS, IN TAGALOGA BRAZILIAN MARTIAL ARTWHERE DOES WAYNE'S MUM LIVEWHAT IS 'SAGING' IN ENGLISHA TOWN NEAR THE TAAL VOLCANOA FAMOUS KNIFE FROM BATANGASA LARGE ISLAND NEAR TOWNSVILLEMAIN ISLAND IN THE PHILIPPINESNEXT AMERICAN PRESIDENT, DONALD......

kasaysayan ng wika 2014-07-03

kasaysayan ng wika crossword puzzle
Across
 1. nangarap ng pagkakaroon ng wikang pambansa
 2. sa panahon nila ang wikang niponggo
 3. nagpalaganap ng ingles
 4. nagpalabas ng blg.45s.2001
 5. pinagtibay ng kongreso ang batas
 6. nagpalabas ng edukasyon blg.7
 7. bumuo sa surian ng wikang pambansa
 8. naglagda ng memorandum blg.277
 9. ita,malay,indones,lahi nilang pinagmulan
 10. naglagda ng proklamasyon blg.1041
Down
 1. sa panahong ito pinalitan ang lumang tagalog
 2. wikang pambansa
 3. nais ni bonifacio na wikang tagalog ang gamitin ngunit tinutulan ito ni aguinaldo
 4. nagpalabas ng kautusan blg.52
 5. naglagda ng memorandum blg.384
 6. naglagda ng proklamasyon blg 12
 7. naglagda ng memorandum blg.194
 8. naglagda ng batas blg.335
 9. nagpalaganap ng katolismo
 10. kalihim ng pagtuturong pambayan

20 Clues: wikang pambansanagpalaganap ng inglesnaglagda ng batas blg.335nagpalaganap ng katolismonagpalabas ng blg.45s.2001nagpalabas ng kautusan blg.52nagpalabas ng edukasyon blg.7naglagda ng memorandum blg.384naglagda ng memorandum blg.194naglagda ng memorandum blg.277naglagda ng proklamasyon blg 12kalihim ng pagtuturong pambayan...

kasaysayan ng wika 2014-07-03

kasaysayan ng wika crossword puzzle
Across
 1. nangarap ng pagkakaroon ng wikang pambansa
 2. nagpalabas ng blg.45s.2001
 3. pinagtibay ng kongreso ang batas
 4. nagpalaganap ng katolismo
 5. nagpalaganap ng ingles
 6. sa panahong ito pinalitan ang lumang tagalog
 7. naglagda ng memorandum blg.384
 8. kalihim ng pagtuturong pambayan
Down
 1. sa panahon nila ang wikang niponggo
 2. nagpalabas ng kautusan blg.52
 3. naglagda ng batas blg.335
 4. naglagda ng memorandum blg.277
 5. nais ni bonifacio na wikang tagalog ang gamitin ngunit tinutulan ito ni aguinaldo
 6. naglagda ng proklamasyon blg 12
 7. nagpalabas ng edukasyon blg.7
 8. ita,malay,indones,lahi nilang pinagmulan
 9. wikang pambansa
 10. naglagda ng memorandum blg.194
 11. bumuo sa surian ng wikang pambansa
 12. naglagda ng proklamasyon blg.1041

20 Clues: wikang pambansanagpalaganap ng inglesnaglagda ng batas blg.335nagpalaganap ng katolismonagpalabas ng blg.45s.2001nagpalabas ng kautusan blg.52nagpalabas ng edukasyon blg.7naglagda ng memorandum blg.277naglagda ng memorandum blg.194naglagda ng memorandum blg.384naglagda ng proklamasyon blg 12kalihim ng pagtuturong pambayan...

PALAISIPAN-416 2022-08-20

PALAISIPAN-416 crossword puzzle
Across
 1. – pintas
 2. – antas
 3. – leksyon
 4. – tugatog
 5. – minsan pa
 6. – pabrika
 7. – kambal
 8. – buwal
 9. – kibo
 10. – 1000 grams
Down
 1. – magpatrolyo
 2. – tagalog sa Iodin
 3. – balak
 4. – hinahon
 5. – bagal
 6. – puksa
 7. – kubli
 8. – kaning-lamig
 9. – sira
 10. – halimuyak

20 Clues: – sira– kibo– balak– antas– bagal– puksa– kubli– buwal– pintas– kambal– leksyon– tugatog– hinahon– pabrika– minsan pa– halimuyak– 1000 grams– magpatrolyo– kaning-lamig– tagalog sa Iodin

Treasuring Church Membership 2022-06-17

Treasuring Church Membership crossword puzzle
Across
 1. After election, there is a new _______________
 2. Worship Team, MST, PST, Ushering
 3. Pagsunod in Tagalog
 4. JAMC Dipolog's theme for its 4th year is Deeper____________
 5. Pag angkon
 6. The fact of being a member in a group
 7. Pangako in Tagalog
 8. Sa Midweek Service, after sa praise and worship
 9. Pagtubo, di pariha nimo wa nitubo
 10. the condition or quality of being pure
Down
 1. __________ is not membership in the church
 2. Metta World______________
 3. Pagkamangihatagon in english
 4. Tawag sa wala nagpuyo sa inyuang balay pero duol sa inyua bakay ilaang balay
 5. Wa nagkasinabot, sumpaki
 6. Isawsaw, ilubog
 7. Tawag sa usa ka panimalay
 8. Sa CC adunay fun, food and ______________

18 Clues: Pag angkonIsawsaw, ilubogPangako in TagalogPagsunod in TagalogWa nagkasinabot, sumpakiMetta World______________Tawag sa usa ka panimalayPagkamangihatagon in englishWorship Team, MST, PST, UsheringPagtubo, di pariha nimo wa nituboThe fact of being a member in a groupthe condition or quality of being pureSa CC adunay fun, food and ______________...

Komunikasyon 2018-11-03

Komunikasyon crossword puzzle
Across
 1. Dahilan ng acto ng komunikasyon.
 2. Kalahok.
 3. Pag aaral sa mga tunog sa wika.
 4. Maliit na yunit ng tunog.
 5. Paniniwalang ang tagalog ang supremong wika sa bansa.
 6. Naglalarawan sa panguri,pandiwa,at pangabay.
 7. Marahil,siguro,parang:isang uri ng pangabay.
 8. Pambansang wika.
 9. Paraan ng pagbibigay ng pakahulugan ng tagatanggap sa menshahe.
 10. Maliit na yunit ng salita.
Down
 1. tumutukoy sa sitwasyong kinasasangkutan ng isang akto.
 2. Ipinipapalit sa pangngalan.
 3. Isang pamamaraan o proseso kung paano maaring tanggapin at gamitin ang isang tiyak na talasalitaan.
 4. Tumutukoy sa kilos o galaw.
 5. Daluyan.
 6. Ng komunikasyon.
 7. Nanggaling sa salitang taga at ilog.
 8. sagabal.
 9. Dalawang katinig na magkadikit.
 10. Salitang naglalarawan sa pangngalan o panghalip.

20 Clues: Kalahok.Daluyan.sagabal.Ng komunikasyon.Pambansang wika.Maliit na yunit ng tunog.Maliit na yunit ng salita.Ipinipapalit sa pangngalan.Tumutukoy sa kilos o galaw.Pag aaral sa mga tunog sa wika.Dalawang katinig na magkadikit.Dahilan ng acto ng komunikasyon.Nanggaling sa salitang taga at ilog.Naglalarawan sa panguri,pandiwa,at pangabay....

Treasuring Church Membership 2022-06-17

Treasuring Church Membership crossword puzzle
Across
 1. After election, there is a new _______________
 2. Public office is public ______________________
 3. Pagsunod in Tagalog
 4. JAMC Dipolog's theme for its 4th year is Deeper____________
 5. Pag angkon
 6. The fact of being a member in a group
 7. Pangako in Tagalog
 8. Sa Midweek Service, after sa praise and worship
 9. Pagtubo, di pariha nimo wa nitubo
 10. the condition or quality of being pure
Down
 1. __________ is not membership in the church
 2. Metta World______________
 3. Pagkamangihatagon in english
 4. Tawag sa wala nagpuyo sa inyuang balay pero duol sa inyua bakay ilaang balay
 5. Wa nagkasinabot, sumpaki
 6. Isawsaw, ilubog
 7. Tawag sa usa ka panimalay
 8. Sa CC adunay fun, food and ______________

18 Clues: Pag angkonIsawsaw, ilubogPangako in TagalogPagsunod in TagalogWa nagkasinabot, sumpakiMetta World______________Tawag sa usa ka panimalayPagkamangihatagon in englishPagtubo, di pariha nimo wa nituboThe fact of being a member in a groupthe condition or quality of being pureSa CC adunay fun, food and ______________...

TAGALOG-ENGLISH 2022-12-14

TAGALOG-ENGLISH crossword puzzle
Across
 1. KUWADERNO
 2. mahirap
 3. MASARAP
 4. PULUT-PUKYUTAN
 5. SUKA
 6. LALAKI
 7. BUHANGIN
Down
 1. maganda
 2. BUNDOK
 3. MARUMI
 4. KALANGITAN

11 Clues: SUKABUNDOKMARUMILALAKImagandamahirapMASARAPBUHANGINKUWADERNOKALANGITANPULUT-PUKYUTAN

Tagalog Crosswod Challenge 2018-03-26

Tagalog Crosswod Challenge crossword puzzle
Across
 1. Orange
 2. Black
 3. A round shape
 4. Yellow
 5. a Squre
 6. a banana
 7. Your eyes
 8. la la an grandmother
 9. The colour red
 10. Grandmother
 11. an egg
 12. Mother
Down
 1. Number one
 2. Younger brother ior sister
 3. Ms. Smith
 4. purple
 5. The colour green
 6. here!
 7. Triangle
 8. Your father

20 Clues: Blackhere!OrangepurpleYellowan eggMothera SqureTrianglea bananaMs. SmithYour eyesNumber oneGrandmotherYour fatherA round shapeThe colour redThe colour greenla la an grandmotherYounger brother ior sister

Numbers in Tagalog 2019-07-16

Numbers in Tagalog crossword puzzle
Across
 1. Three
 2. Two
 3. Five
 4. Eleven
 5. Seven
 6. Ten
 7. Fifteen
 8. Sixteen
 9. Thirteen
Down
 1. Twenty
 2. Twelve
 3. Six
 4. Ninteen
 5. Eight
 6. Nine
 7. Eighteen
 8. Fourteen
 9. Seventeen
 10. One
 11. Four

20 Clues: TwoSixTenOneNineFiveFourThreeEightSevenTwentyTwelveElevenNinteenFifteenSixteenEighteenFourteenThirteenSeventeen

kasaysayan ng wika 2014-07-03

kasaysayan ng wika crossword puzzle
Across
 1. naglagda ng proklama blg.12
 2. sila ang nagpalabas sa blg.45s.2001
 3. naglagda ng memorandum blg.384
 4. nais ni bonifacio na wikang tagalog ang gamitin ngunit tinutulan ni aguinaldo
 5. siya ang bumuo sa surian ng wikang pambansa
 6. ita,malay,indones ang lahi nilang pinagmulan
 7. nagpalabas ng pagtuturong bayan
 8. nagpalaganap ng katoliko
 9. sa panahong ito ang lumang tagalog ay pinalitan ng dialekto
 10. nagpalabas ng memorandum blg.80-68
Down
 1. nagpalabas ng kautusan blg.52
 2. nagmula sa kanyang pangarap namagkaroon ng wikang pambansa
 3. ito ang panahon sa pamumuno ni pang.quezon
 4. nagpalaganap ng wikang ingles
 5. siya ang nagpalabas ng pagtututong bayan
 6. naglagda ng batas blg.335
 7. siya ang naglagda sa memorandum blg.277
 8. nagpagamit ng wikang niponggo
 9. naglagda ng memorandum blg.194
 10. naglagda ng proklamasyon blg.1041s.

20 Clues: nagpalaganap ng katolikonaglagda ng batas blg.335naglagda ng proklama blg.12nagpalabas ng kautusan blg.52nagpalaganap ng wikang inglesnagpagamit ng wikang niponggonaglagda ng memorandum blg.384naglagda ng memorandum blg.194nagpalabas ng pagtuturong bayannagpalabas ng memorandum blg.80-68sila ang nagpalabas sa blg.45s.2001...

komunikasyon 2021-11-01

komunikasyon crossword puzzle
Across
 1. sa 333 taon ay sinakop nila ang pilipinas
 2. Luna, sagisag niya ay taga-ilog
 3. Schurman, kilala sa tawag na First Philippine Commission
 4. layunin nila ang demokrasiya at edukasyon
 5. taft, nagsilbi bilang tagapagbatas ng Pilipinas sa ilalim ng Soberanya ng Estados Unidos
Down
 1. tagalog, kauna-unahang pahayagan
 2. Paterno, nobilista ng kilusang propaganda
 3. Del Pilar, itinatag niya ang Diyaryong tagalog
 4. Ponce, nanaliksik sa kilusang propaganda
 5. katutubong wikang pinagbatayan ng pambansang wika ng Pilipinas

10 Clues: Luna, sagisag niya ay taga-ilogtagalog, kauna-unahang pahayaganPonce, nanaliksik sa kilusang propagandasa 333 taon ay sinakop nila ang pilipinasPaterno, nobilista ng kilusang propagandalayunin nila ang demokrasiya at edukasyonDel Pilar, itinatag niya ang Diyaryong tagalogSchurman, kilala sa tawag na First Philippine Commission...

komunikasyon 2018-07-08

komunikasyon crossword puzzle
Across
 1. at wika ay magkaugnay at hindi maaaring paghiwalayin
 2. batayan ng wikang pambansa
 3. binubuo ng wikang tagalog at mga wikain sa bansa
 4. ginagamit ng guro sa paaralan
 5. pinagtibay bilang midyum ng pagtuturo ayon sa executive order 210
 6. salita
Down
 1. wikang kinagisnan ng mga bata
 2. wikang pambansa ng Pilipinas
 3. kinaiba ng tao sa hayop
 4. makabuluhang tunog
 5. napagkasunduan
 6. ama n wikang pambansa

12 Clues: salitanapagkasunduanmakabuluhang tunogama n wikang pambansakinaiba ng tao sa hayopbatayan ng wikang pambansawikang pambansa ng Pilipinaswikang kinagisnan ng mga bataginagamit ng guro sa paaralanbinubuo ng wikang tagalog at mga wikain sa bansaat wika ay magkaugnay at hindi maaaring paghiwalayin...

Tagalog aports crossword 2023-01-22

Tagalog aports crossword crossword puzzle
Across
 1. ari ng lalaki
 2. tagalog ng music
 3. kupal na bff ni tonton
 4. tagalog ng ladder
Down
 1. lugar kung saan ka nag aaral
 2. apelido mo
 3. hinihipak
 4. nanay mo
 5. crush mo nung grade 9
 6. kung saan nakakabili ng bff fries

10 Clues: nanay mohinihipakapelido moari ng lalakitagalog ng musictagalog ng laddercrush mo nung grade 9kupal na bff ni tontonlugar kung saan ka nag aaralkung saan nakakabili ng bff fries

PALAISIPAN-346 2021-10-02

PALAISIPAN-346 crossword puzzle
Across
 1. – libak
 2. – tanggi
 3. – sang-ayon
 4. – dulot ng sabon
 5. – sapakatan
 6. – busal sa bibig
 7. – tagalog sa ibong Turtledove
 8. – (pag)tahi
 9. – dambuhala
 10. – sadya
Down
 1. – deposito
 2. – panalo
 3. – dula
 4. – gampanan / gawin
 5. – tubo / usbong
 6. – anak
 7. – rolyo
 8. – hiyaw ng nasaktan
 9. – pahintulutan
 10. – batikos

20 Clues: – dula– anak– libak– rolyo– sadya– panalo– tanggi– batikos– deposito– sang-ayon– sapakatan– (pag)tahi– dambuhala– pahintulutan– tubo / usbong– dulot ng sabon– busal sa bibig– gampanan / gawin– hiyaw ng nasaktan– tagalog sa ibong Turtledove

komunikasyon 2018-07-08

komunikasyon crossword puzzle
Across
 1. makabuluhang tunog
 2. binubuo ng wikang tagalog at mga wikain sa bansa
 3. batayan ng wikang pambansa
 4. napagkasunduan
 5. ama n wikang pambansa
 6. ginagamit ng guro sa paaralan
Down
 1. salita
 2. at wika ay magkaugnay at hindi maaaring paghiwalayin
 3. kinaiba ng tao sa hayop
 4. wikang pambansa ng Pilipinas
 5. wikang kinagisnan ng mga bata
 6. pinagtibay bilang midyum ng pagtuturo ayon sa executive order 210

12 Clues: salitanapagkasunduanmakabuluhang tunogama n wikang pambansakinaiba ng tao sa hayopbatayan ng wikang pambansawikang pambansa ng Pilipinaswikang kinagisnan ng mga bataginagamit ng guro sa paaralanbinubuo ng wikang tagalog at mga wikain sa bansaat wika ay magkaugnay at hindi maaaring paghiwalayin...

PANITIKAN SA KOLONYALISMONG AMERIKANO 2017-05-15

PANITIKAN SA KOLONYALISMONG AMERIKANO crossword puzzle
Across
 1. Ang sumulat ng "Sobre la Indolencia de los Filipinas"
 2. Dulang alegorikal na nagpapakita ng nangyari o ng kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas sa kamay ng sumakop ditto
 3. Ang sumulat ng nobelang pinamagatang "Ninay"
 4. Ama ng Maikling Kathang Tagalog
 5. Sarsuwelang tungkol sa pagkasilaw sa salapi ng isang pamilya
 6. Kilala hindi lamang sa pagbabagong-hugis ng wikang Tagalog kundi sa kanyang "Banaag at Sikat"
 7. Ang isinulat ni Severino Reyes na naging matagumpay sa pagiging realistiko at makabayan
 8. Isang sarsuwela na itinanghal sa korte si Haring Felipe IV
 9. Isinalin ito ni Pablo de Guzman Mejia sa wikang Pangasinan
 10. Ang sumulat ng tulang "Love Me Not"
 11. Uri ng Italyanong pagkanta na para lamang bumibigkas
Down
 1. Isang dula na kung saan nilusob, dinakip at inakusahan ng sedisyon at minultahan ng 2,000 dolyar ang lahat ng lumahok sa dula
 2. Isang makabayang mandudula na sumulat ng "Tanikalang Guinto"
 3. Ama ng Dulang Tagalog
 4. Ang tanging makatang babae na kinilala noong panahon ng mga Kastila at hindi lumipas noong panahon ng Amerikano
 5. Ito ang batas na pinagtibay ng militar na pamahalaan noon
 6. Nobelang naisulat ni Faustino Aguilar
 7. Ang taong nagsimula ang paglaban ng mga Pilipino sa mga Amerikano
 8. Dulang kadalasang nakasulat sa prosa na may kasamang pagkanta at pagsayaw
 9. Naging miyembro ng isang pandulaan at isa sa mga nagtatag ng Teatro Porvenir

20 Clues: Ama ng Dulang TagalogAma ng Maikling Kathang TagalogAng sumulat ng tulang "Love Me Not"Nobelang naisulat ni Faustino AguilarAng sumulat ng nobelang pinamagatang "Ninay"Uri ng Italyanong pagkanta na para lamang bumibigkasAng sumulat ng "Sobre la Indolencia de los Filipinas"Ito ang batas na pinagtibay ng militar na pamahalaan noon...

A puzzle for you this morning. 2017-03-25

A puzzle for you this morning. crossword puzzle
Across
 1. What you should do once you solve this
 2. The one who loves you
 3. What you are
 4. Mine tagalog
 5. The one I love
Down
 1. How I feel for you
 2. How I feel for you tagalog
 3. future you
 4. You're my G_____ woman
 5. Our Number

10 Clues: future youOur NumberWhat you areMine tagalogThe one I loveHow I feel for youThe one who loves youYou're my G_____ womanHow I feel for you tagalogWhat you should do once you solve this

kasaysayan ng wika 2014-07-03

kasaysayan ng wika crossword puzzle
Across
 1. naglagda ng memorandum blg.194
 2. nagpalabas ng kautusan blg.52
 3. nais ni bonifacio na wikang tagalog ang gamitin ngunit tinutulan ni aguinaldo
 4. nagpalabas ng pagtuturong bayan
 5. ita,malay,indones ang lahi nilang pinagmulan
 6. naglagda ng proklamasyon blg.1041s.
 7. naglagda ng proklama blg.12
 8. siya ang bumuo sa surian ng wikang pambansa
 9. naglagda ng batas blg.335
 10. sila ang nagpalabas sa blg.45s.2001
 11. nagpalabas ng memorandum blg.80-68
Down
 1. nagpagamit ng wikang niponggo
 2. nagpalaganap ng wikang ingles
 3. ito ang panahon sa pamumuno ni pang.quezon
 4. sa panahong ito ang lumang tagalog ay pinalitan ng dialekto
 5. nagpalaganap ng katoliko
 6. siya ang naglagda sa memorandum blg.277
 7. naglagda ng memorandum blg.384
 8. nagmula sa kanyang pangarap namagkaroon ng wikang pambansa

19 Clues: nagpalaganap ng katolikonaglagda ng batas blg.335naglagda ng proklama blg.12nagpagamit ng wikang niponggonagpalaganap ng wikang inglesnagpalabas ng kautusan blg.52naglagda ng memorandum blg.194naglagda ng memorandum blg.384nagpalabas ng pagtuturong bayannagpalabas ng memorandum blg.80-68naglagda ng proklamasyon blg.1041s....

kasaysayan ng wika 2014-07-03

kasaysayan ng wika crossword puzzle
Across
 1. sila ang nagpalabas sa blg.45s.2001
 2. nagmula sa kanyang pangarap namagkaroon ng wikang pambansa
 3. siya ang naglagda sa memorandum blg.277
 4. naglagda ng proklama blg.12
 5. ito ang panahon sa pamumuno ni pang.quezon
 6. sa panahong ito ang lumang tagalog ay pinalitan ng dialekto
 7. naglagda ng proklamasyon blg.1041s.
 8. naglagda ng batas blg.335
 9. nagpalabas ng pagtuturong bayan
Down
 1. nagpalaganap ng wikang ingles
 2. nagpalabas ng kautusan blg.52
 3. nais ni bonifacio na wikang tagalog ang gamitin ngunit tinutulan ni aguinaldo
 4. siya ang bumuo sa surian ng wikang pambansa
 5. ita,malay,indones ang lahi nilang pinagmulan
 6. nagpagamit ng wikang niponggo
 7. naglagda ng memorandum blg.384
 8. siya ang nagpalabas ng pagtututong bayan
 9. nagpalaganap ng katoliko
 10. naglagda ng memorandum blg.194
 11. nagpalabas ng memorandum blg.80-68

20 Clues: nagpalaganap ng katolikonaglagda ng batas blg.335naglagda ng proklama blg.12nagpalaganap ng wikang inglesnagpalabas ng kautusan blg.52nagpagamit ng wikang niponggonaglagda ng memorandum blg.384naglagda ng memorandum blg.194nagpalabas ng pagtuturong bayannagpalabas ng memorandum blg.80-68sila ang nagpalabas sa blg.45s.2001...

Numbers in Tagalog 2019-07-16

Numbers in Tagalog crossword puzzle
Across
 1. Twelve
 2. Twenty
 3. Seven
 4. Seventeen
 5. Eighteen
 6. Eleven
 7. Sixteen
 8. One
 9. Six
 10. Two
Down
 1. Nine
 2. Four
 3. Fifteen
 4. Five
 5. Fourteen
 6. Ninteen
 7. Ten
 8. Thirteen
 9. Eight
 10. Three

20 Clues: TenOneSixTwoNineFourFiveSevenEightThreeTwelveTwentyElevenFifteenNinteenSixteenFourteenEighteenThirteenSeventeen

Filipino 2020-11-15

Filipino crossword puzzle
Across
 1. Tagalog ng ten
 2. ginagamit para sa pagtukoy ng direksyon
 3. Palm na ginagamit tuwing Palm Sunday
 4. ginagamit sa paaralan
 5. transportasyon sa himpapawid
Down
 1. Tagalog ng Holy Week
 2. agham
 3. Alpabeto ng Pilipino
 4. lalagyan ng sabaw

9 Clues: aghamTagalog ng tenlalagyan ng sabawTagalog ng Holy WeekAlpabeto ng Pilipinoginagamit sa paaralantransportasyon sa himpapawidPalm na ginagamit tuwing Palm Sundayginagamit para sa pagtukoy ng direksyon

Mga salitang Filipino mula sa Ingles 2021-09-14

Mga salitang Filipino mula sa Ingles crossword puzzle
Across
 1. tagalog ng paper
 2. garapon na itim
 3. tagalog ng sunday
Down
 1. tagalog ng January
 2. isa pang tawag sa papel
 3. isang tawag sa alipin
 4. isa pang tawag sa sunday

7 Clues: garapon na itimtagalog ng papertagalog ng sundaytagalog ng Januaryisang tawag sa alipinisa pang tawag sa papelisa pang tawag sa sunday

PALAISIPAN-44 2020-11-21

PALAISIPAN-44 crossword puzzle
Across
 1. – Musical instrument na apat ang kwerdas
 2. – Inip
 3. - Pantay
 4. – Mapusyaw
 5. – Mahinhin
 6. – Linlang
 7. – Hila
 8. – Magpanggap
 9. – Matatag
 10. - Asikaso
 11. – Lungsod ni Statue of Liberty
Down
 1. – Walang halo
 2. – Malikot
 3. – South sa Tagalog
 4. – Lantad
 5. – Hindi mapalagay
 6. – Hindi tunay
 7. – Maulap
 8. – Haka-haka
 9. – Hugot

20 Clues: – Inip– Hila– Hugot– Lantad- Pantay– Maulap– Malikot– Linlang– Matatag- Asikaso– Mapusyaw– Mahinhin– Haka-haka– Magpanggap– Walang halo– Hindi tunay– Hindi mapalagay– South sa Tagalog– Lungsod ni Statue of Liberty– Musical instrument na apat ang kwerdas

Hard to Imagine: Let's make it harder... 2018-11-06

Hard to Imagine: Let's make it harder... crossword puzzle
Across
 1. THE LOST _____________ (NOLI ME TANGERE)
 2. KEROSENE LAMP
 3. SHORT SWORD (MALAY OR JOLONESE)
 4. MI ____________ ADIOS
 5. ZEUS IN ROMAN MYTH
 6. TABON MAN WAS EXCACATED IN THIS PROVINCE
 7. SPANIARD BORN IN SPAIN
 8. TURTLES IN SPANISH
 9. JACINTO
 10. CHINESE BORN OUTSIDE THE PHIL.
 11. AMIGO OR (FRIENEMIES)
 12. MOST READ TRANSLATOR OF RIZAL'S NOVELS.
 13. FOUNDER OF ATENEO
 14. LEON MA GUERRERO I (THE FATHER OF __________)
Down
 1. HISPANOPHILE LITTERATEUR
 2. PHYSICAL AND SOCIAL SETTING
 3. EL FILIBUSTERISMO WAS PUBLISHED IN __________.
 4. FRIAR IN NOLI
 5. DONA VICTORINA (COMPARED TO MORTAL GORGON)
 6. REMOVING PARTS THAT CAN OFFEND PEOPLE
 7. GREAT SKILL AND ENERGY
 8. PLEASANT AND AGREEABLE
 9. WHORE (TAGALOG)
 10. PHILIPPINE INDIGENES
 11. SAN _________ (SETTING OF NOLI)
 12. TAGALOG SLED
 13. NATIONALITY IF JOSEPHINE BRACKEN
 14. 2.6% OF THE FILIPINOS IN 1939 CAN SPEAK ________.
 15. AN OPERATTA STAR

29 Clues: JACINTOTAGALOG SLEDKEROSENE LAMPFRIAR IN NOLIWHORE (TAGALOG)AN OPERATTA STARFOUNDER OF ATENEOZEUS IN ROMAN MYTHTURTLES IN SPANISHPHILIPPINE INDIGENESMI ____________ ADIOSAMIGO OR (FRIENEMIES)GREAT SKILL AND ENERGYPLEASANT AND AGREEABLESPANIARD BORN IN SPAINHISPANOPHILE LITTERATEURPHYSICAL AND SOCIAL SETTINGCHINESE BORN OUTSIDE THE PHIL....

Hard to Imagine: Let's make it harder... 2018-11-06

Hard to Imagine: Let's make it harder... crossword puzzle
Across
 1. WHORE (TAGALOG)
 2. MI ____________ ADIOS
 3. PLEASANT AND AGREEABLE
 4. NATIONALITY IF JOSEPHINE BRACKEN
 5. SHORT SWORD (MALAY OR JOLONESE)
 6. LEON MA GUERRERO I (THE FATHER OF __________)
 7. TAGALOG SLED
 8. DONA VICTORINA (COMPARED TO MORTAL GORGON)
 9. FRIAR IN NOLI
 10. SPANIARD BORN IN SPAIN
 11. AMIGO OR (FRIENEMIES)
 12. PHILIPPINE INDIGENES
 13. EL FILIBUSTERISMO WAS PUBLISHED IN __________.
 14. GREAT SKILL AND ENERGY
 15. AN OPERATTA STAR
Down
 1. PHYSICAL AND SOCIAL SETTING
 2. JACINTO
 3. TURTLES IN SPANISH
 4. 2.6% OF THE FILIPINOS IN 1939 CAN SPEAK ________.
 5. REMOVING PARTS THAT CAN OFFEND PEOPLE
 6. THE LOST _____________ (NOLI ME TANGERE)
 7. ZEUS IN ROMAN MYTH
 8. KEROSENE LAMP
 9. FOUNDER OF ATENEO
 10. TABON MAN WAS EXCACATED IN THIS PROVINCE
 11. SAN _________ (SETTING OF NOLI)
 12. MOST READ TRANSLATOR OF RIZAL'S NOVELS.
 13. HISPANOPHILE LITTERATEUR
 14. CHINESE BORN OUTSIDE THE PHIL.

29 Clues: JACINTOTAGALOG SLEDKEROSENE LAMPFRIAR IN NOLIWHORE (TAGALOG)AN OPERATTA STARFOUNDER OF ATENEOTURTLES IN SPANISHZEUS IN ROMAN MYTHPHILIPPINE INDIGENESMI ____________ ADIOSAMIGO OR (FRIENEMIES)PLEASANT AND AGREEABLESPANIARD BORN IN SPAINGREAT SKILL AND ENERGYHISPANOPHILE LITTERATEURPHYSICAL AND SOCIAL SETTINGCHINESE BORN OUTSIDE THE PHIL....

Hard to Imagine: Let's make it harder... 2018-11-06

Hard to Imagine: Let's make it harder... crossword puzzle
Across
 1. PHYSICAL AND SOCIAL SETTING
 2. DONA VICTORINA (COMPARED TO MORTAL GORGON)
 3. TAGALOG SLED
 4. AMIGO OR (FRIENEMIES)
 5. MI ____________ ADIOS
 6. PLEASANT AND AGREEABLE
 7. TURTLES IN SPANISH
 8. SHORT SWORD (MALAY OR JOLONESE)
 9. MOST READ TRANSLATOR OF RIZAL'S NOVELS.
 10. CHINESE BORN OUTSIDE THE PHIL.
 11. REMOVING PARTS THAT CAN OFFEND PEOPLE
 12. FOUNDER OF ATENEO
 13. EL FILIBUSTERISMO WAS PUBLISHED IN __________.
Down
 1. JACINTO
 2. FRIAR IN NOLI
 3. KEROSENE LAMP
 4. HISPANOPHILE LITTERATEUR
 5. WHORE (TAGALOG)
 6. ZEUS IN ROMAN MYTH
 7. 2.6% OF THE FILIPINOS IN 1939 CAN SPEAK ________.
 8. TABON MAN WAS EXCACATED IN THIS PROVINCE
 9. AN OPERATTA STAR
 10. SPANIARD BORN IN SPAIN
 11. PHILIPPINE INDIGENES
 12. NATIONALITY IF JOSEPHINE BRACKEN
 13. THE LOST _____________ (NOLI ME TANGERE)
 14. GREAT SKILL AND ENERGY
 15. LEON MA GUERRERO I (THE FATHER OF __________)
 16. SAN _________ (SETTING OF NOLI)

29 Clues: JACINTOTAGALOG SLEDFRIAR IN NOLIKEROSENE LAMPWHORE (TAGALOG)AN OPERATTA STARFOUNDER OF ATENEOZEUS IN ROMAN MYTHTURTLES IN SPANISHPHILIPPINE INDIGENESAMIGO OR (FRIENEMIES)MI ____________ ADIOSSPANIARD BORN IN SPAINPLEASANT AND AGREEABLEGREAT SKILL AND ENERGYHISPANOPHILE LITTERATEURPHYSICAL AND SOCIAL SETTINGCHINESE BORN OUTSIDE THE PHIL....

Hard to Imagine: Let's make it harder... 2018-11-06

Hard to Imagine: Let's make it harder... crossword puzzle
Across
 1. KEROSENE LAMP
 2. ZEUS IN ROMAN MYTH
 3. TABON MAN WAS EXCACATED IN THIS PROVINCE
 4. DONA VICTORINA (COMPARED TO MORTAL GORGON)
 5. 2.6% OF THE FILIPINOS IN 1939 CAN SPEAK ________.
 6. MI ____________ ADIOS
 7. HISPANOPHILE LITTERATEUR
 8. GREAT SKILL AND ENERGY
 9. SPANIARD BORN IN SPAIN
 10. NATIONALITY IF JOSEPHINE BRACKEN
 11. PHILIPPINE INDIGENES
 12. MOST READ TRANSLATOR OF RIZAL'S NOVELS.
 13. AMIGO OR (FRIENEMIES)
 14. EL FILIBUSTERISMO WAS PUBLISHED IN __________.
 15. FRIAR IN NOLI
Down
 1. PHYSICAL AND SOCIAL SETTING
 2. TAGALOG SLED
 3. PLEASANT AND AGREEABLE
 4. JACINTO
 5. AN OPERATTA STAR
 6. REMOVING PARTS THAT CAN OFFEND PEOPLE
 7. TURTLES IN SPANISH
 8. SHORT SWORD (MALAY OR JOLONESE)
 9. CHINESE BORN OUTSIDE THE PHIL.
 10. WHORE (TAGALOG)
 11. FOUNDER OF ATENEO
 12. SAN _________ (SETTING OF NOLI)
 13. LEON MA GUERRERO I (THE FATHER OF __________)
 14. THE LOST _____________ (NOLI ME TANGERE)

29 Clues: JACINTOTAGALOG SLEDKEROSENE LAMPFRIAR IN NOLIWHORE (TAGALOG)AN OPERATTA STARFOUNDER OF ATENEOZEUS IN ROMAN MYTHTURTLES IN SPANISHPHILIPPINE INDIGENESMI ____________ ADIOSAMIGO OR (FRIENEMIES)PLEASANT AND AGREEABLEGREAT SKILL AND ENERGYSPANIARD BORN IN SPAINHISPANOPHILE LITTERATEURPHYSICAL AND SOCIAL SETTINGCHINESE BORN OUTSIDE THE PHIL....

Hard to Imagine: Let's make it harder... 2018-11-06

Hard to Imagine: Let's make it harder... crossword puzzle
Across
 1. GREAT SKILL AND ENERGY
 2. DONA VICTORINA (COMPARED TO MORTAL GORGON)
 3. HISPANOPHILE LITTERATEUR
 4. SPANIARD BORN IN SPAIN
 5. WHORE (TAGALOG)
 6. SAN _________ (SETTING OF NOLI)
 7. CHINESE BORN OUTSIDE THE PHIL.
 8. AN OPERATTA STAR
 9. FOUNDER OF ATENEO
 10. NATIONALITY IF JOSEPHINE BRACKEN
 11. TURTLES IN SPANISH
 12. FRIAR IN NOLI
 13. AMIGO OR (FRIENEMIES)
 14. JACINTO
Down
 1. REMOVING PARTS THAT CAN OFFEND PEOPLE
 2. TABON MAN WAS EXCACATED IN THIS PROVINCE
 3. PHILIPPINE INDIGENES
 4. ZEUS IN ROMAN MYTH
 5. LEON MA GUERRERO I (THE FATHER OF __________)
 6. MOST READ TRANSLATOR OF RIZAL'S NOVELS.
 7. EL FILIBUSTERISMO WAS PUBLISHED IN __________.
 8. PLEASANT AND AGREEABLE
 9. THE LOST _____________ (NOLI ME TANGERE)
 10. MI ____________ ADIOS
 11. 2.6% OF THE FILIPINOS IN 1939 CAN SPEAK ________.
 12. SHORT SWORD (MALAY OR JOLONESE)
 13. PHYSICAL AND SOCIAL SETTING
 14. TAGALOG SLED
 15. KEROSENE LAMP

29 Clues: JACINTOTAGALOG SLEDKEROSENE LAMPFRIAR IN NOLIWHORE (TAGALOG)AN OPERATTA STARFOUNDER OF ATENEOZEUS IN ROMAN MYTHTURTLES IN SPANISHPHILIPPINE INDIGENESMI ____________ ADIOSAMIGO OR (FRIENEMIES)GREAT SKILL AND ENERGYSPANIARD BORN IN SPAINPLEASANT AND AGREEABLEHISPANOPHILE LITTERATEURPHYSICAL AND SOCIAL SETTINGCHINESE BORN OUTSIDE THE PHIL....

Hard to Imagine: Let's make it harder... 2018-11-06

Hard to Imagine: Let's make it harder... crossword puzzle
Across
 1. GREAT SKILL AND ENERGY
 2. NATIONALITY IF JOSEPHINE BRACKEN
 3. ZEUS IN ROMAN MYTH
 4. MI ____________ ADIOS
 5. SPANIARD BORN IN SPAIN
 6. JACINTO
 7. CHINESE BORN OUTSIDE THE PHIL.
 8. EL FILIBUSTERISMO WAS PUBLISHED IN __________.
 9. AN OPERATTA STAR
 10. AMIGO OR (FRIENEMIES)
 11. THE LOST _____________ (NOLI ME TANGERE)
 12. FOUNDER OF ATENEO
 13. WHORE (TAGALOG)
 14. LEON MA GUERRERO I (THE FATHER OF __________)
Down
 1. PHYSICAL AND SOCIAL SETTING
 2. PLEASANT AND AGREEABLE
 3. PHILIPPINE INDIGENES
 4. TURTLES IN SPANISH
 5. HISPANOPHILE LITTERATEUR
 6. REMOVING PARTS THAT CAN OFFEND PEOPLE
 7. SHORT SWORD (MALAY OR JOLONESE)
 8. FRIAR IN NOLI
 9. SAN _________ (SETTING OF NOLI)
 10. TABON MAN WAS EXCACATED IN THIS PROVINCE
 11. TAGALOG SLED
 12. MOST READ TRANSLATOR OF RIZAL'S NOVELS.
 13. 2.6% OF THE FILIPINOS IN 1939 CAN SPEAK ________.
 14. KEROSENE LAMP
 15. DONA VICTORINA (COMPARED TO MORTAL GORGON)

29 Clues: JACINTOTAGALOG SLEDFRIAR IN NOLIKEROSENE LAMPWHORE (TAGALOG)AN OPERATTA STARFOUNDER OF ATENEOTURTLES IN SPANISHZEUS IN ROMAN MYTHPHILIPPINE INDIGENESMI ____________ ADIOSAMIGO OR (FRIENEMIES)PLEASANT AND AGREEABLEGREAT SKILL AND ENERGYSPANIARD BORN IN SPAINHISPANOPHILE LITTERATEURPHYSICAL AND SOCIAL SETTINGCHINESE BORN OUTSIDE THE PHIL....

PALAISIPAN-130 2021-02-17

PALAISIPAN-130 crossword puzzle
Across
 1. – kapitolyo ng Saudi Arabia
 2. – nito lang nangyari
 3. – kayumanggi
 4. – pagkuha ng talaan ng populasyon
 5. – sabay ipinanganak
 6. – asawa ni Gary V.
 7. – senyas
 8. – kapag
 9. – nakalitaw
 10. – linya ng telepono
Down
 1. – army (sa Tagalog)
 2. – mga patinig
 3. – kurdon
 4. – tinig
 5. – kulay gatas
 6. – mahalaga
 7. – kanta ni Kristina Paner
 8. – humigit-kumulang
 9. – tigil
 10. – hepe

20 Clues: – hepe– tinig– kapag– tigil– kurdon– senyas– mahalaga– nakalitaw– kayumanggi– mga patinig– kulay gatas– asawa ni Gary V.– humigit-kumulang– army (sa Tagalog)– sabay ipinanganak– linya ng telepono– nito lang nangyari– kanta ni Kristina Paner– kapitolyo ng Saudi Arabia– pagkuha ng talaan ng populasyon

Barrio Fiesta 2018-04-22

Barrio Fiesta crossword puzzle
Across
 1. A favorite tropical fruit.
 2. See Performed at this year's Battle of the Barrios
 3. Every Filipino's favorite fast food place; ads make you cry
 4. The main protagonist of the Battle of the Barrios skit.
 5. Traditional Filipino dance with sticks.
 6. Tagalog for tasty!
 7. Domestic water buffalo native to the Philippines.
Down
 1. RAPS' music group; also a cloth used for cleaning
 2. Your favorite traditional shaved ice dessert.
 3. General Body Member #1
 4. A coconut rice cake
 5. A traditional Filipino feast served over banana leaves.
 6. Tagalog for a home or dwelling
 7. The best roast pig in the world.
 8. Philippine deep fried banana rolls

15 Clues: Tagalog for tasty!A coconut rice cakeGeneral Body Member #1A favorite tropical fruit.Tagalog for a home or dwellingThe best roast pig in the world.Philippine deep fried banana rollsTraditional Filipino dance with sticks.Your favorite traditional shaved ice dessert.RAPS' music group; also a cloth used for cleaning...

Barrio Fiesta 2018-04-22

Barrio Fiesta crossword puzzle
Across
 1. Philippine deep fried banana rolls
 2. The best roast pig in the world.
 3. Your favorite traditional shaved ice dessert.
 4. RAPS' music group; also a cloth used for cleaning
 5. A coconut rice cake
 6. Tagalog for tasty!
 7. A traditional Filipino feast served over banana leaves.
 8. The main protagonist of the Battle of the Barrios skit.
Down
 1. A favorite tropical fruit.
 2. Traditional Filipino dance with sticks.
 3. See Performed at this year's Battle of the Barrios
 4. Every Filipino's favorite fast food place; ads make you cry
 5. Domestic water buffalo native to the Philippines.
 6. Tagalog for a home or dwelling
 7. General Body Member #1

15 Clues: Tagalog for tasty!A coconut rice cakeGeneral Body Member #1A favorite tropical fruit.Tagalog for a home or dwellingThe best roast pig in the world.Philippine deep fried banana rollsTraditional Filipino dance with sticks.Your favorite traditional shaved ice dessert.RAPS' music group; also a cloth used for cleaning...

PALAISIPAN-73 2020-12-24

PALAISIPAN-73 crossword puzzle
Across
 1. – saklot
 2. – dumamay
 3. – kapitolyo ng Peru
 4. – asawa ni Anne Curtis
 5. – magubat
 6. – marahas
 7. – pangkulay ng mga bata
 8. – kasunod ng kundol sa “Bahay Kubo”
 9. – kaparangan
Down
 1. – kubli
 2. – tinimpla
 3. – mabilis
 4. – imprenta
 5. – kumpol
 6. – kulay orange sa tagalog
 7. – lagitik
 8. – umaarte sa kamera
 9. – huwaran
 10. – taguri kay Noli de Castro
 11. – agad

20 Clues: – agad– kubli– saklot– kumpol– mabilis– dumamay– lagitik– magubat– huwaran– marahas– tinimpla– imprenta– kaparangan– kapitolyo ng Peru– umaarte sa kamera– asawa ni Anne Curtis– pangkulay ng mga bata– kulay orange sa tagalog– taguri kay Noli de Castro– kasunod ng kundol sa “Bahay Kubo”

PALAISIPAN-45 2020-11-22

PALAISIPAN-45 crossword puzzle
Across
 1. – Nobyo ni Catriona Grey
 2. – Marka ng bagsak
 3. – Higanteng posit
 4. – Salakay
 5. – Pakinabang
 6. – Malaking hipon
 7. – Lunas
 8. – May labing-dalawa sa isang taon
 9. – Hayagan
 10. – South East Asia
 11. – Veranda sa Tagalog
Down
 1. - Daigdig
 2. – Guwardiya
 3. – Tulong
 4. – Husay
 5. – Halimuyak
 6. – Pananggol
 7. – Maliliit na tao
 8. – Paggampan (ng tungkulin)
 9. – Bulkang kakaputok lang

20 Clues: – Husay– Lunas– Tulong- Daigdig– Salakay– Hayagan– Guwardiya– Halimuyak– Pananggol– Pakinabang– Malaking hipon– Marka ng bagsak– Higanteng posit– Maliliit na tao– South East Asia– Veranda sa Tagalog– Nobyo ni Catriona Grey– Bulkang kakaputok lang– Paggampan (ng tungkulin)– May labing-dalawa sa isang taon

PALAISIPAN-38 2020-11-20

PALAISIPAN-38 crossword puzzle
Across
 1. – Alaala
 2. – Henerasyon
 3. – Kapitolyo ng Iran
 4. – Uri ng hugis
 5. – Magalang nga tugon
 6. – Asawa ni Angeli Pangilinan
 7. – Katulong
 8. – Sigaw ng pasahero
 9. – Lalawigan
 10. – Suggested Retail Price
Down
 1. – Pagkagat ng daga
 2. – Pagsibol
 3. – Upang
 4. – United Arab Emirates
 5. – Tugon
 6. – Sigaw
 7. – Sodom and ________
 8. – Asawa ni Mickey Mouse
 9. – Iodine sa Tagalog
 10. – Ngunit

20 Clues: – Upang– Tugon– Sigaw– Alaala– Ngunit– Pagsibol– Katulong– Lalawigan– Henerasyon– Uri ng hugis– Pagkagat ng daga– Kapitolyo ng Iran– Iodine sa Tagalog– Sigaw ng pasahero– Sodom and ________– Magalang nga tugon– United Arab Emirates– Asawa ni Mickey Mouse– Suggested Retail Price– Asawa ni Angeli Pangilinan

PALAISIPAN-73 2020-12-24

PALAISIPAN-73 crossword puzzle
Across
 1. – saklot
 2. – dumamay
 3. – kapitolyo ng Peru
 4. – asawa ni Anne Curtis
 5. – magubat
 6. – marahas
 7. – pangkulay ng mga bata
 8. – kasunod ng kundol sa “Bahay Kubo”
 9. – kaparangan
Down
 1. – kubli
 2. – tinimpla
 3. – mabilis
 4. – imprenta
 5. – kumpol
 6. – kulay orange sa tagalog
 7. – lagitik
 8. – umaarte sa kamera
 9. – huwaran
 10. – taguri kay Noli de Castro
 11. – agad

20 Clues: – agad– kubli– saklot– kumpol– mabilis– dumamay– lagitik– magubat– huwaran– marahas– tinimpla– imprenta– kaparangan– kapitolyo ng Peru– umaarte sa kamera– asawa ni Anne Curtis– pangkulay ng mga bata– kulay orange sa tagalog– taguri kay Noli de Castro– kasunod ng kundol sa “Bahay Kubo”

PALAISIPAN-38 2020-11-20

PALAISIPAN-38 crossword puzzle
Across
 1. – Suggested Retail Price
 2. – Ngunit
 3. – Pagkagat ng daga
 4. – Sigaw
 5. – Katulong
 6. – Sigaw ng pasahero
 7. – Alaala
 8. – Tugon
 9. – Sodom and ________
 10. – Magalang nga tugon
 11. – Uri ng hugis
Down
 1. – Lalawigan
 2. – Kapitolyo ng Iran
 3. – Henerasyon
 4. – Upang
 5. – Pagsibol
 6. – Iodine sa Tagalog
 7. – United Arab Emirates
 8. – Asawa ni Angeli Pangilinan
 9. – Asawa ni Mickey Mouse

20 Clues: – Sigaw– Upang– Tugon– Ngunit– Alaala– Pagsibol– Katulong– Lalawigan– Henerasyon– Uri ng hugis– Pagkagat ng daga– Kapitolyo ng Iran– Iodine sa Tagalog– Sigaw ng pasahero– Sodom and ________– Magalang nga tugon– United Arab Emirates– Asawa ni Mickey Mouse– Suggested Retail Price– Asawa ni Angeli Pangilinan

[Filipino/Tagalog] Emotions 2022-03-24

[Filipino/Tagalog] Emotions crossword puzzle
Across
 1. annoyed
 2. shame/embarrassment
 3. anger
 4. entertained
 5. boastful
 6. hope
 7. fear
 8. confused
Down
 1. covet
 2. funny
 3. sadness
 4. happy
 5. jealous
 6. bored
 7. pity
 8. impatient

16 Clues: pityhopefearcovetfunnyangerhappyboredannoyedsadnessjealousboastfulconfusedimpatiententertainedshame/embarrassment

The Philippines 2017-05-22

The Philippines crossword puzzle
Across
 1. A Filipino writer during the Filipino Propaganda
 2. The variety of people believe in this religion
 3. A popular Filipino dish
 4. Tagalog for fork
Down
 1. The Filipino language
 2. A collection of islands located in Southeast Asia
 3. The language the variety of people spoke during the Spanish colonization
 4. The Filipino sponge cake
 5. The capital of the Philippines

9 Clues: Tagalog for forkThe Filipino languageA popular Filipino dishThe Filipino sponge cakeThe capital of the PhilippinesThe variety of people believe in this religionA Filipino writer during the Filipino PropagandaA collection of islands located in Southeast AsiaThe language the variety of people spoke during the Spanish colonization

Which nationality speaks these language? 2021-04-09

Which nationality speaks these language? crossword puzzle
Across
 1. Arabic/Tamazight
 2. Spanish
 3. Tagalog/Filipino
 4. English/French
 5. Indonesian
 6. Irish/English
Down
 1. Dutch/French/German
 2. Norwegian
 3. Vietnamese
 4. Hebrew
 5. Danish
 6. Welsh

12 Clues: WelshHebrewDanishSpanishNorwegianVietnameseIndonesianIrish/EnglishEnglish/FrenchArabic/TamazightTagalog/FilipinoDutch/French/German

Chapter 7: Paris to Berlin 2012-07-08

Chapter 7: Paris to Berlin crossword puzzle
Across
 1. On October 29,he left Leipzig for this place, where he met Dr. Adolph B. Meyer.
 2. Rizal's sister, to whom he sent an important letter written while he was in Germany.
 3. A scholarly paper written by Rizal in German.
 4. He also translated these stories by Hans Christian Andersen to tagalog for his nephews and nieces.
 5. A mountainous village near Heidelberg.
 6. A German scientist-traveler and author of Travels in the Philippines.
 7. A place where Rizal went to study ophthalmology.
 8. A friend of Rizal,a medical studentand a member of a rich family of San Miguel, Bulacan
 9. A historic city in Germany famous for its old university and romantic surroundings.
 10. Rizal was enchanted by this place because of its scientific atmosphere and the absence of race prejudice.
 11. to whom was Paz Pardo de Tavera was engaged.
Down
 1. The most popular boulevard of Berlin.
 2. A sad danza, which he composed in Dapitan during his exile.
 3. The Austrian, who became the best friend of Rizal.
 4. A french professor to whom Rizal took private lessons in order to master the idiomatic intricacies of the french language.
 5. Capital of Alsace Lorraine.
 6. Rizal translated this story by Schiller from German into Tagalog.
 7. The diamond ring, which his sister, Saturnina, gave him was in this place.
 8. The book that was published in two languages, in spanish and tagalog, by the University of Santo Tomas Press in 1868.
 9. After boarding on a train, Rizal visited various cities in Germany and arrived in this place on August 14,1886.

20 Clues: Capital of Alsace Lorraine.The most popular boulevard of Berlin.A mountainous village near Heidelberg.to whom was Paz Pardo de Tavera was engaged.A scholarly paper written by Rizal in German.A place where Rizal went to study ophthalmology.The Austrian, who became the best friend of Rizal.A sad danza, which he composed in Dapitan during his exile....

BG 2012-11-19

BG crossword puzzle
Across
 1. DGR
 2. RDHG
 3. DRH
 4. RDGH
 5. DGR
 6. NFJKG
 7. DHRH
Down
 1. DRH
 2. LANGUAGE BACKGROUND
 3. DRGH
 4. THE FIRST STAGE OF LANGUAGE LEARNING
 5. DGR
 6. DFG
 7. DHRR
 8. THE SECOND ACADEMIC STAGE

15 Clues: DRHDGRDRHDGRDFGDGRRDHGDRGHRDGHDHRRDHRHNFJKGLANGUAGE BACKGROUNDTHE SECOND ACADEMIC STAGETHE FIRST STAGE OF LANGUAGE LEARNING

Koh Family #2 2022-02-15

Koh Family #2 crossword puzzle
Across
 1. Office hours for Jared, happy hour for dad, dinnertime for Jordon.
 2. Drivers who congest the road you're on.
 3. Who left the lights on?
 4. Go-to happy hour cocktail.
 5. Lydia's home city.
 6. Sleeps in a pig.
 7. Overeating consequence.
 8. Household telco.
 9. Wet tissue.
 10. Dangerous question to ask Dad.
 11. Bulky/unnecessary purchases can be stored under this.
 12. Don't say this of your father.
 13. Not quite sitting, not quite standing.
 14. Peer into the coldness. (2 words)
 15. Lydia's favourite colour.
 16. Supper buzzkill. (2 words)
 17. Yellow fellows are always.
 18. Jared's girlfriend according to PSP.
Down
 1. Jollibee stole Lydia's recipe.
 2. Everything Mom says.
 3. Island party.
 4. Larry's home. (2 words)
 5. Justin's tagalog nickname. (2 words)
 6. Smelly presents left in the litterbox.
 7. Jordon's tagalog nickname.
 8. Alcoholic monkey appendage.
 9. House beer.
 10. Barbeque destination.
 11. Inanimate eyes cannot do this.
 12. King's butcher.
 13. King's navigation through lockdown.
 14. Not hot.
 15. Jordon's Internet moniker.
 16. Non-binary cat.
 17. Vitamin C brand.

35 Clues: Not hot.Wet tissue.House beer.Island party.King's butcher.Non-binary cat.Sleeps in a pig.Household telco.Vitamin C brand.Lydia's home city.Everything Mom says.Barbeque destination.Who left the lights on?Larry's home. (2 words)Overeating consequence.Lydia's favourite colour.Go-to happy hour cocktail.Jordon's tagalog nickname....